Chứng khoán Bảo Việt tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

icon

Công ty cổ phần Chứng Khoán Bảo Việt (HNX: BVS) đã tiến hành thành công cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024. Chương trình đã diễn ra trực tiếp tại Hội trường Tòa nhà Bảo Việt, tầng 2, số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ngoài các nội dung thường niên như thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và phương hướng kế hoạch kinh doanh của công ty trong năm 2024, báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán, tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 & kế hoạch 2024, Đại hội năm nay đã tiến hành bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT trong thòi gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Hồng Tuấn - Chủ tịch HĐQT (phải) & ông Nhữ Đình Hòa - Tổng giám đốc (trái) điều hành đại hội

Tại Đại hội, các cổ đông đã nghe ông Nguyễn Hồng Tuấn – Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo trước Đại hội về kết quả các nhiệm vụ triển khai trong năm theo Nghị quyết ĐHCĐ 2023 cũng như các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024. Tiếp theo, ông Nhữ Đình Hòa – Thành viên HĐQT kiêm TGĐ đã báo cáo về kết quả kinh doanh năm 2023, theo đó trong bối cảnh TTCK trong năm 2023 dù diễn biến có sự tăng trưởng so với cùng kỳ, nhưng biên độ dao động trong năm lớn, BVSC đã hoàn thành tốt cả 3 mục tiêu trọng yếu, trong đó Thị phần môi giới CP & CCQ đạt 2,41%, hoàn thành 116% kế hoạch, tăng 13% so với năm 2022; Doanh thu thực hiện và Lợi nhuận sau thuế thực hiện đạt lần lượt là 869,9 tỷ đồng và 157,6 tỷ đồng, hoàn thành 120,8% và 108,7% so với kế hoạch. Trong năm 2023, giá cổ phiếu của Công ty (mã chứng khoán BVS) tăng 23% so với đóng cửa năm 2022 & tăng trưởng cao hơn mức tăng trưởng của chỉ số HNX-Index (12,7%), khối lượng giao dịch bình quân/phiên trong năm tăng xấp xỉ 40% so với 2022. Theo ông Nhữ Đình Hòa, dự báo trong năm 2024, áp lực lạm phát vẫn tăng cao, tăng trưởng tiêu dùng gặp khó, tuy nhiên trên bình diện vĩ mô, tỷ giá ổn định hơn, nhiều điều kiện thuận lợi tiếp tục thu hút dòng vốn FDI và đầu tư công tiếp tục được đẩy mạnh sẽ là những động lực thúc đẩy thị trường chứng khoán. BVSC đặt mục tiêu trong năm 2024 lợi nhuận sau thuế thực hiện đạt 165 tỷ đồng, tăng 5% so với thực hiện trong năm 2023.

 

Ông Nhữ Đình Hòa - Tổng giám đốc công ty phát biểu trước đại hội về KQKD của BVSC

Ông Trần Xuân Bách - Giám đốc chiến lược thị trường, Khối Phân tích & Tư vấn đầu tư báo cáo trước đại hội về tình hình vĩ mô năm 2023 và dự báo năm 2024

Một nội dung quan trọng khác, Đại hội cổ đông thường niên 2024 đã thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của các ông Lê Xuân Nam và Nguyễn Anh Tuấn, đồng thời đã nghị quyết thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên mới trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm các ông Lại Văn Hải – Thạc sỹ Tài chính ngân hàng và ông Bùi Quang Vũ – Thạc sỹ QTKD đã trúng cử.

Tại Đại hội, các cổ đông đã chất vấn đoàn chủ tịch về các nội dung liên quan đến định hướng phát triển hoạt động môi giới, các giải pháp tăng cường an ninh bảo mật, hoạt động tự doanh, vấn đề chia cổ tức….các trao đổi và giải trình giữa đoàn chủ tịch và cổ đông trên tinh thần cởi mở, cầu thị và công khai minh bạch.

Toàn bộ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 đã được Công ty công bố đăng tải tại website theo đường dẫn: https://bvsc.com.vn/danhmuc/quan-he-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong.

BVSC News