Bán chứng khoán sử dụng làm tài sản đảm bảo cho trái phiếu DFFH2123001 Bên bảo đảm là người nội bộ và người có liên quan đến cổ đông nội bộ

icon

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt công bố về việc bán Tài sản đảm bảo của trái phiếu Công ty cổ phần tập đoàn Đua Fat – mã trái phiếu DFFH2123001 Bên bảo đảm là người nội bộ.

1. Tên khách hàng: Lê Duy Hưng
Mã cổ phiếu giao dịch: DFF
Quan hệ của khách hàng với CTCP Tập đoàn Đua Fat: Chủ tịch hội đồng quản trị
Số lượng cổ phiếu bán dự kiến: 28.200.000 cổ phần
Thời gian giao dịch dự kiến: Từ ngày 02/05/2024
Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh hoặc giao dịch thỏa thuận

2. Tên khách hàng: Lê Văn Thịnh
Mã cổ phiếu giao dịch: DFF
Quan hệ của khách hàng với CTCP Tập đoàn Đua Fat: Người có liên quan của Chủ tịch hội đồng quản trị.
Số lượng cổ phiếu bán dự kiến: 6.800.000 cổ phần
Thời gian giao dịch dự kiến: Từ ngày 02/05/2024
Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh hoặc giao dịch thỏa thuận

3. Tên khách hàng: Trần Thị Hồng Nhung
Mã cổ phiếu giao dịch: DFF
Quan hệ của khách hàng với CTCP Tập đoàn Đua Fat: Người có liên quan của Chủ tịch hội đồng quản trị.
Số lượng cổ phiếu bán dự kiến: 5.080.000 cổ phần
Thời gian giao dịch dự kiến: Từ ngày 02/05/2024
Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh hoặc giao dịch thỏa thuận

Trân Trọng!