Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký Quỹ áp dụng từ 09/07/2024

icon

Căn cứ Thông báo về Danh sách chứng khoán không đáp ứng đủ điều kiện giao dịch Quý 3.2024 của Sở HSX công bố ngày 03/07/2024 và Thông báo về Danh sách chứng khoán không đáp ứng đủ điều kiện giao dịch Quý 3.2024 của Sở HNX công bố ngày 08/07/2024, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt xin công bố Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký Quỹ áp dụng từ 09/07/2023.
Chi tiết danh sách Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ quý khách hàng vui lòng xem file đính kèm.
Trân Trọng!