Thông tin về Họp đại hội cổ đông
BVSC - Thông báo lịch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2017
26 Tháng Năm 2017        -
Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) xin thông báo lịch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
 
Kính mời Quý cổ đông, nhà đầu tư  xem thông tin chi tiết thư mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017 của BVSC theo đường link dưới đây:  

1. Thông báo thời gian tổ chức


2. Nội dung 


3. Giấy xác nhận 

4. Giấy ủy quyền

5
. BVSC_ Báo cáo tài chính năm 2016
 
6. Các tài liệu liên quan
 
7. Dự thảo biên bản họp DHDCD thường niên BVSC 2017

8. Dự thảo Nghị quyết họp ĐHĐCĐ 2017

 

9. Thông báo điều chỉnh thời gian họp ĐHCĐ

10. Tài liệu bổ sung

 


 

Tin mới
DXL: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 08:32
DOP: DOP-CBTT Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 08:32
L44: Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019 08:32
DCR: Về việc Công ty ký hợp đồng Kiểm toán với công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC 08:32
HNB: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 08:28
L63: Công bố thông tin lựa chon đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 08:25
TCI: Công bố thông tin về tổng giá trị các khoản vay tại ngày 10/12/2019 11/12/2019
TAG: Thông báo địa chỉ liên hệ và nhận thư 11/12/2019
BAX: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 11/12/2019
MBN: Ký kết hợp đồng Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 11/12/2019
Tin trước
BVSC - Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 25/04/2017
BVSC - Thông báo Hủy danh sách cổ đông được hưởng quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 25/04/2017
BVSC - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 02/03/2017
BVSC - Thư mời họp Đại hội cổ đông 2016 28/04/2016
BVSC - CBTT bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020 16/04/2015
BVSC - CBTT Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 15/04/2015
BVSC - Thông báo về việc nhận đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020 07/04/2015
BVSC công bố Nghị quyết của HĐQT về kế hoạch kinh doanh năm 2015 30/03/2015
BVSC - Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 30/03/2015
BVSC - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 05/03/2015
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ:Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại:(84-24) 3928 8080

Fax:(84-24) 3928 9888

Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Website: www.bvsc.com.vn

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn