Thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần của Công ty Cổ phần Sách Việt Nam do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà Nước sở hữu

icon

Tên tổ chức sở hữu cổ phần

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

Tên tổ chức phát hành cổ phần

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM

Vốn điều lệ

679.099.600.000 đồng

Số cổ phần đấu giá

6.790.996 cổ phần (Tương đương 10,00% vốn điều lệ)

Mệnh giá

10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm

 

15.700 đồng/cổ phần.

 

 

Bước khối lượng

100 cổ phần

Bước giá

100 đồng

Số mức giá

02 mức giá

Giới hạn NĐT trong  nước

 

                Min

100 cổ phần

                Max

6.790.996 cổ phần

Số lượng cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua tối đa: 0 cổ phần

Thời gian đăng ký

Từ 08h30 ngày 20/05/2024 đến 15h30 ngày 07/06/2024

Thời gian nộp phiếu tham dự

                   Trước 16h00 ngày 12/06/2024  

Thời gian đấu giá

                      09h00 ngày 14/06/2024

Địa điểm đấu giá

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

  Tầng 1,  Số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà nội

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

không quá bảy (07) ngày kể từ ngày công bố kết quả chào bán cạnh tranh cổ phần (chậm nhất đến ngày 20 tháng 06 năm 2024)

Thời gian hoàn trả tiền cọc

trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả chào bán cạnh tranh

Trân trọng thông báo./.