Thông báo Bán Đấu Giá Quyền Mua Cổ Phần Của Tổng Công Ty Du Lịch Sài Gòn - TNHH MTV Tại Công Ty Cổ Phần Khách Sạn Du Lịch Tháng Mười

icon

Tên chứng khoán bán đấu giá

Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm tại Công ty Cổ phần Khách sạn Du lịch Tháng Mười

Tên tổ chức sở hữu quyền mua

Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH Một thành viên

Số lượng quyền mua đấu giá

57.000 quyền mua (1 quyền mua được mua 3,7037 cổ phần với giá 10.000 đồng/cổ phần)                   

Loại cổ phần

Cổ phẩn phổ thông

Mệnh giá

10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm

110.565 đồng/quyền mua (Một trăm mười nghìn năm trăm sáu mươi lăm đồng một quyền mua)

Bước khối lượng

100 quyền mua

Bước giá

100 đồng

Số mức giá

01

Giới hạn Nhà đầu tư trong nước

 

                Min

100 quyền mua

                Max

57.000 quyền mua

Nhà đầu tư Nước Ngoài

                Min

0 quyền mua

                Max

0 quyền mua

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 08h30 ngày 02/04/2024 đến 16h00 ngày 12/04/2024

Thời gian nộp phiếu tham dự

-        Trước 16h00 ngày 17/04/2024 tại BVSC – Hội sở  – phòng Lưu ký & Dịch vụ khách hàng, số 8 Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội hoặc

-        Trước 14h00 ngày 22/04/2024 tại CTCP Chứng khoán Bảo Việt – Chi nhánh Hồ Chí Minh – phòng Lưu ký & Dịch vụ khách hàng, lầu 8 số 233 Đồng Khởi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Thời gian đấu giá

14h30 ngày 22/04/2024

Địa điểm đấu giá

CTCP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT                                         CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Lầu 8, Số 233 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM, Việt Nam