Thông Báo Bán Đấu Giá Cổ Phần Của Tập Đoàn Hóa Chất Việt Nam Tại Công Ty Cổ Phần Sorbitol Pháp- Việt

icon

Tên doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN SORBITOL PHÁP – VIỆT

Vốn điều lệ

165.042.063.000 đồng

Tổng số lượng cổ phần chào bán

7.126.203 cổ phần (chiếm tỷ lệ 43,18% vốn điều lệ)

Mệnh giá

10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm một cổ phần

13.031 đồng/cổ phần

Bước Khối Lương

1 cổ phần

Bước giá

1 đồng

Số mức giá

01

Giới hạn NĐT Trong Nước

 

           Min

100 cổ phần

           Max

7.126.203 cổ phần

Tổng số lượng cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua trong đợt đấu giá này là : 0 cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 08h00 ngày 07/05/2024 đến 16h00 ngày 17/05/2024

Thời gian nộp phiếu tham dự

                   Trước 15h00 ngày 23/05/2024  

Thời gian đấu giá

                     09h00 ngày 27/05/2024

Địa điểm đấu giá

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH

16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từ  ngày 28/05/2024 đến ngày 03/06/2024

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ  ngày 28/05/2024 đến ngày 03/06/2024

Chi tiết vui lòng tham khảo link dưới đây:

https://www.hsx.vn/Modules/Auction/Web/AucInfoDetail?id=e05a10ce-dc28-4ce0-b5df-faba2c3e3d57&rid=972443044