Loại mã cổ phiếu AAT ra khỏi Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ áp dụng từ ngày 16/04/2024.

icon

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt xin công bố loại mã cổ phiếu AAT của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa ra khỏi Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký Quỹ áp dụng từ ngày 16/04/2024 theo thông báo số 758/TB-SGDHCM của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Chi tiết danh sách Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ quý khách hàng vui lòng xem file đính kèm.
Trân Trọng!