Tổng đài đặt lệnh

Tại Hà Nội

  • (84-24) 3928 8888
  • (84-24) 3928 9950

Tại TP.HCM

  • (84-28) 3821 8564
  • ext: 320 - 327
 

 
 
 

Ứng trước tiền bán chứng khoán

 


I.  ỨNG TRƯỚC TIỀN BÁN CHỨNG KHOÁN THÔNG THƯỜNG:

 

Điều kiện

 

Quý Khách hàng có kết quả khớp lệnh bán chứng khoán và khoản tiền bán chứng khoán đang chờ về tài khoản.

 

Quý Khách hàng muốn thực hiện ứng trước tiền bán chứng khoán trong phạm vi số tiền bán chứng khoán chờ về Tài khoản nhưng trước đó chưa đăng ký sử dụng dịch vụ Ứng trước tiền bán chứng khoán tự động.

 

Hướng dẫn thực hiện

 

Bước 1

 

Quý Khách hàng mang CMND và Giấy giới thiệu (đối với Khách hàng tổ chức) đến các địa điểm giao dịch của BVSC làm thủ tục ứng trước tiền bán chứng khoán.

 

Quý Khách hàng điền đầy đủ, chính xác thông tin vào mẫu Giấy đề nghị ứng trước tiền bán chứng khoán

 

Bước 2

 

Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị ứng trước tiền bán chứng khoán, BVSC sẽ kiểm tra và thực hiện thanh toán Số tiền đề nghị ứng trước tiền bán chứng khoán vào Tiểu khoản có phát sinh thuộc Tài khoản giao dịch và lưu ký chứng khoán của Quý Khách hàng; đồng thời BVSC tự động thực hiện trích tiền trên Tiểu khoản giao dịch của Quý Khách hàng để thu Phí ứng trước theo mức phí quy định hiện hành của BVSC.

 

Phí ứng trước = Số tiền đề nghị ứng trước x Tỷ lệ phí ứng trước hiện hành x Số ngày thực tế ứng trước

 

Tại ngày thanh toán bù trừ của kết quả khớp lệnh bán chứng khoán, theo cam kết mặc nhiên ủy quyền của Quý Khách hàng trên Giấy đề nghị ứng trước tiền bán chứng khoán, BVSC sẽ tự động trích Số tiền đề nghị ứng trước tiền bán chứng khoán mà BVSC đã thanh toán cho Quý Khách hàng trên Tiểu khoản đã sử dụng dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán để chuyển về tài khoản của BVSC

 

II.   ỨNG TRƯỚC TIỀN BÁN CHỨNG KHOÁN TRỰC TUYẾN:

 

1.   Điều kiện

 

Quý Khách hàng có kết quả khớp lệnh bán chứng khoán và khoản tiền bán chứng khoán đang chờ về tài khoản.

 

Quý Khách hàng muốn thực hiện ứng trước tiền bán chứng khoán trong phạm vi số tiền bán chứng khoán chờ về Tài khoản.

 

Quý Khách hàng đã đăng ký sử dụng dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán trực tuyến theo quy trình Đăng ký sử dụng dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến và các tiện ích.

 

2.   Hướng dẫn thực hiện

 

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống giao dịch trực tuyến BVS@Trade và chọn Tab “Thanh toán” => “Ứng trước tiền bán” 

 Hinh 31-Màn hình ứng trước tiền bán.

Bước 2: Nhập số tiền ứng trước: Quý Khách hàng có thể ứng trước theo từng ngày hoặc nhập giá trị ứng ở dòng Tổng cộng thì hệ thống sẽ tự động phân bổ số tiền ứng trước vào các ngày trước đó sao cho số tiền phí ứng Quý Khách hàng phải trả là ít nhất. Quý Khách hàng có thể nhập giá trị ứng tại cột Số tiền yêu cầu ứng trước hoặc Số tiền ứng trước thực nhận. Số tiền yêu cầu ứng trước là số tiền chưa trừ phí ứng trước, Số tiền ứng trước thực nhận là số tiền ứng trước đã trừ phí.

 

Bước 3: Xác nhận lệnh ứng trước và nhập mã PIN

Hinh 32-Xác nhận ứng trước tiền bán.

Bước 4: Nhấn nút  để hoàn thành việc ứng trước tiền bán.

Ngay sau khi tiếp nhận đề nghị ứng trước tiền bán chứng khoán trực tuyến của Quý Khách hàng, hệ thống BVS@Trade sẽ tự động kiểm tra và thực hiện thanh toán Số tiền đề nghị ứng trước tiền bán chứng khoán vào Tiểu khoản có phát sinh thuộc Tài khoản giao dịch và lưu ký chứng khoán của Quý Khách hàng; đồng thời tự động thực hiện trích tiền trên Tiểu khoản giao dịch của Quý Khách hàng để thu Phí ứng trước theo mức phí quy định hiện hành của BVSC.

 

Phí ứng trước = Số tiền đề nghị ứng trước x Tỷ lệ phí ứng trước hiện hành x Số ngày thực tế ứng trước

 

Tại ngày thanh toán bù trừ của kết quả khớp lệnh bán chứng khoán, theo cam kết mặc nhiên ủy quyền của Quý Khách hàng trong Phiếu đăng ký sử dụng dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến và các tiện ích, BVSC sẽ tự động trích Số tiền đề nghị ứng trước tiền bán chứng khoán mà BVSC đã thanh toán cho Quý Khách hàng trên Tiểu khoản đã sử dụng dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán để chuyển về tài khoản của BVSC

 

III.   ỨNG TRƯỚC TIỀN BÁN CHỨNG KHOÁN TỰ ĐỘNG:

 

1.   Điều kiện

 

Quý Khách hàng đã đăng ký sử dụng dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán tự động theo quy trình Đăng ký sử dụng dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến và các tiện ích

 

Theo đề xuất, cam kết và thỏa thuận của Quý Khách hàng trong Phiếu đăng ký sử dụng dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến và các tiện ích, BVSC sẽ tự động thực hiện dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán vào Tài khoản giao dịch của Quý Khách hàng trong trường hợp:

 

(i)   Quý Khách hàng sử dụng bất kỳ dịch vụ giao dịch chứng khoán nào trên bất kỳ Tiểu khoản nào thuộc Tài khoản giao dịch và lưu ký chứng khoán mà Khách hàng không có đủ tiền mặt trên Tiểu khoản để thanh toán cho các dịch vụ đó (rút hoặc chuyển khoản tiền ra khỏi tài khoản, thanh toán nợ gốc và (hoặc) lãi, phí các khế ước vay, thanh toán tiền mua giao dịch chứng khoán, thực hiện quyền mua chứng khoán, giao dịch ký quỹ và các dịch vụ giao dịch chứng khoán khác, v.v.) của BVSC, và
 

(ii)   Quý Khách hàng đang có khoản tiền bán chứng khoán chờ về trên Tiểu khoản đó.

 

2.   Hướng dẫn thực hiện

 

Quý Khách hàng chỉ cần đăng ký sử dụng dịch vụ Ứng trước tiền bán chứng khoán tự động một lần duy nhất. BVSC sẽ tự động cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán cho Quý Khách hàng khi phát sinh các yêu cầu nêu trên.

 

Tại ngày Tài khoản của Quý Khách hàng rơi vào trạng thái đủ điều kiện ứng trước tiền bán chứng khoán tự động nêu trên, BVSC sẽ tự động thực hiện thanh toán việc ứng trước tiền bán chứng khoán của Quý Khách hàng với giá trị đảm bảo Số tiền ứng trước tiền bán chứng khoán được thanh toán sau khi trừ Phí ứng trước bằng đúng số tiền Quý Khách hàng còn thiếu vào Tiểu khoản có phát sinh thuộc Tài khoản giao dịch và lưu ký chứng khoán của Quý Khách hàng; đồng thời BVSC tự động thực hiện trích tiền trên Tiểu khoản giao dịch của Quý Khách hàng để thu Phí ứng trước theo mức phí quy định hiện hành của BVSC.

 

Tại ngày thanh toán bù trừ của kết quả khớp lệnh bán chứng khoán, theo cam kết mặc nhiên ủy quyền của Quý Khách hàng trong Phiếu đăng ký sử dụng dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến và các tiện ích, BVSC sẽ tự động trích Số tiền đề nghị ứng trước tiền bán chứng khoán mà BVSC đã thanh toán cho Quý Khách hàng trên Tiểu khoản đã sử dụng dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán để chuyển về tài khoản của BVSC

 

 

Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC):

 

Phòng Giao dịch Trụ sở
Địa chỉ: Tầng 2, Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội
Điện thoại: (84-24)3.928 8080    Tổng đài đặt lệnh: (84-24) 3928 8888
Fax: (84-24) 3928 9888
 
Phòng Giao dịch số 1
Địa chỉ: Số 94 Phố Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội
Điện thoại: (84-24)3.928 8080     Tổng đài đặt lệnh: (84-24) 3928 8888
 
Phòng Giao dịch Thanh Xuân
Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà văn phòng Hapulico, 01 Nguyễn Huy Tưởng (85 Vũ Trọng Phụng), Thanh Xuân, Tp. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080     Tổng đài đặt lệnh: (84-24) 3928 8888
Fax: (84-24) 3928 9888     
                
Phòng Giao dịch Láng Hạ
Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà 14 Láng Hạ, quận Ba Đình, Tp. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080        Tổng đài đặt lệnh: (84-24) 3928 8888
Fax: (84-24) 3772 8682
 
Phòng Giao dịch Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 11 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-28) 3914 6888      Tổng đài đặt lệnh: (84-28) 3821 8564
Fax: (84-28) 3914 1435
 
Phòng Giao dịch 90 Cao Thắng Tp. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Tầng 1, 90 Cao Thắng, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-28) 3914 6888            Tổng đài đặt lệnh: (84-28) 3821 8564
Fax: (84-28) 3929 2288
 
Phòng Giao dịch 233 Đồng Khởi Tp. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Tầng G, Tòa nhà Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888      Tổng đài đặt lệnh: (84-28) 3821 8564
Fax: (84-28) 3914 7999
 
Phòng Giao dịch 174 Lê Hồng Phong Tp. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Tầng G&1, 174 Lê Hồng Phong, Quận 5, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888      Tổng đài đặt lệnh: (84-28) 3821 8564
Fax: (84-28) 3914 6888
 
 
 
Tin hoạt động của BVSC
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn