Tổng đài đặt lệnh

Tại Hà Nội

  • (84-4) 3928 8888
  • (84-4) 3928 9950

Tại TP.HCM

  • (84-8) 3821 8564
  • ext: 320 - 327
 

 
 
 

Nộp/chuyển khoản tiền vào tài khoản giao dịch chứng khoán

 

 

Quý Khách hàng có thể nộp tiền mặt trực tiếp tại các địa điểm giao dịch của BVSC hoặc chuyển khoản vào các tài khoản của BVSC theo hướng dẫn dưới đây:

 

A.     KHÁCH HÀNG TRONG NƯỚC

 

I.   ĐỐI VỚI QUÝ KHÁCH HÀNG MỞ TÀI KHOẢN GDCK TẠI TRỤ SỞ VÀ CÁC PHÒNG GIAO DỊCH PHÍA BẮC

 

Trường hợp Khách hàng nộp tiền vào tài khoản BVSC mở tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Hà Thành:

Đơn vị thụ hưởng:

 Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Số tài khoản:

 12210000343572

Ngân hàng:

 BIDV Chi nhánh Hà Thành

Nội dung:

 Nộp vào TK GDCK số 001C.….  Tên chủ TK:…..

 

Trường hợp Khách hàng nộp tiền vào tài khoản BVSC mở tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Thanh Xuân – PGD Linh Đàm:

Đơn vị thụ hưởng:

 Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Số tài khoản:

 014116968.8888

Ngân hàng:

 MB Thanh Xuân – PGD Linh Đàm

Nội dung:

 Nộp vào TK GDCK số 001C.….  Tên chủ TK:…..

 

Trường hợp Khách hàng nộp tiền vào tài khoản BVSC mở tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt – Hội sở:

Đơn vị thụ hưởng:

 Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Số tài khoản:

 0011022666006

Ngân hàng:

 TMCP Bảo Việt – Hội sở

Nội dung:

 Nộp vào TK GDCK số 001C.….  Tên chủ TK:…..

 

Trường hợp Khách hàng nộp tiền vào tài khoản BVSC mở tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt – Chi nhánh Mỹ Đình:

Đơn vị thụ hưởng:

 Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Số tài khoản:

 01510.11223008

Ngân hàng:

 TMCP Bảo Việt – Chi nhánh Mỹ Đình

Nội dung:

 Nộp vào TK GDCK số 001C.….  Tên chủ TK:…..

 

Trường hợp Khách hàng nộp tiền vào tài khoản BVSC mở tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt – Chi nhánh Hà Nội:

Đơn vị thụ hưởng:

 Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Số tài khoản:

 005.1099999003

Ngân hàng:

 TMCP Bảo Việt – Chi nhánh Hà Nội

Nội dung:

 Nộp vào TK GDCK số 001C.….  Tên chủ TK:…..

 

Trường hợp Khách hàng nộp tiền vào tài khoản BVSC mở tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt – Chi nhánh Nghệ An

Đơn vị thụ hưởng:

 Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Số tài khoản:

 0191066868007

Ngân hàng:

 TMCP Bảo Việt – Chi nhánh Nghệ An

Nội dung:

 Nộp vào TK GDCK số 001C.….  Tên chủ TK:…..

 

 

II.   ĐỐI VỚI QUÝ KHÁCH HÀNG MỞ TÀI KHOẢN GDCK TẠI CHI NHÁNH TP. HCM VÀ CÁC PHÒNG GIAO DỊCH PHÍA NAM

 

Trường hợp Khách hàng nộp tiền vào tài khoản BVSC mở tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa:

Đơn vị thụ hưởng:

 Chi nhánh Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt

Số tài khoản:

 119.10.00.00.51455

Ngân hàng:

 Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam - Chi nhánh     Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Tp.HCM

Nội dung:

 Nộp vào TK GDCK số 001C.….  Tên chủ TK:…..

 

Trường hợp Khách hàng nộp tiền vào tài khoản BVSC mở tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Long An

Đơn vị thụ hưởng:

 Chi nhánh Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt

Số tài khoản:

 680.10.00.01.33295

Ngân hàng:

 Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam - Chi nhánh  Long An

Nội dung:

 Nộp vào TK GDCK số 001C.….  Tên chủ TK:…..

 

Trường hợp Khách hàng nộp tiền vào tài khoản BVSC mở tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh:

Đơn vị thụ hưởng:

 Chi nhánh Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt

Số tài khoản:

 003.10.77777.007

Ngân hàng:

 Ngân hàng TMCP Bảo Việt - Chi nhánh Tp.HCM

Nội dung:

 Nộp vào TK GDCK số 001C.….  Tên chủ TK:…..

 

Trường hợp Khách hàng nộp tiền vào tài khoản BVSC mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Phòng giao dịch Huỳnh Thúc Kháng, Tp.HCM.

Đơn vị thụ hưởng:

 Chi nhánh Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt

Số tài khoản:

 06.00.4468.4481

Ngân hàng:

 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Phòng giao dịch Huỳnh Thúc Kháng, Tp.HCM

Nội dung:

 Nộp vào TK GDCK số 001C.….  Tên chủ TK:…..

 

Trường hợp Khách hàng nộp tiền vào tài khoản BVSC mở tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Chi nhánh Sài Gòn, Tp.HCM.

Đơn vị thụ hưởng:

 Chi nhánh Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt

Số tài khoản:

 140.1148.5102.2569

Ngân hàng:

 Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Chi nhánh Sài Gòn, Tp.HCM

Nội dung:

 Nộp vào TK GDCK số 001C.….  Tên chủ TK:…..

 

Trường hợp Khách hàng nộp tiền vào tài khoản BVSC mở tại Ngân hàng Đông Á – Chi nhánh Đinh Tiên Hoàng.

Đơn vị thụ hưởng:

 Chi nhánh Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt

Số tài khoản:

 0035.3113.0001

Ngân hàng:

 Ngân hàng TMCP Đông Á - Chi nhánh Đinh Tiên Hoàng

Nội dung:

 Nộp vào TK GDCK số 001C.….  Tên chủ TK:…..

 

Trường hợp Khách hàng nộp tiền vào tài khoản BVSC mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Tp.HCM.

Đơn vị thụ hưởng:

 Chi nhánh Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt

Số tài khoản:

 007.1000.681.349

Ngân hàng:

 Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Tp.HCM

Nội dung:

 Nộp vào TK GDCK số 001C.….  Tên chủ TK:…..

 

Trường hợp Khách hàng nộp tiền vào tài khoản BVSC mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Sài Gòn, Tp.HCM.

Đơn vị thụ hưởng:

 Chi nhánh Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt

Số tài khoản:

 1600.2010.64430

Ngân hàng:

 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Sài Gòn, Tp.HCM

Nội dung:

 Nộp vào TK GDCK số 001C.….  Tên chủ TK:…..

 

Trường hợp Khách hàng nộp tiền vào tài khoản BVSC mở tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – Phòng giao dịch Linh Đàm, Hà Nội.

Đơn vị thụ hưởng:

 Chi nhánh Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt

Số tài khoản:

 01411.000.29.009

Ngân hàng:

 Ngân hàng TMCP Quân Đội - Phòng giao dịch Linh Đàm, Hà Nội

Nội dung:

 Nộp vào TK GDCK số 001C.….  Tên chủ TK:…..

 

Trường hợp Khách hàng nộp tiền vào tài khoản BVSC mở tại Ngân hàng Indovinabank – Chi nhánh TP.HCM.

Đơn vị thụ hưởng:

 Chi nhánh Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt

Số tài khoản:

 100.7824.001

Ngân hàng:

 Ngân hàng Indovina - Chi nhánh TP.HCM

Nội dung:

 Nộp vào TK GDCK số 001C.….  Tên chủ TK:…..

 

 

III.   ĐỐI VỚI QUÝ KHÁCH HÀNG MỞ TÀI KHOẢN TIỀN GỬI THANH TOÁN TIỀN MUA CHỨNG KHOÁN TẠI NGÂN HÀNG VÀ KẾT NỐI VỚI TÀI KHOẢN GDCK TẠI BVSC

 

Đối với Quý Khách hàng thực hiện mở tài khoản tiền gửi thanh toán tiền mua chứng khoán tại Ngân hàng và kết nối với Tài khoản GDCK tại BVSC sẽ thực hiện chuyển tiền vào Tài khoản của Quý Khách hàng tại Ngân hàng theo Hệ thống mạng lưới và quy định của Ngân hàng

 

B.    KHÁCH HÀNG NƯỚC NGOÀI

 

I.   ĐỐI VỚI QUÝ KHÁCH HÀNG MỞ TÀI KHOẢN GDCK TẠI TRỤ SỞ VÀ CÁC PHÒNG GIAO DỊCH PHÍA BẮC

 

Quý Khách hàng nộp tiền vào tài khoản BVSC mở tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Hà Thành:

Đơn vị thụ hưởng:

 Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Số tài khoản:

 12210000360119

Ngân hàng:

 BIDV Chi nhánh Hà Thành

Nội dung:

 Nộp vào TK GDCK số 001F.….  Tên chủ TK:…..

 

II.   ĐỐI VỚI QUÝ KHÁCH HÀNG MỞ TÀI KHOẢN GDCK TẠI CHI NHÁNH TP. HCM VÀ CÁC PHÒNG GIAO DỊCH PHÍA NAM

 

1.  Trường hợp Khách hàng nộp tiền vào tài khoản BVSC mở tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa TPHCM:

Đơn vị thụ hưởng:

 Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Số tài khoản:

 11910000051464

Ngân hàng:

 BIDV Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa,TPHCM.

Nội dung:

 Nộp vào TK GDCK số 001F.….  Tên chủ TK:…..

 

2.  Trường hợp Khách hàng nộp tiền vào tài khoản BVSC mở tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt – Chi nhánh TPHCM:

Đơn vị thụ hưởng:

 Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Số tài khoản:

 003.10.99399.003

Ngân hàng:

 TMCP Bảo Việt - Chi nhánh TPHCM.

Nội dung:

 Nộp vào TK GDCK số 001F.….  Tên chủ TK:…..

 

 

Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC):
 

Phòng Giao dịch Trụ sở
Địa chỉ: Tầng 2, Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080    Tổng đài đặt lệnh: (84-24) 3928 8888
Fax: (84-24) 3928 9888
 
Phòng Giao dịch số 1
Địa chỉ: Số 94 Phố Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội
Điện thoại: (84-24)3.928 8080     Tổng đài đặt lệnh: (84-24) 3928 8888
 
Phòng Giao dịch Thanh Xuân
Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà văn phòng Hapulico, 01 Nguyễn Huy Tưởng (85 Vũ Trọng Phụng), Thanh Xuân, Tp. Hà Nội
Điện thoại: (84-24)3.928 8080     Tổng đài đặt lệnh: (84-24) 3928 8888
Fax: (84-24) 3928 9888     
                
Phòng Giao dịch Láng Hạ
Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà 14 Láng Hạ, quận Ba Đình, Tp. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080        Tổng đài đặt lệnh: (84-24) 3928 8888
Fax: (84-24) 3772 8682
 
Phòng Giao dịch Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 11 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-28) 3914 6888      Tổng đài đặt lệnh: (84-28) 3821 8564
Fax: (84-28) 3914 1435
 
Phòng Giao dịch 90 Cao Thắng Tp. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Tầng 1, 90 Cao Thắng, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-28) 3914 6888            Tổng đài đặt lệnh: (84-28) 3821 8564
Fax: (84-28) 3929 2288
 
Phòng Giao dịch 233 Đồng Khởi Tp. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Tầng G, Tòa nhà Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888      Tổng đài đặt lệnh: (84-28) 3821 8564
Fax: (84-28) 3914 7999
 
Phòng Giao dịch 174 Lê Hồng Phong Tp. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Tầng G&1, 174 Lê Hồng Phong, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888      Tổng đài đặt lệnh: (84-28) 3821 8564
Fax: (84-28) 3914 6888
Tin hoạt động của BVSC
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn