Tổng đài đặt lệnh

Tại Hà Nội

  • (84-4) 3928 8888
  • (84-4) 3928 9950

Tại TP.HCM

  • (84-8) 3821 8564
  • ext: 320 - 327
 

 
 
 

Lưu ký chứng khoán, rút, hủy rút và chuyển khoản chứng khoán

 

Quý Khách hàng đã mở Tài khoản giao dịch chứng khoán có nhu cầu lưu ký chứng khoán, vui lòng thực hiện theo hướng dẫn dưới đây:
 
 
I.   ĐĂNG KÝ LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN
 

Bước 1

Quý Khách hàng hoặc người được ủy quyền có văn bản ủy quyền thực hiện lưu ký chứng khoán hợp lệ mang Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, CMND và Giấy giới thiệu (đối với Khách hàng tổ chức) đến các địa điểm giao dịch của BVSC làm thủ tục lưu ký.

Quý Khách hàng điền đầy đủ, chính xác thông tin vào các mẫu biểu sau:
 

  Phiếu gửi chứng khoán  (Ghi đầy đủ thông tin, ký, ghi rõ họ và tên) . 

 

  Bản cam kết của người sở hữu chứng khoán

 

  Bản sao CMND (đối với khách hàng cá nhân) hoặc bản sao Giấy ĐKKD (đối với khách hàng tổ chức). Trong trường hợp thông tin của Khách hàng về ngày cấp CMND, ngày cấp Giấy ĐKKD không trùng khớp với thông tin ngày cấp tại Danh sách chốt cổ đông của Tổ chức phát hành gửi TTLKCK Việt Nam  thì sử dụng bản mẫu này.

 
Bước 2:
Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký lưu ký chứng khoán, BVSC sẽ kiểm tra và hoàn trả Quý Khách hàng 01 bản Phiếu gửi chứng khoán. thực hiện tái lưu ký chứng khoán tại TTLKCK Việt Nam và hạch toán chứng khoán lưu ký về TKGDCK theo xác nhận tái lưu ký của TTLKCK Việt Nam để Quý Khách hàng có thể thực hiện giao dịch và nhận được đầy đủ các quyền lợi liên quan đến chứng khoán đã lưu ký.
 
 
II.   RÚT CHỨNG KHOÁN LƯU KÝ:

 

Bước 1

Quý Khách hàng mang CMND và Giấy giới thiệu (đối với Khách hàng tổ chức) đến các địa điểm giao dịch BVSC làm thủ tục rút chứng khoán lưu ký.

   Quý Khách hàng điền đầy đủ, chính xác thông tin vào mẫu Giấy đề nghị rút chứng khoán.

 

Bước 2

Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị rút chứng khoán lưu ký, BVSC sẽ kiểm tra và thực hiện lập hồ sơ rút chứng khoán lưu ký gửi TTLKCK Việt Nam. Sau khi được sự chấp thuận của TTLKCK Việt Nam, BVSC sẽ thông báo tới Quý Khách hàng về việc giao dịch rút chứng khoán lưu ký đã được thực hiện thành công.

 

III.   HỦY RÚT CHỨNG KHOÁN LƯU KÝ

 

Bước 1

Trong thời gian chờ rút chứng khoán lưu ký, nếu Quý Khách hàng muốn huỷ yêu cầu rút chứng khoán lưu ký, đề nghị Quý Khách hàng mang CMND và Giấy giới thiệu (đối với Khách hàng tổ chức) đến các địa điểm giao dịch của BVSC làm thủ tục hủy rút chứng khoán lưu ký.

  Quý Khách hàng điền đầy đủ, chính xác thông tin vào mẫu Yêu cầu hủy rút chứng khoán.


Bước 2

Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị hủy rút chứng khoán lưu ký, BVSC sẽ kiểm tra và thực hiện lập hồ sơ hủy rút chứng khoán lưu ký gửi TTLKCK Việt Nam. Sau khi được sự chấp thuận của TTLKCK Việt Nam, BVSC sẽ thông báo với khách hàng về việc giao dịch hủy rút chứng khoán lưu ký đã được thực hiện thành công.

 

IV.   CHUYỂN KHOẢN CHỨNG KHOÁN

Quý Khách hàng đã mở Tài khoản giao dịch chứng khoán tại BVSC có nhu cầu chuyển khoản chứng khoán hoặc chuyển khoản tất toán tài khoản sang tài khoản của chính mình tại thành viên lưu ký khác, vui lòng thực hiện theo hướng dẫn dưới đây:

 

Bước 1

Quý Khách hàng mang CMND và Giấy giới thiệu (đối với Khách hàng tổ chức) đến các địa điểm giao dịch của BVSC làm thủ tục chuyển khoản chứng khoán hoặc chuyển khoản tất toán tài khoản.

 

Quý Khách hàng điền đầy đủ, chính xác thông tin vào mẫu Giấy đề nghị chuyển khoản chứng khoán 1 phần, Giấy đề nghị chuyển khoản chứng khoán toàn bộ (trường  hợp khách hàng chuyển khoản chứng khoán); hoặc Giấy đề nghị tất toán tài khoản.

 

Quý khách hàng cung cấp Bản sao hợp đồng mở tài khoản có đóng dấu treo của thành viên lưu ký khác nơi khách hàng mở tài khoản

 

Bước 2

Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị chuyển khoản chứng khoán, BVSC sẽ kiểm tra và lập hồ sơ chuyển khoản chứng khoán gửi TTLKCK Việt Nam. Sau khi được sự chấp thuận của TTLKCK Việt Nam, BVSC sẽ thông báo với khách hàng về việc giao dịch chuyển khoản chứng khoán đã được thực hiện thành công

 

Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC):

 

Tại Hà Nội:

Phòng Lưu ký - Công ty CPCK Bảo Việt

Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 84-24-3928 8080      Fax(84-24) 3928 9888 

 

Bộ phận Lưu ký - Phòng Giao dịch số 1

Tầng 2, Số 94 Phố Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội

Điện thoại:  84-24-3.9288080                              

 

Bộ phận Lưu ký - Phòng Giao dịch Thanh Xuân

          Tầng 10, Tòa nhà văn phòng Hapulico, 01 Nguyễn Huy Tưởng (85 Vũ Trọng Phụng), Thanh Xuân, Tp. Hà Nội
           Điện thoại: (84-24) 3.928.8080                                   Fax: (84-24) 3928 9888

 

Tại Tp.HCM:

Phòng Lưu ký Chi nhánh BVSC tại Tp.HCM:

Số 11 Nguyễn Công Trứ, Quận 01, Tp.HCM.       

Điện thoại: (84-28) 3914 6888                     Fax(84-28) 3914 1435

 

Số 233 Đồng Khởi, Quận 01, Tp.HCM – Tầng 8.

Điện thoại: 84-28-3.9146888  ext. 212                     Fax(84-28) 3914 7999

 

Bộ phận Lưu ký - Phòng Giao dịch Cao Thắng

           Số 90 Cao Thắng, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại:  (84-28) 3914 6888         Fax: (84-28) 3929 2288

 

 
 
 
Tin hoạt động của BVSC
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn