Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Thiết bị điện miền Bắc do Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc sở hữu

icon

Tên tổ chức sở hữu cổ phần

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Tên tổ chức phát hành cổ phần

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN MIỀN BẮC

Vốn điều lệ

88.485.000.000 đồng

Số cổ phần đấu giá

2.323.616 cổ phần (Tương đương 26,26% vốn điều lệ)

Mệnh giá

10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm

 12.200 đồng/cổ phần.

Bước khối lượng

100 cổ phần

Bước giá

100 đồng

Số mức giá

02 mức giá

Giới hạn NĐT trong  nước

 

                Min

100 cổ phần

                Max

2.323.616 cổ phần

Nhà đầu tư nước ngoài không được tham dự đấu giá

Thời gian đăng ký

Từ 08h30 ngày 08/11/2023 đến 15h30 ngày 28/11/2023

Thời gian nộp phiếu tham dự

                   Trước 16h00 ngày 01/12/2023  

Thời gian đấu giá

                      09h00 ngày 05/12/2023

Địa điểm đấu giá

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

  Tầng 1,  Số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà nội

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từ ngày 05/12/2023 đến ngày 11/12/2023

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 06/12/2023 đến ngày 11/12/2023

Trân trọng thông báo ./.

Tệp đính kèm