Tin doanh nghiệp
9 tháng, TTN thực hiện 87% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2019
Fili - 22 Tháng Mười 2019        -

Nguồn: BCTC quý 3/2019 của TTN

Trong quý 3/2019, doanh thu thuần của TTN đạt 58 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế (LNST) của Công ty lại tăng mạnh 127% so với cùng kỳ, đạt hơn 12 tỷ đồng. TTN cũng đã giải trình về khoảng chênh lệch này.

Trong quý 3/2019, Công ty đã phân chia doanh thu theo hợp đồng hợp tác kinh doanh từ 5,861 thuê bao FTTH cho đối tác là 2.98 tỷ đồng đã làm LNST giảm tương đương 2.38 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Công ty còn ghi nhận khoản cổ tức được chia từ khoản đầu tư mã Cổ phiếu TDC với số tiền 2.88 tỷ đồng, đồng thời cũng ghi nhận doanh thu tài chính 2.21 tỷ đồng từ việc bán 2.5 triệu cổ phiếu TDC đã làm lợi nhuận sau thuế trong kỳ tăng tương đương 4.88 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong quý 3/2019 TTN đã hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư 5.06 tỷ đồng trong khi quý 3/2018 hoàn nhập 392 triệu đồng đã làm lợi nhuận sau thuế tăng thêm 4.05 tỷ đồng.

Doanh thu của TTN đến từ 3 mảng bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ và hợp đồng xây dựng.

Nguồn: BCTC TTN

Lũy kế 9 tháng đầu năm, TTN mang về 123 tỷ đồng doanh thu thuần và 68 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 4% và tăng 109% so với cùng kỳ, lần lượt thực hiện 37% và 87% kế hoạch năm.

Cuối quý 3/2019, tổng tài sản của TTN đạt 439 tỷ đồng, tăng gần 9% so với thời điểm đầu năm. Nợ phải trả đạt 130 tỷ đồng, chiếm gần 30% tổng tài sản.

Tiền và các khoản tương đương tiền của Công ty gấp 15 lần thời điểm đầu năm, đạt 45 tỷ đồng, chủ yếu là nguồn tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng của TTN.

 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn