Công bố thông tin
BVSC công bố Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
05 Tháng Sáu 2018        -
Tin mới
BVSC - CBTT Điều lệ Công ty sửa đổi lần thứ 12 01/12/2021
BVSC - CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua phương án Phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021 01/12/2021
BVSC - CBTT Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 01/12/2021
BVSC - CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2021 11/11/2021
BVSC - CBTT Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 11/11/2021
BVSC - CBTT Nghị quyết của HĐQT về nội dung và tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 11/11/2021
CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc Phê duyệt BVSC làm Tổ chức BLPH cho đợt PH cổ phiếu TIP 09/11/2021
BVSC-Thông báo về việc thanh toán cổ tức bằng tiền cho năm tài chính 2020 15/10/2021
CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc Phê duyệt chủ trương ký hợp đồng thuê văn phòng tại Tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ 11/10/2021
BVSC - CBTT Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 11/10/2021
Tin trước
BVSC - CBTT Kế hoạch kinh doanh năm 2018 26/05/2018
BVSC - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 26/04/2018
BVSC - CBTT Báo cáo thường niên năm 2017 19/04/2018
BVSC - CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2018 26/03/2018
BVSC - CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt các hợp đồng/giao dịch với người nội bộ và người có liên quan 21/03/2018
BVSC - Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tham dự ĐHĐCD thường niên năm 2018 09/03/2018
BVSC - CBTT Quyết định của HĐQT về KH tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 06/03/2018
BVSC - CBTT Báo cáo Quản trị Công ty năm 2017 29/01/2018
BVSC - Công bố thông tin quyết định thành lập PGD Lê Hồng Phong 22/12/2017
BVSC CBTT Quyết định về việc xử lý vi phạm về thuế 31/08/2017
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ:Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại:(84-24) 3928 8080

Fax:(84-24) 3928 9888

Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Website: www.bvsc.com.vn

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn