Công bố thông tin
BVSC - Công bố Báo cáo tài chính và Báo cáo chỉ tiêu an toàn tài chính đã được kiểm toán năm 2015
30 Tháng Ba 2016        -

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt trân trọng công bố Báo cáo tài chính và Báo cáo chỉ tiêu an toàn tài chính đã được kiểm toán năm 2015. 
 

1. Báo cáo tài chính

2. Báo cáo chỉ tiêu an toàn tài chính đã kiểm toán 

3. Báo cáo chỉ tiêu an toàn tài chính năm 2015 - Bản Tiếng anh

4. Báo cáo kiểm toán năm 2015 - Bản tiếng anh

5. Công văn giải trình

Trân trọng.

Tin mới
BVSC - CBTT Điều lệ Công ty sửa đổi lần thứ 12 01/12/2021
BVSC - CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua phương án Phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021 01/12/2021
BVSC - CBTT Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 01/12/2021
BVSC - CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2021 11/11/2021
BVSC - CBTT Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 11/11/2021
BVSC - CBTT Nghị quyết của HĐQT về nội dung và tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 11/11/2021
CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc Phê duyệt BVSC làm Tổ chức BLPH cho đợt PH cổ phiếu TIP 09/11/2021
BVSC-Thông báo về việc thanh toán cổ tức bằng tiền cho năm tài chính 2020 15/10/2021
CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc Phê duyệt chủ trương ký hợp đồng thuê văn phòng tại Tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ 11/10/2021
BVSC - CBTT Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 11/10/2021
Tin trước
BVSC - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 21/03/2016
BVSC Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015 29/01/2016
BVSC - CBTT về việc bổ sung địa chỉ Phòng Giao dịch Láng Hạ trực thuộc Trụ sở chính BVSC 31/12/2015
BVSC - Công bố báo cáo tài chính Quý III/2015 16/10/2015
BVSC - Công bố báo cáo tài chính Quý III/2015 01/10/2015
BVSC - Công bố thông tin về việc thay đổi tên và địa chỉ phòng giao dịch Mỹ Đình 22/09/2015
BVSC - Công bố thông tin thay đổi thành viên Hội Đồng Quản trị 16/09/2015
BVSC - Công bố báo cáo Quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015 30/07/2015
BVSC - Công bố thông tin lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015 12/06/2015
BVSC - CBTT thành lập Phòng Giao dịch Láng Hạ 07/04/2015
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ:Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại:(84-24) 3928 8080

Fax:(84-24) 3928 9888

Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Website: www.bvsc.com.vn

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn