Tin tức & Sự kiện

Tin đã đưa
19/10/2021   BVSC - Công bố Báo cáo Tài chính Quý III năm 2021
15/10/2021   BVSC-Thông báo về việc thanh toán cổ tức bằng tiền cho năm tài chính 2020
11/10/2021   CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc Phê duyệt chủ trương ký hợp đồng thuê văn phòng tại Tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ
11/10/2021   BVSC - CBTT Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021
11/10/2021   BVSC - CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021
28/09/2021   BVSC - CBTT Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán cổ tức năm 2020
28/09/2021   BVSC - CBTT Nghị quyết của HĐQT phê duyệt cho Công ty được ký kết các Hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan
28/09/2021   BVSC - CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc thanh toán cổ tức bằng tiền năm 2020
13/08/2021   BVSC - CBTT Báo cáo tài chính và Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính bán niên năm 2021
29/07/2021   BVSC - CBTT Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021
29/07/2021   BVSC - Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 30.06.2021
19/07/2021   BVSC - Công bố Báo cáo Tài chính Quý II năm 2021
16/06/2021   BVSC - CBTT Nghị quyết HĐQT về việc Phê duyệt Chiến lược kinh doanh 2021 - 2025
04/06/2021   BVSC Khuyến Nghị Khách Hàng Giao Dịch
25/05/2021   BVSC - CBTT Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2021-2022-2023
110  Tiếp

 

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 2 và 3, Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3928 8080

Fax: (84-24) 3928 9888

Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Website: www.bvsc.com.vn

 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn