Phân tích thị trường trái phiếu
 
Báo cáo phân tích thị trường trái phiếu
Bản tin trái phiếu tuần từ 15.11.2021 đến 19.11.2021: Lãi suất liên ngân hàng duy trì mặt bằng thấp

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

NHNN tiếp tục không thực hiện hoạt động bơm/hút ròng mới nào trong tuần qua trên các kênh tín phiếu và OMO của thị trường mở. Lượng OMO và tín phiếu đang lưu hành ở thời điểm hiện tại tiếp tục duy trì ở mức 0.  

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Lãi suất liên ngân hàng (LSLNH) có diễn biến trái chiều giữa các kỳ hạn. Trong khi các kỳ hạn qua đêm và 2 tuần tăng lần lượt là 0,01% và 0,31%, lên mức 0,64%1,17%/năm; LSLNH kỳ hạn 1 tuần tiếp tục giảm 0,05% xuống còn 0,64%/năm.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Trong tuần vừa qua, tỷ giá trung tâm tiếp tục giảm 3 đồng, từ 23.115 VND/USD xuống còn 23.112 VND/USD. Ngược lại, tỷ giá tại NHTM tăng trở lại 5 đồng, từ 22.645 VND/USD lên mức 22.650 VND/USD.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần qua, KBNN tổ chức gọi thầu TPCP tại 5 loại kỳ hạn: 5 năm, 7 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm. Khối lượng gọi thầu cho 5 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 1.000 tỷ, 1.000 tỷ, 3.000 tỷ, 3.000 tỷ và 1.500 tỷ đồng, với tỷ lệ trúng thầu lần lượt là 20%; 25%; 85%; 91% và 100%.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

 

Trong tuần vừa qua, tổng GTGD Outright đạt 39.322 tỷ đồng, giảm 0,38% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 17.006 tỷ đồng (giảm 14,11%).  

 

Bản tin trái phiếu tuần từ 08.11.2021 đến 12.11.2021: Lượng trúng thầu TPCP tăng mạnh trở lại

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

Không có hoạt động bơm/hút ròng mới nào được thực hiện trong tuần qua trên các kênh tín phiếu và OMO của thị trường mở. Lượng OMO và tín phiếu đang lưu hành ở thời điểm hiện tại tiếp tục duy trì ở mức 0.  

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Lãi suất liên ngân hàng (LSLNH) tiếp tục diễn biến tăng ở các kỳ hạn qua đêm và 2 tuần, với mức tăng lần lượt là 0,01% và 0,06%, lên mức 0,63%0,86%/năm. Ngược lại, LSLNH kỳ hạn 1 tuần giảm nhẹ 0,01% xuống còn 0,69%/năm.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Trong tuần vừa qua, tỷ giá trung tâm giảm 18 đồng, từ 23.133 VND/USD xuống còn 23.115 VND/USD. Tương tự, tỷ giá tại NHTM tiếp tục giảm thêm 53 đồng, từ 22.698 VND/USD xuống còn 22.645 VND/USD.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần qua, KBNN tổ chức gọi thầu TPCP tại 3 loại kỳ hạn: 10 năm, 15 năm và 20 năm. Khối lượng gọi thầu cho 3 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 4.000 tỷ, 3.000 tỷ và 3.000 tỷ đồng, với tỷ lệ trúng thầu lần lượt là 100%; 97% và 100%.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

 

Trong tuần vừa qua, tổng GTGD Outright đạt 32.917 tỷ đồng, tăng 19,92% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 19.801 tỷ đồng (tăng 13,76%).  

 

Bản tin trái phiếu tuần từ 01.11.2021 đến 05.11.2021: Lãi suất liên ngân hàng duy trì mặt bằng thấp

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

NHNN tiếp tục không thực hiện hoạt động bơm/hút ròng mới nào trong tuần qua trên các kênh tín phiếu và OMO của thị trường mở. Lượng OMO và tín phiếu đang lưu hành ở thời điểm hiện tại tiếp tục duy trì ở mức 0.  

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Lãi suất liên ngân hàng (LSLNH) có chung diễn biến tăng trở lại ở cả 3 loại kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 2 tuần. Theo đó, LSLNH tăng lần lượt 0,01%; 0,07% và 0,12%, lên mức 0,62%; 0,7%0,80%/năm.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Trong tuần vừa qua, tỷ giá trung tâm tăng nhẹ trở lại, ở mức 2 đồng, từ 23.131 VND/USD lên 23.133 VND/USD. Ngược lại, tỷ giá tại NHTM tiếp tục giảm 54 đồng, từ 22.752 VND/USD xuống còn 22.698 VND/USD.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần qua, KBNN tổ chức gọi thầu TPCP tại 4 loại kỳ hạn: 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm. Khối lượng gọi thầu cho 5 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 1.000 tỷ, 4.500 tỷ, 2.000 tỷ và 2.000 tỷ đồng, với tỷ lệ trúng thầu lần lượt là 30%; 100%; 73% và 51%.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

 

Trong tuần vừa qua, tổng GTGD Outright đạt 32.917 tỷ đồng, giảm 23,54% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức  17.405 tỷ đồng (giảm 28,80%).  

 

Bản tin trái phiếu tuần từ 25.10.2021 đến 29.10.2021: Lãi suất huy động tiếp tục giảm

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

Không có hoạt động bơm/hút ròng mới nào được thực hiện trong tuần qua trên các kênh tín phiếu và OMO của thị trường mở. Lượng OMO và tín phiếu đang lưu hành ở thời điểm hiện tại tiếp tục duy trì ở mức 0.  

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Lãi suất liên ngân hàng (LSLNH) có chung diễn biến giảm ở cả 3 loại kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 2 tuần. Theo đó, LSLNH giảm lần lượt 0,04%; 0,01% và 0,1%, xuống còn 0,61%; 0,63%0,68%/năm.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Trong tuần vừa qua, tỷ giá trung tâm tâm tiếp tục giảm 11 đồng, từ 23.142 VND/USD xuống còn 23.131 VND/USD. Tương tự, tỷ giá tại NHTM cũng giảm nhẹ 3 đồng, từ 22.755 VND/USD xuống mức 22.752 VND/USD.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần qua, KBNN tổ chức gọi thầu TPCP tại 5 loại kỳ hạn: 5 năm, 7 năm, 10 năm, 15 năm và 20 năm. Khối lượng gọi thầu cho 5 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 1.000 tỷ, 1.000 tỷ, 3.500 tỷ, 2.000 tỷ và 1.500 tỷ đồng, với tỷ lệ trúng thầu lần lượt là 25%; 0%; 80%; 63% và 70%.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

 

Trong tuần vừa qua, tổng GTGD Outright đạt 43.051 tỷ đồng, tăng 15,21% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 24.444 tỷ đồng (tăng 113,35%).   

Bản tin trái phiếu tuần từ 18.10.2021 đến 22.10.2021: Lãi suất liên ngân hàng duy trì mặt bằng thấp

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

NHNN tiếp tục không thực hiện hoạt động bơm/hút ròng mới nào trong tuần qua trên các kênh tín phiếu và OMO của thị trường mở. Lượng OMO và tín phiếu đang lưu hành ở thời điểm hiện tại tiếp tục duy trì ở mức 0.  

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Lãi suất liên ngân hàng (LSLNH) có chung diễn biến giảm ở 2 loại kỳ hạn 1 tuần và 2 tuần. Theo đó, LSLNH duy trì không đổi ở mức 0,65%/năm đối với kỳ hạn qua đêm. Trong khi đó, với các kỳ hạn 1 tuần và 2 tuần, LSLNH giảm đồng loạt 0,02%, xuống còn 0,64%0,78%/năm.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Trong tuần vừa qua, tỷ giá trung tâm tiếp tục giảm 17 đồng, từ 23.159 VND/USD xuống còn 23.142 VND/USD. Ngược lại, tỷ giá tại NHTM tăng nhẹ 6 đồng, từ 22.749 VND/USD lên mức 22.755 VND/USD.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần qua, KBNN tổ chức gọi thầu TPCP tại 4 loại kỳ hạn: 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm. Khối lượng gọi thầu cho 4 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 1.000 tỷ, 3.000 tỷ, 2.000 tỷ và 2.250 tỷ đồng, với tỷ lệ trúng thầu lần lượt là 0%; 64%; 3% và 78%.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

 

Trong tuần vừa qua, tổng GTGD Outright đạt 37.368 tỷ đồng, giảm 13,10% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 11.457 tỷ đồng (tăng 19,81%).   

Bản tin trái phiếu tuần từ 11.10.2021 đến 15.10.2021: KBNN dự kiến đẩy mạnh phát hành TPCP trong các tháng tiếp theo

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

Không có hoạt động bơm/hút ròng mới nào được thực hiện trong tuần qua trên các kênh tín phiếu và OMO của thị trường mở. Lượng OMO và tín phiếu đang lưu hành ở thời điểm hiện tại tiếp tục duy trì ở mức 0.  

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Lãi suất liên ngân hàng (LSLNH) có chung diễn biến giảm ở cả 3 loại kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 2 tuần. Theo đó, LSLNH giảm lần lượt 0,02%; 0,11% và 0,72% xuống còn 0,65%; 0,66%0,80%/năm.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Trong tuần vừa qua, tỷ giá trung tâm giảm nhẹ 6 đồng, từ 23.165 VND/USD lên mức 23.159 VND/USD. Tương tự, tỷ giá tại NHTM cũng giảm 14 đồng, từ 22.763 VND/USD lên mức 22.749 VND/USD.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần qua, KBNN tổ chức gọi thầu TPCP tại 5 loại kỳ hạn: 5 năm, 7 năm, 10 năm, 15 năm và 20 năm. Khối lượng gọi thầu cho 5 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 1.000 tỷ, 1.000 tỷ, 2.500 tỷ, 2.000 tỷ và 1.000 tỷ đồng, với tỷ lệ trúng thầu lần lượt là 0%; 0%; 64%; 3% và 57%.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

 

Trong tuần vừa qua, tổng GTGD Outright đạt 42.999 tỷ đồng, tăng 66,68% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 9.563 tỷ đồng (giảm 10,16%).  

 

1 Tiếp
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn