Phân tích thị trường trái phiếu
 
Báo cáo phân tích thị trường trái phiếu
Bản tin trái phiếu tuần từ 25.05.2020 đến 29.05.2020: Lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

Trên thị trường mở tuần qua đã có 11.000 tỷ đồng tín phiếu đáo hạn và NHNN chỉ phát hành mới một lượng nhỏ tín phiếu (2 tỷ đồng với lãi suất 3%/năm).

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Lãi suất liên ngân hàng tuần qua tiếp tục giảm ở các kỳ hạn qua đêm và 2 tuần, lần lượt là -0,13% và -0,06%, đưa lãi suất các kỳ hạn này xuống mức khá thấp, lần lượt là 0,28%/năm và 0,69%/năm..

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Tỷ giá tại NHTM trong tuần tăng 19 đồng, lên mức 23.282 VND/USD. Tỷ giá trung tâm cũng tăng 19 đồng, lên mức 23.261 VND/USD. Đồng USD tiếp tục suy yếu trên thế giới giúp tỷ giá USD/VND tiếp tục ổn định trong những tuần gần đây.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần qua, KBNN tổ chức gọi thầu tại 4 loại kỳ hạn: 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm. Khối lượng gọi thầu cho 4 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 1.000 tỷ, 3.500 tỷ, 3.500 tỷ và 500 tỷ đồng.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

Trong tuần qua, tổng GTGD Outright đạt 30.139 tỷ đồng, giảm 11,61% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 14.878 tỷ đồng (tăng 28,30%).

 

Bản tin trái phiếu tuần từ 18.05.2020 đến 22.05.2020: Lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

Trên thị trường mở tuần qua đã có 23.000 tỷ đồng tín phiếu đáo hạn và NHNN không thực hiện phát hành lượng OMO hay tín phiếu nào mới.

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh ở tất cả các kỳ hạn. Cụ thể, kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 2 tuần có mức giảm lần lượt là 0,72%; 0,57% và 0,58%, đưa lãi suất các kỳ hạn này lần lượt xuống mức khá thấp 0,47%/năm; 0,72% và 0,9%/năm.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Tỷ giá tại NHTM trong tuần qua giảm 86 đồng, xuống mức 23.263 VND/USD. Tỷ giá trung tâm cũng giảm 21 đồng, xuống mức 23.242 VND/USD. So với thời điểm cuối tháng 3, tỷ giá USD/VND đã giảm tới gần 1,6%.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần qua, KBNN tổ chức gọi thầu tại 4 loại kỳ hạn: 5 năm, 10 năm, 15 năm và 20 năm. Khối lượng gọi thầu cho 3 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 1.000 tỷ, 3.000 tỷ, 3.000 tỷ và 500 tỷ đồng.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

Trong tuần qua, tổng GTGD Outright đạt 34.097 tỷ đồng, giảm 1,62% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 11.596 tỷ đồng (tăng 15,93%).

 

Bản tin trái phiếu tuần từ 11.05.2020 đến 15.05.2020: Lãi suất liên ngân hàng giảm

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

Trên thị trường mở tuần qua đã có 25.000 tỷ đồng tín phiếu đáo hạn và NHNN chỉ phát hành một lượng nhỏ tín phiếu mới (3 tỷ đồng với lãi suất điều chỉnh giảm 0,25% xuống 3%/năm). Như vậy, lượng bơm ròng vào thị trường đạt xấp xỉ 25.000 tỷ đồng.

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh ở tất cả các kỳ hạn. Cụ thể, kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 2 tuần có mức giảm lần lượt là 0,49%; 0,44% và 0,54%, đưa lãi suất các kỳ hạn này lần lượt xuống mức 1,26%/năm; 1,46% và 1,6%/năm.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Tỷ giá tại NHTM trong tuần qua giảm 35 đồng, xuống mức 23.392 VND/USD. Trong khi đó, tỷ giá trung tâm giảm mạnh hơn (43 đồng), xuống mức 23.349 VND/USD.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần qua, KBNN tổ chức gọi thầu tại 4 loại kỳ hạn: 5 năm, 7 năm, 10 năm và 15 năm. Khối lượng gọi thầu cho 3 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 500 tỷ, 500 tỷ, 2.000 tỷ và 3.000 tỷ.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

Trong tuần qua, tổng GTGD Outright đạt 34.658 tỷ đồng, tăng 34,22% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 10.003 tỷ đồng (giảm 66,32%).

·          TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP

Lượng phát hành mới của TPDN trong tháng 4 đạt 30.121 tỷ đồng, xấp xỉ mức 35.550 tỷ đồng trong cả Q1/2020. Sau lượng phát hành rất thấp trong quí 1, ngân hàng đã quay trở lại phát hành lượng lớn lượng trái phiếu trong tháng 4.

 

Bản tin trái phiếu tuần từ 04.05.2020 đến 08.05.2020: Lãi suất điều hành có thể giảm thêm

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

NHNN tiếp tục không thực hiện phát hành mới tín phiếu hay OMO trên thị trường mở. Trong khi đó, có 36.000 tỷ đồng tín phiếu kỳ hạn 91 ngày đáo hạn trong tuần qua, đồng nghĩa với một lượng vốn tương đương được bơm ròng ra thị trường.

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Lãi suất liên ngân hàng giảm nhẹ ở kỳ hạn qua đêm và 2 tuần với mức giảm lần lượt là 0,14% và 0,07%, đưa lãi suất các kỳ hạn này lần lượt xuống mức 1,97%/năm và 2,29 %/năm.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Tỷ giá tại NHTM trong tuần qua giảm 35 đồng, xuống mức 23.392 VND/USD. Ngược lại, tỷ giá trung tâm tăng nhẹ 5 đồng, lên mức 23.262 VND/USD.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần qua, KBNN tổ chức gọi thầu tại 4 loại kỳ hạn: 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm. Khối lượng gọi thầu cho 3 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 500 tỷ, 1.500 tỷ, 1.500 tỷ và 500 tỷ.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

Trong tuần qua, tổng GTGD Outright đạt 25.821 tỷ đồng, tăng 109,91% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 19.416 tỷ đồng (tăng 66,32%).

 

Bản tin trái phiếu tuần từ 27.04.2020 đến 29.04.2020: Lãi suất huy động giảm

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

Tuần vừa qua là tuần thứ 3 liên tiếp NHNN không thực hiện hoặc thực hiện với khối lượng rất nhỏ việc phát hành mới tín phiếu trên thị trường mở. Trong khi đó, có 10.000 tỷ đồng tín phiếu kỳ hạn 91 ngày đáo hạn trong tuần qua, đồng nghĩa với một lượng vốn tương đương được bơm ròng ra thị trường.

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Lãi suất liên ngân hàng tăng nhẹ ở cả 3 kỳ hạn: qua đêm, 1 tuần và 2 tuần với mức tăng lần lượt là 0,07%; 0,07% và 0,02%, đưa lãi suất các kỳ hạn này lần lượt lên mức 2,11%/năm; 2,14%/năm và 2,36 %/năm.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Tuần qua, tỷ giá trung tâm giảm 15 đồng, xuống mức 23.257 VND/USD. Tỷ giá tại NHTM cũng giảm mạnh 75 đồng, xuống mức 23.427 VND/USD. Việc USD tiếp tục hạ nhiệt trên thị trường quốc tế trong những tuần gần đây cũng giúp VND hồi phục.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần qua, KBNN tổ chức gọi thầu tại 3 loại kỳ hạn: 10 năm, 15 năm và 30 năm. Khối lượng gọi thầu cho 3 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 1.500 tỷ, 1.500 tỷ và 500 tỷ.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

Trong tuần qua, tổng GTGD Outright đạt 12.301 tỷ đồng, giảm 3,16% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 11.674 tỷ đồng (giảm 45,96%).

 

 

Bản tin trái phiếu tuần từ 20.04.2020 đến 24.04.2020: Tỷ lệ trúng thầu TPCP ở mức thấp

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

Tuần qua, NHNN bơm ròng 10.345 tỷ đồng. Cụ thể, đã có 15.000 tỷ đồng được trả lại thị trường qua kênh tín phiếu trong khi chỉ có 4.656 tỷ đồng được thu về qua kênh OMO.

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Lãi suất liên ngân hàng tăng trở lại trong tuần ở cả 3 kỳ hạn: qua đêm, 1 tuần và 2 tuần với mức tăng lần lượt là 0,70%; 0,58% và 0,47%, lần lượt lên mức 2,29%/năm; 2,46%/năm và 2,61 %/năm.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Tuần qua, tỷ giá tại NHTM tăng 66 đồng, lên mức 23.502 VND/USD. Tỷ giá trung tâm cũng tăng nhẹ 31 đồng, lên mức 23.272 VND/USD. Cán cân cung-cầu ngoại tệ được dự báo vẫn nghiêng về phía cung nhưng mức thặng dư sẽ thu hẹp hơn so với năm 2019.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần qua, KBNN tổ chức gọi thầu tại 3 loại kỳ hạn: 10 năm, 15 năm và 20 năm. Khối lượng gọi thầu cho 3 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 1.500 tỷ, 1.500 tỷ và 500 tỷ.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

Trong tuần qua, tổng GTGD Outright đạt 12.702 tỷ đồng, giảm 26,81% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 21.601 tỷ đồng (tăng 101,48%)

·          TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP

Trong 3 tháng đầu năm, tổng giá trị đăng ký và giá trị phát hành TPDN đều giảm mạnh so với quý trước. Nhóm ngành Bất động sản và Dịch vụ là 2 nhóm có tổng lượng phát hành TPDN lớn nhất trong Q1/2020, lần lượt đạt 19.563 tỷ đồng (chiếm 55,19%) và 4.598 tỷ đồng (chiếm 12,97%).

 

 

1 Tiếp
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn