Tin BVSC
DLD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
DRG: Nghị quyết Hội đồng quản trị
DFF: Nghị quyết Hội đồng quản trị
CHS: Nghị quyết Hội đồng quản trị liên quan đến cổ tức 2020 và 2021
BRR: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tạm ứng cổ tức năm 2021
Từ ngày:
Đến ngày:
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn