Network

HEADQUARTERS
Address: No. 8 Le Thai To Str., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: (84-4) 3928 8080
Fax: (84-4) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn
Website: www.bvsc.com.vn

Bank account: 0011066666000 at headquarters of Bao Viet Joint Stock Commercial Bank
Tax code: 0100956399


 
BRANCH OFFICE
Address: Level 8, Bao Viet Building, No. 233 Dong Khoi Str, District 1, Ho Chi Minh City
Tel: (84-8) 3.914 6888
Fax: (84-8) 3.914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn 

Bank account: 0031088888006 at  Bao Viet Bank - Ho Chi Minh Branch
Tax code: 0100956399-001
HEADQUARTERS TRANSACTION OFFICE
Address:No. 8 Le Thai To Str., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: (84-4)3.928 8080/Ext 804
Fax: (84-4)3.9288999
Email: support-bvsc@baoviet.com.vn
 
TRANSACTION OFFICE No. 1
Address: 94 Ba Trieu Str., Hoan Kiem Dist, Hanoi
Tel: (84-4) 3.928 9950
Fax: (84-4) 3.943 3012
 
KIM MA TRANSACTION OFFICE

Address: 2/F 519 Kim Mã Str., Ba Đình Dist, Hanoi
Tel: (84-4)3.928 8080
Fax: (84-4) 3237 3135
 
BRANCH TRANSACTION OFFICE
Address: 11 Nguyen Cong Tru, District 1, Ho Chi Minh City
Tel: (84-8) 3.821 8564 / Ext 320 - 327
Fax: (84-8) 3.821 8566 / 3.914 1435
 
TRANSACTION OFFICE 90 CAO THẮNG
Address: 90 Cao Thắng Str., District 3, Ho Chi Minh City
Tel: (84-8) 3914 6888
Fax:(84-8) 3929 2288
 
DONG KHOI TRANSACTION OFFICE

Address: G/F Bao Viet Building, No 233 Dong Khoi Str, District 1,HCM City
Tel: (84-8) 3914 6888
Fax: 84-8) 3914 7999
 

 

 

 
 

 

Hội sở

Địa chỉ: Số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 3928 8080  -   Fax: (84-4) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-8) 3914 6888  -   Fax: (84-8) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn