CRE - HOSE : Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ Factsheet
      
1D  5D  3M  6M  1Y  10Y
Cao nhất 52W (VND) 30,000   Giá trị sổ sách/cổ phiếu (VND) 20,383   P/E 5.65   KH Doanh thu (Triệu VND) ---
Thấp nhất 52W (VND) 24,250   Beta 0.09   P/B 1.23   KH Lợi nhuận (Triệu VND) ---
KLTB 10 phiên(CP) 217,773   EPS cơ bản (VND) 4,426   Cổ tức/Thị giá (%) ---   KH Cổ tức (%) 10

Công cụ Phân tích kỹ thuật bao gồm đầy đủ các chức năng cần thiết cho phép nhà đầu tư có thể phân tích các cổ phiếu bằng các phương pháp phân tích kỹ thuật phổ biến.
Bạn phải cài Java để hiển thị biểu đồ phân tích kỹ thuật.
Bạn có thể tải Java tại đây http://www.java.com
Hoặc bạn có thể tải Java tại máy chủ của TASTải về


Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn