VNR - HNX : Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam
Lĩnh vực : Tài chính > Bảo hiểm
Factsheet
23.40       0.00(0.00%)
Cập nhật lúc 15:01 18/06/2018
1D  5D  3M  6M  1Y  10Y
Cao nhất 52W (VND) 27,387   Giá trị sổ sách/cổ phiếu (VND) 21,237   P/E 11.59   KH Doanh thu (Triệu VND) 1,770,000
Thấp nhất 52W (VND) 19,885   Beta 0.26   P/B 1.10   KH Lợi nhuận (Triệu VND) 246,400
KLTB 10 phiên(CP) 3,442   EPS cơ bản (VND) 2,020   Cổ tức/Thị giá (%) 4.26%   KH Cổ tức (%) 12

Công ty tái bảo hiểm quốc gia VN (Vinare) tiền thân là Công ty tái bảo hiểm quốc gia VN được thành lập năm 1994. Năm 2005 chuyển sang hoạt động theo mô hình cổ phần. Lĩnh vực kinh doanh chính của Vinare là nhận và nhượng tái bảo hiểm đối với tất cả các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ và nhân thọ thị trường trong và ngoài nước, đầu tư tài chính: trái phiếu Chính phủ, cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản, góp vốn vào các doanh nghiệp khác. Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) hiện là cổ đông lớn nhất và nắm quyền chi phối VNR 9 (Sở hữu 40,37%). Vinare là doanh nghiệp duy nhất tại Việt nam kinh doanh tái bảo hiểm. Về vốn hoạt động đứng thứ 3 chỉ sau Bảo việt và Bảo minh.

Thông tin cơ bản
KL CP niêm yết (CP) 131,075,937
KL CP lưu hành (CP) 131,075,937
Vốn điều lệ (Tỷ VND) 1,310,759.37
Vốn hóa (Tỷ VND) 3,067,176.93
Ngày giao dịch đầu tiên 13/03/2006
Room còn lại(CP) 26,641,282
 
Tổ chức tư vấn niêm yết
Giá niêm yết lần đầu (VND) 34,500
Số lượng nhân viên 96
Địa chỉ Tầng 7,141 Lê Duẩn, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
Điện thoại +84 (24) 39422365
Website www.vinare.com.vn
 
 
 
Kế hoạch kinh doanh
Chỉ tiêu Giá trị % hoàn thành kế hoạch
Doanh thu (Triệu VND) 1,770,000 30.21
LNTT (Triệu VND) 308,000 25.07
LNST (Triệu VND) 246,400 26.98
Cổ tức (%)
 
 
 
Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
40.36%
Sở hữu nước ngoài
28.67%
Sở hữu khác
30.97%
 
 
 
Tài chính
SS ngành SS ngành
PE 11.6
Lợi nhuận biên 27.5%
PB 1.1
Nợ/VCSH 1.3
P/S 3.2
TT LNST 9.9%
ROE 9.6%
TT doanh thu -6.1%
ROA 4.0%
TT EPS 2.3%
*Note:      Giá trị công ty      Giá trị ngành
 
 
 
Tỷ suất sinh lợi
  1 tuần 1 tháng 3 tháng 6 tháng 1 năm
VNR -6% 4% 17% 38% 39%
 
 
 
Ban lãnh đạo và sở hữu
Họ tên Chức vụ Sở hữu
Phạm Công Tứ Thành viên HĐQT 0.21%
Lưu Thị Việt Hoa Kế toán trưởng 0.12%
Nguyễn Thị Minh Châu Phụ trách Công bố thông tin 0.06%
Mai Xuân Dũng Thành viên HĐQT 0.03%
Trần Vĩnh Đức Thành viên HĐQT 0.03%
Lê Song Lai Chủ tịch HĐQT 0.03%
Trần Phan Việt Hải Thành viên BKS 0.00%
 
 
 
Các cổ đông lớn
Cổ đông Nắm giữ Tỷ lệ
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước 52,906,035 40.36%
Swiss Reinsurance Company 32,768,989 25.00%
Tập đoàn Bảo Việt 12,026,820 9.18%
Quỹ Đầu tư Giá trị Bảo Việt 10,039,700 7.66%
Công ty chứng khoán Bảo Việt 8,643,600 6.59%
Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh 8,427,510 6.43%
FTIF - Templeton Frontier Markets Fund 5,741,795 4.38%
FTIF - Templeton Frontier Market Fund 5,064,250 3.86%
Tổng CTCP Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam 1,715,000 1.31%
Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 1,080,010 0.82%
Phạm Công Tứ 277,348 0.21%
Lưu Thị Việt Hoa 163,722 0.12%
Nguyễn Thị Minh Châu 75,162 0.06%
Mai Xuân Dũng 37,457 0.03%
Trần Vĩnh Đức 34,495 0.03%
Lê Song Lai 34,495 0.03%
Trần Phan Việt Hải 3,997 0.00%
 
 
 
Công ty con và công ty liên kết
  Vốn góp Sở hữu
Công ty liên kết
Công ty liên doanh Bảo hiểm Samsung Vina 4 50.00
 
 
 
Lịch sử tăng vốn
 
 
 
  • Công ty là doanh nghiệp duy nhất tại Việt nam kinh doanh tái bảo hiểm. Về vốn hoạt động đứng thứ 3 chỉ sau Bảo Việt và Bảo Minh.
  • VNR là thành viên của Hiệp hội các nhà tái bảo hiểm Châu Á.

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 2 và 3, số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn