SHB - HNX : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội
Lĩnh vực : Tài chính > Ngân hàng
Factsheet
8.20       0.10(1.23%)
Cập nhật lúc 14:45 16/10/2018
1D  5D  3M  6M  1Y  10Y
Cao nhất 52W (VND) 14,200   Giá trị sổ sách/cổ phiếu (VND) 12,907   P/E 5.67   KH Doanh thu (Triệu VND) 0
Thấp nhất 52W (VND) 6,400   Beta 1.27   P/B 0.63   KH Lợi nhuận (Triệu VND) 1,640,000
KLTB 10 phiên(CP) 10,007,012   EPS cơ bản (VND) 1,428   Cổ tức/Thị giá (%) 7.41%   KH Cổ tức (%) 10

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) được thành lập từ năm 1993. Năm 2009 cổ phiếu của công ty niêm yết tại HNX. Hoạt động kinh doanh chính của SHB bao gồm huy động vốn, tiếp nhận vốn, cho vay, hùn vốn liên doanh, dịch vụ thanh toán. Sau khi sáp nhập với HBB, SHB đã trở thành một trong 10 ngân hàng lớn nhất Việt Nam tính trên vốn điều lệ và thị phần và 1 trong 5 ngân hàng thương mại cổ phần lớn nhất. Hiện nay, SHB có tổng tài sản gần 170.000 tỷ đồng và vốn điều lệ gần 9.000 tỷ đồng. Mạng lưới kinh doanh rộng khắp cả nước với gần 400 chi nhánh và phòng giao dịch trải dài khắp cả nước, 3 chi nhánh tại Lào, Campuchia. Năm 2015, SHB thành lập ngân hàng con trên cơ sở nâng cấp chi nhánh tại Lào.

Thông tin cơ bản
KL CP niêm yết (CP) 1,203,616,110
KL CP lưu hành (CP) 1,203,119,924
Vốn điều lệ (Tỷ VND) 12,036,161.10
Vốn hóa (Tỷ VND) 9,745,271.38
Ngày giao dịch đầu tiên 20/04/2009
Room còn lại(CP) 246,571,363
 
Tổ chức tư vấn niêm yết Công ty Cổ phần Chứng Khoán SME
Giá niêm yết lần đầu (VND) 15,200
Số lượng nhân viên 6,351
Địa chỉ Số 77 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
Điện thoại +84 (24) 39423388
Website www.shb.com.vn
 
 
 
Kế hoạch kinh doanh
Chỉ tiêu Giá trị % hoàn thành kế hoạch
Doanh thu (Triệu VND) 0 100.00
LNTT (Triệu VND) 2,050,000 49.81
LNST (Triệu VND) 1,640,000 49.68
Cổ tức (%)
 
 
 
Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
1.94%
Sở hữu nước ngoài
9.72%
Sở hữu khác
88.34%
 
 
 
Tài chính
SS ngành SS ngành
PE 5.7
Lợi nhuận biên 24.9%
PB 0.6
Nợ/VCSH 18.6
P/S 1.4
TT LNST 5.7%
ROE 11.7%
TT doanh thu 18.6%
ROA 0.6%
TT EPS 1.3%
*Note:      Giá trị công ty      Giá trị ngành
 
 
 
Tỷ suất sinh lợi
  1 tuần 1 tháng 3 tháng 6 tháng 1 năm
SHB -8% -6% 39% 1% -37%
VCB 0% -1% 35% 31% 16%
BID % % % % %
TCB % % % % %
CTG -6% -17% -3% -3% -10%
VPB 7% 0% % % %
 
 
 
Ban lãnh đạo và sở hữu
Họ tên Chức vụ Sở hữu
Đỗ Quang Hiển Chủ tịch HĐQT 2.74%
Nguyễn Văn Lê Thành viên HĐQT 0.23%
Ngô Thu Hà Phó TGĐ 0.09%
Đặng Tố Loan Phó TGĐ 0.07%
Phạm Hòa Bình Trưởng BKS 0.01%
Ninh Thị Lan Phương Phó TGĐ 0.00%
Võ Đức Tiến Các chức vụ khác 0.00%
Ngô Thị Vân Kế toán trưởng 0.00%
 
 
 
Các cổ đông lớn
Cổ đông Nắm giữ Tỷ lệ
Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T 119,976,773 9.97%
Market Vectors Vietnam ETF (VNM) 34,813,621 2.89%
Đỗ Quang Hiển 33,000,426 2.74%
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội 18,586,776 1.54%
Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội 8,157,960 0.68%
Nguyễn Văn Lê 2,723,040 0.23%
Ngô Thu Hà 1,054,128 0.09%
Đặng Tố Loan 838,602 0.07%
Phạm Hòa Bình 79,904 0.01%
Ninh Thị Lan Phương 52,626 0.00%
Công ty TNHH Dịch vụ Hỗ trợ Doanh nghiệp 50,000 0.00%
Võ Đức Tiến 48,924 0.00%
AJS Vietnam Alternative Fund 30,000 0.00%
CTCP Chương Dương 24,000 0.00%
CTCP Thương mại và Giải pháp Đầu tư API 15,000 0.00%
Ngô Thị Vân 2,694 0.00%
CTCP Chứng khoán Âu Việt 117 0.00%
 
 
 
Công ty con và công ty liên kết
  Vốn góp Sở hữu
Công ty con
CTCP Chứng khoán Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam 0 0.00
Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản SHB 0 100.00
Công ty liên kết
CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội 4 10.01
CTCP Quản lý quỹ đầu tư Sài Gòn - Hà Nội 1 10.40
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội 0 0.00
 
 
 
Lịch sử tăng vốn
 
 
 
  • Tính đến 31/12/2016, SHB đã trở thành một định chế tài chính có quy mô lớn với tổng tài sản 233.948tỷ đồng và vốn điều lệ 11.197 tỷ đồng trong khi dự nợ cho vay đạt 162.376 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1.87%. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.156 tỷ đồng.
  • SHB có hơn 2 triệu khách hàng tổ chức và cá nhân, trên 5.000 nhân viên. Mạng lưới kinh doanh rộng khắp cả nước với gần 400 chi nhánh và phòng giao dịch trải dài khắp cả nước, 3 chi nhánh tại Lào, Campuchia.
  • Là một trong 10 ngân hàng lớn nhất Việt Nam tính trên vốn điều lệ và thị phần. Đồng thời, cuối năm 2013, SHB đã lọt vào top 5 ngân hàng thương mại cổ phần lớn nhất.

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn