MBB - HOSE : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội
Lĩnh vực : Tài chính > Ngân hàng
Factsheet
33.90       -0.50(-1.45%)
Cập nhật lúc 15:01 31/05/2018
1D  5D  3M  6M  1Y  10Y
Cao nhất 52W (VND) 31,473   Giá trị sổ sách/cổ phiếu (VND) 17,257   P/E 10.23   KH Doanh thu (Triệu VND) 0
Thấp nhất 52W (VND) 18,101   Beta 1.36   P/B 1.23   KH Lợi nhuận (Triệu VND) 5,440,000
KLTB 10 phiên(CP) 9,085,769   EPS cơ bản (VND) 2,083   Cổ tức/Thị giá (%) 2.58%   KH Cổ tức (%) 11
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBB) được thành lập từ năm 1994 với mục tiêu ban đầu là đáp ứng nhu cầu dịch vụ tài chính cho các Doanh nghiệp Quân đội. Trải qua hơn 16 năm hoạt động, MB ngày càng phát triển lớn mạnh với dịch vụ và sản phẩm đa dạng, MB phát triển mạnh mẽ và nhanh chóng mở rộng hoạt động của mình ra các phân khúc thị trường mới bên cạnh thị trường truyền thống ban đầu. MB có năng lực tài chính và khả năng cạnh tranh vững mạnh, tổng tài sản của MB không ngừng gia tăng qua các năm. Tính tới cuối năm 2017, MBB có 01 trụ sở chính và 285 điểm giao dịch, bao gồm 188 phòng giao dịch và 94 chi nhánh trong nước, 02 chi nhánh nước ngoài tại Lào và Campuchia và 01 văn phòng đại diện tại Nga. MBB được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) từ năm 2001.
Thông tin cơ bản
KL CP niêm yết (CP) 2,160,451,381
KL CP lưu hành (CP) 2,160,451,381
Vốn điều lệ (Tỷ VND) 21,604,513.81
Vốn hóa (Tỷ VND) 46,017,614.42
Ngày giao dịch đầu tiên 01/11/2011
Room còn lại(CP) 2
 
Tổ chức tư vấn niêm yết Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Giá niêm yết lần đầu (VND) 13,800
Số lượng nhân viên 8,129
Địa chỉ Tòa nhà MB, Số 21 Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại +84 (24) 62661088
Website www.mbbank.com.vn
 
 
 
Kế hoạch kinh doanh
Chỉ tiêu Giá trị % hoàn thành kế hoạch
Doanh thu (Triệu VND) 0 100.00
LNTT (Triệu VND) 6,800,000 56.32
LNST (Triệu VND) 5,440,000 55.11
Cổ tức (%)
 
 
 
Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
26.99%
Sở hữu nước ngoài
20.00%
Sở hữu khác
53.01%
 
 
 
Tài chính
SS ngành SS ngành
PE 10.2
Lợi nhuận biên 27.2%
PB 1.2
Nợ/VCSH 9.6
P/S 2.8
TT LNST 34.8%
ROE 14.9%
TT doanh thu 28.5%
ROA 1.4%
TT EPS -8.1%
*Note:      Giá trị công ty      Giá trị ngành
 
 
 
Tỷ suất sinh lợi
  1 tuần 1 tháng 3 tháng 6 tháng 1 năm
MBB -2% -4% 8% 4% -10%
VCB 0% -1% 35% 31% 16%
BID % % % % %
TCB % % % % %
CTG -6% -17% -3% -3% -10%
VPB 7% 0% % % %
 
 
 
Ban lãnh đạo và sở hữu
Họ tên Chức vụ Sở hữu
Lê Công Phó Chủ tịch HĐQT 0.08%
Đỗ Văn Hưng Thành viên BKS 0.08%
Đặng Quốc Tiến Thành viên BKS 0.04%
Nguyễn Thị An Bình Phó TGĐ 0.04%
Vũ Thị Hải Phượng Trưởng BKS 0.03%
Lê Thị Lợi Phó TGĐ 0.03%
Nguyễn Thị Thủy Thành viên HĐQT 0.02%
Lưu Trung Thái Phó Chủ tịch HĐQT 0.02%
Lê Quốc Minh Phó TGĐ 0.02%
Phạm Thị Trung Hà Phó TGĐ 0.01%
Trần Minh Đạt Phó TGĐ 0.01%
Nguyễn Minh Châu Phó TGĐ 0.01%
Hà Tiến Dũng Thành viên HĐQT 0.01%
Nguyễn Đăng Nghiêm Thành viên HĐQT 0.01%
Lê Minh Hồng Thành viên BKS 0.01%
Lê Hữu Đức Chủ tịch HĐQT 0.01%
Nguyễn Thị Ngọc Thành viên HĐQT 0.00%
Uông Đông Hưng Phó TGĐ 0.00%
Đặng Thúy Dung Kế toán trưởng 0.00%
Hà Trọng Khiêm Phó TGĐ 0.00%
Nguyễn Văn Hùng Thành viên HĐQT 0.00%
Nguyễn Văn Huệ Các chức vụ khác 0.00%
Lê Hải Phó TGĐ 0.00%
Nguyễn Chí Thành Thành viên HĐQT 0.00%
 
 
 
Các cổ đông lớn
Cổ đông Nắm giữ Tỷ lệ
Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) 265,261,500 12.28%
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước 176,841,000 8.19%
Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam 140,954,769 6.52%
Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn 135,295,199 6.26%
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam 126,560,653 5.86%
Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam 79,869,646 3.70%
Công ty TNHH Nhà nước MTV Thương mại và XNK Viettel 74,298,199 3.44%
Norges Bank 31,059,190 1.44%
Amersham Industries Limited 29,953,395 1.39%
Vietnam Enterprise Investments Limited 26,103,343 1.21%
Công ty TNHH MTV Trực thăng Miền Bắc 12,760,025 0.59%
Công ty TNHH MTV Tổng công ty 28 9,740,573 0.45%
Công ty Vật tư Công nghiệp Quốc phòng 9,419,894 0.44%
Wareham Group Limited 7,165,105 0.33%
Balestrand Limited 4,910,965 0.23%
Công ty Cơ điện Vật liệu nổ 31 4,146,091 0.19%
Veil Holdings Limited 3,238,152 0.15%
KB Vietnam Focus Balanced Fund 3,140,465 0.15%
DC Developing Markets Strategies Public Limited Company 2,937,941 0.14%
Công ty 28 - 1 2,883,409 0.13%
Công đoàn cơ sở Ngân hàng TMCP Quân đội 1,865,318 0.09%
Công ty Cơ khí Hóa chất 13 1,835,736 0.08%
Lê Công 1,738,958 0.08%
Đỗ Văn Hưng 1,719,115 0.08%
Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC 1,398,793 0.06%
Tổng Công ty Thành An 1,172,570 0.05%
Đặng Quốc Tiến 943,878 0.04%
Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 916,612 0.04%
CTCP Đầu tư và Xây lắp Tây Hồ 775,021 0.04%
Nguyễn Thị An Bình 762,517 0.04%
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương Mại Hải Âu 656,182 0.03%
Vũ Thị Hải Phượng 605,456 0.03%
Lê Thị Lợi 570,319 0.03%
Nguyễn Thị Thủy 539,556 0.02%
Lưu Trung Thái 486,974 0.02%
Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust (Equity) 409,853 0.02%
Công ty Minh Thành 380,857 0.02%
Lê Quốc Minh 364,434 0.02%
Phạm Thị Trung Hà 293,697 0.01%
Trần Minh Đạt 290,507 0.01%
Idris Ltd 275,000 0.01%
Nguyễn Minh Châu 251,375 0.01%
Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt 248,691 0.01%
Hà Tiến Dũng 193,360 0.01%
Nguyễn Đăng Nghiêm 169,436 0.01%
Lê Minh Hồng 160,743 0.01%
Lê Hữu Đức 120,220 0.01%
Nguyễn Thị Ngọc 75,577 0.00%
Uông Đông Hưng 67,613 0.00%
Đặng Thúy Dung 61,498 0.00%
CTCP Cavico Việt Nam 38,864 0.00%
Hà Trọng Khiêm 29,367 0.00%
Nguyễn Văn Hùng 21,052 0.00%
Nguyễn Văn Huệ 21,052 0.00%
Lê Hải 10,007 0.00%
Nguyễn Chí Thành 10,000 0.00%
CTCP Đầu tư Tài chính Findex 9 0.00%
 
 
 
Công ty con và công ty liên kết
  Vốn góp Sở hữu
Công ty con
Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội 56 69.58
CTCP Việt R.E.M.A.X 0 78.09
CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư MB 0 61.87
Công ty liên kết
Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội 56 69.58
Tổng CTCP Bảo hiểm Quân Đội 0 20.00
CTCP Việt - Asset 0 45.00
 
 
 
Lịch sử tăng vốn
 
 
 
  • Tính tới 31/12/2017, MBB có 01 trụ sở chính và 285 điểm giao dịch, bao gồm 188 phòng giao dịch và 94 chi nhánh trong nước, 02 chi nhánh nước ngoài tại Lào và Campuchia và 01 văn phòng đại diện tại Nga.
  • Tính tới cuối năm 2017, MBB đạt 313 nghìn tỷ đồng tổng tài sản, 4.615 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và duy trì tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,20%.
  • MBB là đơn vị tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông vào phát triển các dịch vụ ngân hàng như: dịch vụ ngân hàng điện tử tích hợp chứng thư số trong sim CA dành cho khách hàng doanh nghiệp (Bankplus CA), dịch vụ Bankplus.

 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn