MBB - HOSE : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội
Lĩnh vực : Tài chính > Ngân hàng
Factsheet
22.40       0.35(1.59%)
Cập nhật lúc 15:01 18/08/2017
1D  5D  3M  6M  1Y  10Y
Cao nhất 52W (VND) 24,100   Giá trị sổ sách/cổ phiếu (VND) 15,945   P/E 11.42   KH Doanh thu (Triệu VND) 0
Thấp nhất 52W (VND) 12,563   Beta 2.34   P/B 1.38   KH Lợi nhuận (Triệu VND) 3,625,600
KLTB 10 phiên(CP) 3,293,556   EPS cơ bản (VND) 1,931   Cổ tức/Thị giá (%) 3.80%   KH Cổ tức (%) 11
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MBB được thành lập từ năm 1994 với mục tiêu ban đầu là đáp ứng nhu cầu dịch vụ tài chính cho các Doanh nghiệp Quân đội. Trải qua hơn 16 năm hoạt động, MB ngày càng phát triển lớn mạnh với dịch vụ và sản phẩm đa dạng, MB phát triển mạnh mẽ và nhanh chóng mở rộng hoạt động của mình ra các phân khúc thị trường mới bên cạnh thị trường truyền thống ban đầu. MB có năng lực tài chính và khả năng cạnh tranh vững mạnh, tổng tài sản của MB không ngừng gia tăng qua các năm. Tính đến ngày 31/12/2013, vốn điều lệ của MB đạt 11.256,25 tỷ đồng, với 1 Hội sở chính, 1 Sở giao dịch, 1chi nhánh tại Lào, 1 chi nhánh tại Campuchia, 39 chi nhánh , 95 phòng giao dịch, 4 điểm giao dịch tại các tỉnh và thành phố trên cả nước, 5 công ty con và 2 công ty liên kết.
Thông tin cơ bản
KL CP niêm yết (CP) 1,712,740,909
KL CP lưu hành (CP) 1,712,740,909
Vốn điều lệ (Tỷ VND) 17,127,409.09
Vốn hóa (Tỷ VND) 37,765,937.04
Ngày giao dịch đầu tiên 01/11/2011
Room còn lại(CP) 2
 
Tổ chức tư vấn niêm yết Công ty cổ phần chứng khoán MB
Giá niêm yết lần đầu (VND) 13,800
Số lượng nhân viên 8,905
Địa chỉ Số 21 Cát Linh, phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại +84 (24) 62661088
Website www.mbbank.com.vn
 
 
 
Kế hoạch kinh doanh
Chỉ tiêu Giá trị % hoàn thành kế hoạch
Doanh thu (Triệu VND) 0 100.00
LNTT (Triệu VND) 4,532,000 55.70
LNST (Triệu VND) 3,625,600 54.18
Cổ tức (%)
 
 
 
Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
32.42%
Sở hữu nước ngoài
20.00%
Sở hữu khác
47.58%
 
 
 
Tài chính
SS ngành SS ngành
PE 11.4
Lợi nhuận biên 27.6%
PB 1.4
Nợ/VCSH 9.1
P/S 3.2
TT LNST 34.5%
ROE 12.9%
TT doanh thu 28.4%
ROA 1.3%
TT EPS 9.1%
*Note:      Giá trị công ty      Giá trị ngành
 
 
 
Tỷ suất sinh lợi
  1 tuần 1 tháng 3 tháng 6 tháng 1 năm
MBB -2% -4% 8% 4% -10%
VCB 0% -1% 35% 31% 16%
CTG -6% -17% -3% -3% -10%
BID % % % % %
VPB 7% 0% % % %
ACB -1% -6% 11% -15% -37%
 
 
 
Ban lãnh đạo và sở hữu
Họ tên Chức vụ Sở hữu
Đỗ Văn Hưng Phó TGĐ 0.10%
Lê Công Phó Chủ tịch HĐQT 0.09%
Đặng Quốc Tiến Thành viên BKS 0.05%
Nguyễn Thị An Bình Phó TGĐ 0.03%
Vũ Thị Hải Phượng Trưởng BKS 0.03%
Nguyễn Thị Thủy Thành viên HĐQT 0.02%
Lưu Trung Thái Phó Chủ tịch HĐQT 0.02%
Lê Thị Lợi Phó TGĐ 0.02%
Nguyễn Mạnh Hùng Phó Chủ tịch HĐQT 0.01%
Nguyễn Minh Châu Phó TGĐ 0.01%
Nguyễn Thanh Bình Thành viên BKS 0.01%
Hà Tiến Dũng Thành viên HĐQT 0.01%
Nguyễn Đăng Nghiêm Thành viên HĐQT 0.01%
Phạm Thị Trung Hà Phó TGĐ 0.01%
Lê Quốc Minh Phó TGĐ 0.01%
Hà Trọng Khiêm Phó TGĐ 0.01%
Lê Hữu Đức Chủ tịch HĐQT 0.01%
Lê Minh Hồng Thành viên BKS 0.01%
Lê Hải Phó TGĐ 0.00%
Uông Đông Hưng Phó TGĐ 0.00%
Nguyễn Thị Ngọc Thành viên HĐQT 0.00%
Trần Minh Đạt Phó TGĐ 0.00%
Nguyễn Văn Huệ Thành viên HĐQT 0.00%
Nguyễn Văn Hùng Thành viên HĐQT 0.00%
 
 
 
Các cổ đông lớn
Cổ đông Nắm giữ Tỷ lệ
Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) 252,630,000 14.75%
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước 168,420,000 9.83%
Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam 134,242,638 7.84%
Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn 128,852,571 7.52%
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam 114,507,975 6.69%
Công ty TNHH Nhà nước MTV Thương mại và XNK Viettel 74,298,199 4.34%
Vietnam Enterprise Investments Limited 35,331,485 2.06%
Norges Bank 33,250,556 1.94%
Amersham Industries Limited 28,096,105 1.64%
Amersham Industries Limited 28,096,105 1.64%
Công ty TNHH MTV Trực thăng Miền Bắc 23,176,215 1.35%
Wareham Group Limited 11,232,786 0.66%
Công ty Vật tư Công nghiệp Quốc phòng 9,419,894 0.55%
Công ty TNHH MTV Tổng công ty 28 9,276,737 0.54%
Balestrand Limited 4,443,283 0.26%
Công ty Cơ điện Vật liệu nổ 31 4,146,091 0.24%
Veil Holdings Limited 2,929,776 0.17%
Công ty 28 - 1 2,883,409 0.17%
Công ty Cơ khí Hóa chất 13 1,835,736 0.11%
DC Developing Markets Strategies Public Limited Company 1,773,783 0.10%
DC Developing Markets Strategies Public Limited Company 1,773,783 0.10%
Đỗ Văn Hưng 1,627,729 0.10%
Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư SCIC 1,576,280 0.09%
Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư SCIC 1,576,280 0.09%
Lê Công 1,499,009 0.09%
Công đoàn cơ sở Ngân hàng TMCP Quân đội 1,203,009 0.07%
Tổng Công ty Thành An 1,172,570 0.07%
Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 916,612 0.05%
Đặng Quốc Tiến 844,646 0.05%
CTCP Đầu tư và Xây lắp Tây Hồ 775,021 0.05%
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương Mại Hải Âu 624,936 0.04%
Nguyễn Thị An Bình 598,398 0.03%
Vũ Thị Hải Phượng 567,101 0.03%
Nguyễn Thị Thủy 422,295 0.02%
Công ty Minh Thành 380,857 0.02%
Lưu Trung Thái 330,452 0.02%
Lê Thị Lợi 279,352 0.02%
Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt 248,691 0.01%
Nguyễn Mạnh Hùng 244,263 0.01%
Nguyễn Minh Châu 229,881 0.01%
Nguyễn Thanh Bình 190,283 0.01%
Hà Tiến Dũng 174,629 0.01%
Nguyễn Đăng Nghiêm 151,844 0.01%
Phạm Thị Trung Hà 147,331 0.01%
Lê Quốc Minh 144,223 0.01%
Hà Trọng Khiêm 123,207 0.01%
Lê Hữu Đức 104,972 0.01%
Lê Minh Hồng 98,803 0.01%
Lê Hải 68,594 0.00%
Uông Đông Hưng 63,441 0.00%
Nguyễn Thị Ngọc 62,455 0.00%
CTCP Cavico Việt Nam 38,864 0.00%
Trần Minh Đạt 32,865 0.00%
Nguyễn Văn Huệ 10,526 0.00%
Nguyễn Văn Hùng 10,025 0.00%
Quỹ đầu tư Japan Asia MB Capital 2,246 0.00%
CTCP Đầu tư Tài chính Findex 9 0.00%
Công ty Cổ phần Chứng khoán MB 7 0.00%
 
 
 
Công ty con và công ty liên kết
  Vốn góp Sở hữu
Công ty con
CTCP Việt R.E.M.A.X 0 78.09
CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư MB 0 61.87
CTCP Địa ốc MB 0 65.26
Công ty liên kết
Tổng CTCP Bảo hiểm Quân Đội 0 20.00
CTCP Việt - Asset 0 45.00
CTCP Long Thuận Lộc 0 29.65
 
 
 
Lịch sử tăng vốn
 
 
 
  • Năm 2014, MB có 224 điểm giao dịch tại 42 tỉnh thành trên cả nước, trong đó có 1 hội sở chính, 2 chi nhánh nước ngoài tại Lào và Campuchia, 71 chi nhánh trong nuớc, 148 phòng giao dịch và 2 quỹ tiết kiệm.
  • Tiên phong trên thị trường trong việc ứng dụng công nghệ viễn thông vào phát triển các dịch vụ ngân hàng như: dịch vụ ngân hàng điện tử tích hợp chứng thư số trong sim CA dành cho khách hàng doanh nghiệp (Bankplus CA), dịch vụ Bankplus - chuyển tiền tận nhà...
  • Tiên phong triển khai quản trị rủi ro theo tiêu chuẩn Basel II.
  • MB có các cổ đông chiến lược là Tập đoàn Viễn thông quân đội (Viêttl), Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 2 và 3, số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn