HCM - HOSE : Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh Factsheet
80.20       0.20(0.25%)
Cập nhật lúc 15:01 31/05/2018
1D  5D  3M  6M  1Y  10Y
Cao nhất 52W (VND) 91,010   Giá trị sổ sách/cổ phiếu (VND) 22,618   P/E 10.25   KH Doanh thu (Triệu VND) 2,110,156
Thấp nhất 52W (VND) 37,702   Beta 1.67   P/B 2.78   KH Lợi nhuận (Triệu VND) 818,717
KLTB 10 phiên(CP) 201,262   EPS cơ bản (VND) 6,129   Cổ tức/Thị giá (%) 3.69%   KH Cổ tức (%) 15

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HCM) được thành lập vào năm 2003 trên cơ sở hợp tác chiến lược và đầu tư của Quỹ Đầu tư Phát triển Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh (HIFU) và Tập đoàn Dragon Capital của Anh Quốc. Công ty thừa hưởng những thế mạnh về chuyên môn và thế mạnh về tài chính của hai tổ chức này trong việc cung cấp các dịch vụ đầu tư tài chính chuyên nghiệp một cách toàn diện. Trong 6 tháng đầu năm 2018, HCM đứng thứ 2 về thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ trên HOSE với 11,73%, đứng thứ 7 về thị phần môi giới trái phiếu trên HOSE với 2,04%, đứng thứ 4 về thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết trên HNX với 8,6%, đứng thứ 4 về thị phần môi giới cổ phiếu thị trường UPCOM với 6,35%. HCM được niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) từ năm 2009.

Thông tin cơ bản
KL CP niêm yết (CP) 129,756,758
KL CP lưu hành (CP) 129,554,168
Vốn điều lệ (Tỷ VND) 1,297,567.58
Vốn hóa (Tỷ VND) 8,136,001.75
Ngày giao dịch đầu tiên 19/05/2009
Room còn lại(CP) 49,477,492
 
Tổ chức tư vấn niêm yết Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Giá niêm yết lần đầu (VND) 0
Số lượng nhân viên 544
Địa chỉ Tầng 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại +84 (28) 38233299
Website www.hsc.com.vn
 
 
 
Kế hoạch kinh doanh
Chỉ tiêu Giá trị % hoàn thành kế hoạch
Doanh thu (Triệu VND) 2,110,156 72.47
LNTT (Triệu VND) 1,039,373 56.62
LNST (Triệu VND) 818,717 57.64
Cổ tức (%)
 
 
 
Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
28.90%
Sở hữu nước ngoài
61.89%
Sở hữu khác
9.21%
 
 
 
Tài chính
SS ngành SS ngành
PE 10.2
Lợi nhuận biên 31.3%
PB 2.8
Nợ/VCSH 0.6
P/S 3.2
TT LNST 7.6%
ROE 27.9%
TT doanh thu 123.1%
ROA 14.2%
TT EPS 1.5%
*Note:      Giá trị công ty      Giá trị ngành
 
 
 
Tỷ suất sinh lợi
  1 tuần 1 tháng 3 tháng 6 tháng 1 năm
HCM -2% -6% 21% 12% 20%
SSI -4% -6% 22% 2% -3%
VCI % % % % %
VND -7% -8% 6% -8% -14%
MBS % % % % %
FTS % % % % %
 
 
 
Ban lãnh đạo và sở hữu
Họ tên Chức vụ Sở hữu
Johan Nyvene Thành viên HĐQT 0.51%
Trịnh Hoài Giang Phó TGĐ 0.21%
Phạm Nghiêm Xuân Bắc Thành viên HĐQT 0.19%
Lê Công Thiện Phó TGĐ 0.16%
Lâm Hữu Hồ GĐ/GĐ điều hành/Các loại GĐ khác 0.11%
Lê Anh Minh Phó Chủ tịch HĐQT 0.03%
Đỗ Hùng Việt Chủ tịch HĐQT 0.01%
Võ Văn Châu Trưởng BKS 0.01%
Trương Ngọc Quỳnh Tiên Phụ trách Công bố thông tin 0.01%
Đoàn Văn Hinh Thành viên BKS 0.00%
 
 
 
Các cổ đông lớn
Cổ đông Nắm giữ Tỷ lệ
Dragon Capital Markets Limited 39,278,810 30.27%
Công ty TNHH MTV Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh 37,500,000 28.90%
PXP Vietnam Emerging Equity Fund Limited 8,605,906 6.63%
PXP Vietnam Emerging Equity Fund Limited 8,529,776 6.57%
KIM Vietnam Growth Equity Fund 4,731,630 3.65%
KITMC Worldwide Vietnam RSP Balanced Fund 1,404,600 1.08%
CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (CII) 717,427 0.55%
Johan Nyvene 661,666 0.51%
PXP Vietnam Smaller Companies Fund Limited 447,985 0.35%
Công ty Cổ phần Cộng Hưởng 360,442 0.28%
KITMC Worldwide China Vietnam Fund 299,680 0.23%
Trịnh Hoài Giang 273,665 0.21%
Phạm Nghiêm Xuân Bắc 240,000 0.19%
Lê Công Thiện 204,125 0.16%
KIM Investment Funds - KIM Vietnam Growth Fund 141,100 0.11%
Lâm Hữu Hồ 138,853 0.11%
Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt 103,510 0.08%
KITMC Worldwide Vietnam Fund II 100,000 0.08%
Lê Anh Minh 43,968 0.03%
Đỗ Hùng Việt 17,968 0.01%
Võ Văn Châu 17,322 0.01%
Trương Ngọc Quỳnh Tiên 13,500 0.01%
Đoàn Văn Hinh 4,687 0.00%
 
 
 
Cơ cấu doanh thu
Môi giới và dịch vụ 39.52%
Tự doanh 27.80%
Kinh doanh vốn 28.67%
Tư vấn 2.93%
Khác 1.07%
 
 
 
Lịch sử tăng vốn
 
 
 
  • Trong 6 tháng đầu năm 2018, HCM đứng thứ 2 về thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ trên HOSE với 11,73%, đứng thứ 7 về thị phần môi giới trái phiếu trên HOSE với 2,04%, đứng thứ 4 về thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết trên HNX với 8,6%, đứng thứ 4 về thị phần môi giới cổ phiếu thị trường UPCOM với 6,35%. Trên thị trường phái sinh, HCM là công ty chứng khoán đứng thứ 2 về thị phần môi giới hợp đồng tương lai với 24,46% trong 6 tháng đầu năm 2018.
  • Trong 6 tháng năm 2018, Công ty đạt hơn 1.500 tỷ đồng doanh thu và 588 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn