CTS - HOSE : Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam Factsheet
13.70       0.45(3.40%)
Cập nhật lúc 15:01 31/05/2018
1D  5D  3M  6M  1Y  10Y
Cao nhất 52W (VND) 14,634   Giá trị sổ sách/cổ phiếu (VND) 12,572   P/E 12.50   KH Doanh thu (Triệu VND) 271,813
Thấp nhất 52W (VND) 7,936   Beta 1.18   P/B 0.97   KH Lợi nhuận (Triệu VND) 105,504
KLTB 10 phiên(CP) 222,559   EPS cơ bản (VND) 980   Cổ tức/Thị giá (%) 13.51%   KH Cổ tức (%) 10
Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương tiền thân là Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam được thành lập năm 2000 và chuyển thành công ty cổ phần năm 2009. Công ty với đầy đủ nghiệp vụ kinh doanh, bao gồm hoạt động môi giới, lưu ký chứng khoán, tư vấn tài chính doanh nghiệp, tự doanh, bảo lãnh phát hành dưới sự hỗ trợ của Công ty mẹ là Ngân hàng Công thương Việt Nam. Công ty hiện đang là 1 trong 10 Công ty chứng khoán có số vốn điều lệ lớn nhất thị trường với 96 đại lý trên các địa bàn của cả nước. Tính đến năm 2013, công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam đã mở hơn 52.847 tài khoản cho khách hàng và hiện là công ty chứng khoán đầu tiên mạnh dạn đầu tư hệ thống phần mềm quản lý giao dịch khách hàng của nước ngoài (phần IbrokerMaster của Hungary). Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam đứng thứ 10 trong lĩnh vực tư vấn của thị trường, chiếm 2,4% tổng thị phần.
Thông tin cơ bản
KL CP niêm yết (CP) 97,652,936
KL CP lưu hành (CP) 106,399,669
Vốn điều lệ (Tỷ VND) 976,529.36
Vốn hóa (Tỷ VND) 1,303,395.95
Ngày giao dịch đầu tiên 31/07/2009
Room còn lại(CP) 36,221,826
 
Tổ chức tư vấn niêm yết Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
Giá niêm yết lần đầu (VND) 0
Số lượng nhân viên 136
Địa chỉ Số 306 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Điện thoại +84 (24) 39741865
Website www.cts.vn
 
 
 
Kế hoạch kinh doanh
Chỉ tiêu Giá trị % hoàn thành kế hoạch
Doanh thu (Triệu VND) 271,813 105.52
LNTT (Triệu VND) 131,880 101.32
LNST (Triệu VND) 105,504 104.12
Cổ tức (%)
 
 
 
Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
0.00%
Sở hữu nước ngoài
11.87%
Sở hữu khác
88.13%
 
 
 
Tài chính
SS ngành SS ngành
PE 12.5
Lợi nhuận biên 23.9%
PB 1.0
Nợ/VCSH 0.9
P/S 3.0
TT LNST -59.9%
ROE 8.8%
TT doanh thu 105.1%
ROA 5.1%
TT EPS -24.6%
*Note:      Giá trị công ty      Giá trị ngành
 
 
 
Tỷ suất sinh lợi
  1 tuần 1 tháng 3 tháng 6 tháng 1 năm
CTS -4% -5% 17% 7% -12%
SSI -4% -6% 22% 2% -3%
VCI % % % % %
HCM -2% -6% 21% 12% 20%
VND -7% -8% 6% -8% -14%
MBS % % % % %
 
 
 
Ban lãnh đạo và sở hữu
Họ tên Chức vụ Sở hữu
Chu Mạnh Hiền Phó TGĐ 0.09%
Hạ Quang Vũ Chủ tịch HĐQT 0.00%
Nguyễn Minh Giang Phó TGĐ 0.00%
Đinh Huy Kiên Trưởng BKS 0.00%
 
 
 
Các cổ đông lớn
Cổ đông Nắm giữ Tỷ lệ
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 73,840,800 75.62%
Yurie Vietnam Securities Investment Trust (Stock) 5,886,418 6.03%
Chu Mạnh Hiền 92,000 0.09%
Hạ Quang Vũ 1,747 0.00%
Nguyễn Minh Giang 1,607 0.00%
Đinh Huy Kiên 70 0.00%
 
 
 
Công ty con và công ty liên kết
  Vốn góp Sở hữu
Công ty con
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam --- ---
 
 
 
Lịch sử tăng vốn
 
 
 
  • Tổng số đại lý nhận lệnh của Công ty đã lên tới 96 đại lý trên các địa bàn của cả nước.
  • Tính đến cuối năm 2013, Công ty đã mở hơn 52.847 tài khoản cho khách hàng, tăng 1.680 tài khoản so với năm 2012.
  • Cuối năm 2013: Công ty đứng thứ 10 trong lĩnh vực tư vấn của thị trường, chiếm 2,4% tổng thị phần.
  • Năm 2014: Công ty có tổng doanh thu 177,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 66,5 tỷ đồng, vượt kế hoạch 18,8%.

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn