BMI - HOSE : Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh
Lĩnh vực : Tài chính > Bảo hiểm
Factsheet
32.00       -0.85(-2.59%)
Cập nhật lúc 15:01 31/05/2018
1D  5D  3M  6M  1Y  10Y
Cao nhất 52W (VND) 36,000   Giá trị sổ sách/cổ phiếu (VND) 24,646   P/E 8.76   KH Doanh thu (Triệu VND) 4,318,000
Thấp nhất 52W (VND) 18,400   Beta 0.10   P/B 0.79   KH Lợi nhuận (Triệu VND) 172,000
KLTB 10 phiên(CP) 56,067   EPS cơ bản (VND) 2,208   Cổ tức/Thị giá (%) 5.13%   KH Cổ tức (%) 10

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh thành lập năm1994 trực thuộc Bộ Tài chính. Năm 2004 hoạt động theo mô hình Tổng Công ty cổ phần. Bảo Minh hoạt động chính trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ và đầu tư tài chính. Các nhóm nghiệp vụ bảo hiểm chính của Bảo Minh gồm: bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm con người, bảo hiểm tài sản kỹ thuật, bảo hiểm hàng hải và bảo hiểm hàng không (trong đó, thị phần bảo hiểm hàng không chiếm khoảng 70% thị trường). Chỉ tính riêng về sản phẩm bảo hiểm con người, Bảo Minh hiện đang triển khai trên 20 loại hình dịch vụ như: bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm học sinh, bảo hiểm y tế và sức khỏe, bảo hiểm trách nhiệm với người lao động, bảo hiểm du lịch… và sắp tới là bảo hiểm hộ gia đình.

Thông tin cơ bản
KL CP niêm yết (CP) 91,354,037
KL CP lưu hành (CP) 91,354,037
Vốn điều lệ (Tỷ VND) 913,540.37
Vốn hóa (Tỷ VND) 1,767,700.62
Ngày giao dịch đầu tiên 21/04/2008
Room còn lại(CP) 4,233,720
 
Tổ chức tư vấn niêm yết Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á
Giá niêm yết lần đầu (VND) 38,400
Số lượng nhân viên 1,757
Địa chỉ 26 Tôn Thất Đạm, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại +84 (28) 38294180
Website www.baominh.com.vn
 
 
 
Kế hoạch kinh doanh
Chỉ tiêu Giá trị % hoàn thành kế hoạch
Doanh thu (Triệu VND) 4,318,000 47.64
LNTT (Triệu VND) 210,000 79.07
LNST (Triệu VND) 172,000 77.76
Cổ tức (%)
 
 
 
Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
50.70%
Sở hữu nước ngoài
44.43%
Sở hữu khác
4.87%
 
 
 
Tài chính
SS ngành SS ngành
PE 8.8
Lợi nhuận biên 6.3%
PB 0.8
Nợ/VCSH 1.5
P/S 0.6
TT LNST 32.7%
ROE 9.2%
TT doanh thu 14.2%
ROA 3.6%
TT EPS 8.7%
*Note:      Giá trị công ty      Giá trị ngành
 
 
 
Tỷ suất sinh lợi
  1 tuần 1 tháng 3 tháng 6 tháng 1 năm
BMI 12% 19% 48% 37% 25%
PVI -3% -1% 7% 1% -13%
BIC -1% 14% 29% 27% 18%
PGI 4% 10% 20% 26% 47%
PTI 3% 4% 11% 9% 20%
MIG % % % % %
 
 
 
Ban lãnh đạo và sở hữu
Họ tên Chức vụ Sở hữu
Trần Vĩnh Đức Chủ tịch HĐQT 0.02%
Nguyễn Thế Năng Phó TGĐ 0.02%
Lê Văn Thành Thành viên HĐQT 0.01%
Phạm Xuân Phong Phó TGĐ 0.01%
Lê Song Lai Thành viên HĐQT 0.01%
 
 
 
Các cổ đông lớn
Cổ đông Nắm giữ Tỷ lệ
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước 46,317,348 50.70%
AXA SA - Pháp 12,570,000 13.76%
Công ty TNHH Firstland 4,266,650 4.67%
Halley Sicav - Halley Asian Prosperity 4,142,156 4.53%
Tập đoàn Sông Đà 1,396,850 1.53%
TCT hóa chất Việt Nam 1,215,200 1.33%
TCT Thuốc lá Việt Nam 1,215,200 1.33%
Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam 951,580 1.04%
Tổng Công ty vật tư Nông nghiệp 607,600 0.67%
TCT Thành An 434,000 0.48%
Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam 200,650 0.22%
Trần Vĩnh Đức 19,350 0.02%
Nguyễn Thế Năng 14,310 0.02%
Lê Văn Thành 11,280 0.01%
Phạm Xuân Phong 10,960 0.01%
Lê Song Lai 7,780 0.01%
 
 
 
Công ty con và công ty liên kết
  Vốn góp Sở hữu
Công ty con
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh 0 0.00
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh 0 0.00
Công ty chứng khoán Bảo Minh 0 70.02
Công ty liên kết
Công ty Bảo hiểm liên hiệp (UIC) 0 48.85
 
 
 
Lịch sử tăng vốn
 
 
 
  • Việt Nam hiện có gần 20 công ty thuộc các thành phần kinh tế khác nhau đang hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ. Tính đến 2014, Bảo Minh chiếm 10% thị phần (đứng thứ 3/29 doanh nghiệp Bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam).  
  • Bảo Minh hiện có 59 công ty thành viên, 550 phòng giao dịch trải đều trên toàn quốc; 3.699 đại lý chuyên nghiệp.

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn