AGR - HOSE : Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Factsheet
5.80       0.00(0.00%)
Cập nhật lúc 15:01 07/05/2018
1D  5D  3M  6M  1Y  10Y
Cao nhất 52W (VND) 6,960   Giá trị sổ sách/cổ phiếu (VND) 8,383   P/E 33.92   KH Doanh thu (Triệu VND) 141,000
Thấp nhất 52W (VND) 3,300   Beta 0.80   P/B 0.43   KH Lợi nhuận (Triệu VND) 55,200
KLTB 10 phiên(CP) 82,964   EPS cơ bản (VND) 107   Cổ tức/Thị giá (%) 9.09%   KH Cổ tức (%) 4
Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thông Việt Nam (Agriseco) tiền thân là Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thông Việt Nam, trực thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thông Việt Nam được thành lập năm 2000. Với vốn điều lệ hiện nay là 2.120 tỷ đồng, công ty là công ty chứng khoán lớn thứ 2 về vốn điều lệ trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Mạng lưới hoạt động của công ty bao gồm 3 chi nhánh, 4 phòng giao dịch, 47 cơ sở phát triển dịch vụ. Công ty chiếm 1,85%  thị phần môi giới toàn thị trường.
Thông tin cơ bản
KL CP niêm yết (CP) 212,000,000
KL CP lưu hành (CP) 211,199,953
Vốn điều lệ (Tỷ VND) 2,120,000.00
Vốn hóa (Tỷ VND) 766,655.83
Ngày giao dịch đầu tiên 10/12/2009
Room còn lại(CP) 99,718,955
 
Tổ chức tư vấn niêm yết Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
Giá niêm yết lần đầu (VND) 25,600
Số lượng nhân viên 120
Địa chỉ Tầng 5 tòa nhà Artex, số 172 Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
Điện thoại +84 (24) 62762666
Website www.agriseco.com.vn
 
 
 
Kế hoạch kinh doanh
Chỉ tiêu Giá trị % hoàn thành kế hoạch
Doanh thu (Triệu VND) 141,000 126.59
LNTT (Triệu VND) 69,000 113.29
LNST (Triệu VND) 55,200 113.29
Cổ tức (%)
 
 
 
Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
74.92%
Sở hữu nước ngoài
1.96%
Sở hữu khác
23.12%
 
 
 
Tài chính
SS ngành SS ngành
PE 33.9
Lợi nhuận biên 13.4%
PB 0.4
Nợ/VCSH 0.0
P/S 4.6
TT LNST -76.8%
ROE 1.3%
TT doanh thu -18.7%
ROA 1.3%
TT EPS -63.7%
*Note:      Giá trị công ty      Giá trị ngành
 
 
 
Tỷ suất sinh lợi
  1 tuần 1 tháng 3 tháng 6 tháng 1 năm
AGR -2% -7% 12% -5% -26%
SSI -4% -6% 22% 2% -3%
VCI % % % % %
HCM -2% -6% 21% 12% 20%
VND -7% -8% 6% -8% -14%
MBS % % % % %
 
 
 
Ban lãnh đạo và sở hữu
Họ tên Chức vụ Sở hữu
Mai Thị Thủy Trưởng BKS 0.00%
Bùi Đức Thắng Phó TGĐ 0.00%
 
 
 
Các cổ đông lớn
Cổ đông Nắm giữ Tỷ lệ
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam 158,836,023 74.92%
Mai Thị Thủy 4,416 0.00%
Bùi Đức Thắng 11 0.00%
 
 
 
Cơ cấu doanh thu
Bán hàng
Dịch vụ
HĐ xây dựng
 
 
 
Lịch sử tăng vốn
 
 
 
  • Là công ty chứng khoán lớn nhất về mạng lưới bao gồm 3 chi nhánh, 4 phòng giao dịch, 47 cơ sở phát triển dịch vụ và lớn thứ 2 về vốn điều lệ (2.120 tỷ đồng) trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
  • Trong năm 2013, công ty đạt được mức lợi nhuận đứng thứ 8 trong tổng số các công ty chứng khoán niêm yết trên sàn HOSE và HNX, đạt 25,6 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Thị phần môi giới tăng lên 1,85% toàn thị trường.

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 2 và 3, số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn