ACB - HNX : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu
Lĩnh vực : Tài chính > Ngân hàng
Factsheet
31.30       0.30(0.97%)
Cập nhật lúc 14:59 16/10/2018
1D  5D  3M  6M  1Y  10Y
Cao nhất 52W (VND) 44,912   Giá trị sổ sách/cổ phiếu (VND) 16,270   P/E 10.74   KH Doanh thu (Triệu VND) 0
Thấp nhất 52W (VND) 22,181   Beta 1.51   P/B 1.91   KH Lợi nhuận (Triệu VND) 4,559,200
KLTB 10 phiên(CP) 4,067,025   EPS cơ bản (VND) 2,887   Cổ tức/Thị giá (%) 4.24%   KH Cổ tức (%) 7

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB) được thành lập năm 1993. Ngân hàng hoạt động trong lĩnh vực huy động, kinh doanh vốn và cung cấp các dịch vụ tài chính liên quan. Trong năm 2017, ACB đạt 3.225 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và hệ số an toàn vốn (CAR) 11.49% trong khi đó ROE đạt 14,13%. ACB chiếm 3% thị phần tín dụng. ACB sở hữu 354 văn phòng giao dịch tại 47 tỉnh thành. ACB được niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) từ cuối năm 2006.

Thông tin cơ bản
KL CP niêm yết (CP) 1,125,914,025
KL CP lưu hành (CP) 1,247,165,130
Vốn điều lệ (Tỷ VND) 11,259,140.25
Vốn hóa (Tỷ VND) 38,662,119.03
Ngày giao dịch đầu tiên 21/11/2006
Room còn lại(CP) 0
 
Tổ chức tư vấn niêm yết Công ty TNHH Chứng khoán ACB
Giá niêm yết lần đầu (VND) 105,000
Số lượng nhân viên 10,334
Địa chỉ 442 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5,, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại +84 (28) 39290999
Website www.acb.com.vn
 
 
 
Kế hoạch kinh doanh
Chỉ tiêu Giá trị % hoàn thành kế hoạch
Doanh thu (Triệu VND) 0 100.00
LNTT (Triệu VND) 5,699,000 55.29
LNST (Triệu VND) 4,559,200 54.01
Cổ tức (%)
 
 
 
Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
0.00%
Sở hữu nước ngoài
30.00%
Sở hữu khác
70.00%
 
 
 
Tài chính
SS ngành SS ngành
PE 10.7
Lợi nhuận biên 28.8%
PB 1.9
Nợ/VCSH 15.9
P/S 3.1
TT LNST 162.6%
ROE 21.5%
TT doanh thu 16.0%
ROA 1.2%
TT EPS 6.5%
*Note:      Giá trị công ty      Giá trị ngành
 
 
 
Tỷ suất sinh lợi
  1 tuần 1 tháng 3 tháng 6 tháng 1 năm
ACB -1% -6% 11% -15% -37%
VCB 0% -1% 35% 31% 16%
BID % % % % %
TCB % % % % %
CTG -6% -17% -3% -3% -10%
VPB 7% 0% % % %
 
 
 
Ban lãnh đạo và sở hữu
Họ tên Chức vụ Sở hữu
Trần Hùng Huy Chủ tịch HĐQT 2.79%
Đặng Thu Thủy Thành viên HĐQT 1.07%
Đặng Phú Vinh GĐ/GĐ điều hành/Các loại GĐ khác 0.33%
Nguyễn Thành Long Phó Chủ tịch HĐQT 0.03%
Đặng Thị Thu Vân Các chức vụ khác 0.03%
Huỳnh Nghĩa Hiệp Trưởng BKS 0.02%
Trần Thị Đoan Trinh Phó GĐ/Các loại Phó GĐ khác 0.01%
Đỗ Minh Toàn Tổng Giám đốc 0.01%
Đặng Thị Hường GĐ/GĐ điều hành/Các loại GĐ khác 0.01%
Phùng Thị Tốt Thành viên BKS 0.00%
Hoàng Ngân Thành viên BKS 0.00%
Bùi Tấn Tài Phó TGĐ 0.00%
Nguyễn Đức Thái Hân Phó TGĐ 0.00%
Đàm Văn Tuấn Thành viên HĐQT 0.00%
Nguyễn Thị Tuyết Vân Phó TGĐ 0.00%
Nguyễn Văn Hòa Phó TGĐ 0.00%
Đinh Thị Hoa Các chức vụ khác 0.00%
Trần Thị Diệu Trang Các chức vụ khác 0.00%
 
 
 
Các cổ đông lớn
Cổ đông Nắm giữ Tỷ lệ
Dragon Financial Holdings Limited 76,956,832 6.84%
Sather Gate Investments Limited 51,101,223 4.54%
Whistler Investments Limited 51,101,223 4.54%
First Burns Investments Limited 45,030,946 4.00%
Asia Reach Investments Limited 33,532,693 2.98%
Trần Hùng Huy 34,814,204 2.79%
Đặng Thu Thủy 13,284,173 1.07%
Đặng Phú Vinh 4,076,083 0.33%
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và tư vấn Tài chính quốc tế IFC 2,255,971 0.20%
Công ty Cổ phần quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam 602,580 0.05%
Quỹ Đầu tư Tăng trưởng TVAM 477,370 0.04%
Nguyễn Thành Long 410,121 0.03%
Đặng Thị Thu Vân 357,103 0.03%
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Thiên Việt 300,000 0.03%
Huỳnh Nghĩa Hiệp 216,076 0.02%
Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt 139,284 0.01%
Trần Thị Đoan Trinh 135,937 0.01%
Đỗ Minh Toàn 114,750 0.01%
Đặng Thị Hường 114,520 0.01%
Phùng Thị Tốt 60,121 0.00%
Hoàng Ngân 47,023 0.00%
Bùi Tấn Tài 28,773 0.00%
Nguyễn Đức Thái Hân 28,733 0.00%
Đàm Văn Tuấn 27,407 0.00%
Nguyễn Thị Tuyết Vân 22,095 0.00%
Nguyễn Văn Hòa 21,556 0.00%
Đinh Thị Hoa 16,737 0.00%
Trần Thị Diệu Trang 13,109 0.00%
 
 
 
Công ty con và công ty liên kết
  Vốn góp Sở hữu
Công ty con
Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Á Châu (ACBA) 340 100.00
Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) 250 100.00
Công ty Cho thuê tài chính ACB 200 100.00
Công ty liên kết
Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim hoàn ACB- SJC 0 10.00
Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Ngân hàng Á Châu (ACBD) 0 10.00
Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Ngân hàng Á Châu --- ---
 
 
 
Lịch sử tăng vốn
 
 
 
  • Tính tới ngày 31/12/2017, ACB có 16.031 tỷ đồng tiền vốn chủ sở hữu, 284.000 tỷ đồng tổng tài sản. Về mạng lưới hoạt động, ACB sở hữu 354 văn phòng giao dịch tại 47 tỉnh thành.
  • Cũng trong năm 2017, ACB đạt 3.225 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và hệ số an toàn vốn (CAR) 11.49% trong khi đó ROE đạt 14,13%. ACB chiếm 3% thị phần tín dụng.

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn