VCI - HOSE : Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt Factsheet
      
1D  5D  3M  6M  1Y  10Y
Cao nhất 52W (VND) 86,167   Giá trị sổ sách/cổ phiếu (VND) 22,350   P/E 7.95   KH Doanh thu (Triệu VND) 1,095,000
Thấp nhất 52W (VND) 34,800   Beta 0.67   P/B 1.80   KH Lợi nhuận (Triệu VND) 440,000
KLTB 10 phiên(CP) 122,318   EPS cơ bản (VND) 5,066   Cổ tức/Thị giá (%) 1.74%   KH Cổ tức (%) 15
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCI) được thành lập và chính thức hoạt động vào năm 2007. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực dịch vụ môi giới chứng khoán, ngân hàng đầu tư và dịch vụ nghiên cứu chứng khoán. Trong năm 2018, VCI xếp ở vị trí thứ 3 với 10,95% thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ tại HOSE, đứng ở vị trí thứ 3 với 7,66% thị phần môi giới cổ phiếu thị trường UPCOM, và đứng ở vị trí thứ 8 với 4,52% thị phần môi giới cổ phiếu thị trường niêm yết trên HNX. VCI được niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) từ năm 2017.
Thông tin cơ bản
KL CP niêm yết (CP) 162,999,890
KL CP lưu hành (CP) 162,999,890
Vốn điều lệ (Tỷ VND) 1,629,998.90
Vốn hóa (Tỷ VND) 6,568,895.57
Ngày giao dịch đầu tiên 07/07/2017
Room còn lại(CP) ---
 
Tổ chức tư vấn niêm yết
Giá niêm yết lần đầu (VND) 48,000
Số lượng nhân viên 189
Địa chỉ Tầng 15 - Tháp Tài chính Bitexco, Số 2 Hải Triều,, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại +84 (28) 39143588
Website www.vcsc.com.vn
 
 
 
Kế hoạch kinh doanh
Chỉ tiêu Giá trị % hoàn thành kế hoạch
Doanh thu (Triệu VND) 1,095,000 140.34
LNTT (Triệu VND) 550,000 146.00
LNST (Triệu VND) 440,000 148.89
Cổ tức (%)
 
 
 
Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
0.00%
Sở hữu nước ngoài
41.10%
Sở hữu khác
58.90%
 
 
 
Tài chính
SS ngành SS ngành
PE 8.0
Lợi nhuận biên 45.2%
PB 1.8
Nợ/VCSH 0.8
P/S 3.6
TT LNST 25.6%
ROE 24.7%
TT doanh thu 18.5%
ROA 12.7%
TT EPS -7.2%
*Note:      Giá trị công ty      Giá trị ngành
 
 
 
Tỷ suất sinh lợi
  1 tuần 1 tháng 3 tháng 6 tháng 1 năm
VCI % % % % %
SSI -4% -6% 22% 2% -3%
HCM -2% -6% 21% 12% 20%
VND -7% -8% 6% -8% -14%
SHS -10% -10% 47% 11% 7%
MBS % % % % %
 
 
 
Ban lãnh đạo và sở hữu
Họ tên Chức vụ Sở hữu
Tô Hải Thành viên HĐQT 19.34%
Đinh Quang Hoàn Phó TGĐ 7.11%
Nguyễn Thanh Phượng Chủ tịch HĐQT 4.14%
Nguyễn Quang Bảo Thành viên HĐQT 0.55%
Trần Quyết Thắng Thành viên HĐQT 0.17%
Đoàn Minh Thiện Kế toán trưởng 0.01%
 
 
 
Các cổ đông lớn
Cổ đông Nắm giữ Tỷ lệ
Tô Hải 31,519,883 19.34%
Đinh Quang Hoàn 11,582,975 7.11%
Nguyễn Thanh Phượng 6,750,000 4.14%
Võ Thị Anh Quân 5,500,000 3.37%
Wareham Group Limited 5,066,155 3.11%
KIM Vietnam Growth Equity Fund 4,875,450 2.99%
Nguyễn Phan Minh Khôi 4,649,504 2.85%
Norges Bank 3,738,750 2.29%
Amersham Industries Limited 1,934,225 1.19%
KITMC Worldwide Vietnam RSP Balanced Fund 1,907,920 1.17%
Lưu Công Toại 1,500,000 0.92%
Trần Thanh Tân 1,500,000 0.92%
DC Developing Markets Strategies Public Limited Company 1,101,546 0.68%
Nguyễn Quang Bảo 891,370 0.55%
KB Vietnam Focus Balanced Fund 866,250 0.53%
Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust (Equity) 346,680 0.21%
Trần Quyết Thắng 270,000 0.17%
KITMC Worldwide Vietnam Fund II 221,220 0.14%
Vietnam Enterprise Investments Limited 135,000 0.08%
Aquila SPC Ltd 116,000 0.07%
KITMC Worldwide China Vietnam Fund 95,830 0.06%
KIM Investment Funds - KIM Vietnam Growth Fund 80,000 0.05%
KITMC Vietnam Growth Fund 55,000 0.03%
Đoàn Minh Thiện 20,000 0.01%
 
 
 
Cơ cấu doanh thu
Bán hàng
Dịch vụ
HĐ xây dựng
 
 
 
Lịch sử tăng vốn
 
 
 
  • Trong năm 2018, VCI xếp ở vị trí thứ 3 với 10,95% thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ tại HOSE, đứng ở vị trí thứ 3 với 7,66% thị phần môi giới cổ phiếu thị trường UPCOM, và đứng ở vị trí thứ 8 với 4,52% thị phần môi giới cổ phiếu thị trường niêm yết trên HNX. Trên thị trường phái sinh, VCI đứng ở vị trí thứ 7 khi chiếm 2,36% thị phần môi giới hợp đồng tương lai trong năm 2018.
  • VCI đã cung cấp dịch vụ tư vấn doanh nghiệp với các giao dịch tiêu biểu như: Tư vấn chào bán cổ phần và niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Hàng không VietJet (2017), tư vấn chào bán cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Địa ốc No Va Land (2016), tư vấn giao dịch bán lại chuỗi siêu thị Big C Việt Nam (2016), tư vấn cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan thông qua Công ty Masan Nutri - Science mua lại 70% cổ phần ANCO và 52% cổ phần của Proconco (2015), tư vấn phát hành trái phiếu và cổ phiếu ra công chúng cho Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (2015), tư vấn giao dịch bán 49% Công ty Cổ phần Thương mại Nguyễn Kim (2014), tư vấn chào bán và niêm yết Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới di động (2014)...

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn