STK - HOSE : Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ Factsheet
      
1D  5D  3M  6M  1Y  10Y
Cao nhất 52W (VND) 19,300   Giá trị sổ sách/cổ phiếu (VND) 13,828   P/E 6.61   KH Doanh thu (Triệu VND) 1,914,586
Thấp nhất 52W (VND) 11,778   Beta 0.96   P/B 1.33   KH Lợi nhuận (Triệu VND) 87,138
KLTB 10 phiên(CP) 77,686   EPS cơ bản (VND) 2,785   Cổ tức/Thị giá (%) 6.08%   KH Cổ tức (%) 15
Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ được thành lập năm 2000. Hoạt động sản xuất chính của công ty là sản xuất sợi tơ tổng hợp, dệt kim. Công ty hiện đang cung cấp các sản phẩm: sợi POY, sợi DTY và sợi FDY. Sản phẩm của công ty được xuất khẩu chủ yếu sang châu Âu (Thổ Nhĩ Kỳ) và châu Á. Công ty cũng là nhà cung cấp cho các doanh nghiệp dệt may như Nike, Adidas, Uniqlo và Puma. Công ty chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ năm 2004. Công ty được niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015.
Thông tin cơ bản
KL CP niêm yết (CP) 59,937,798
KL CP lưu hành (CP) 70,127,224
Vốn điều lệ (Tỷ VND) 599,377.98
Vốn hóa (Tỷ VND) 1,290,340.92
Ngày giao dịch đầu tiên 30/09/2015
Room còn lại(CP) ---
 
Tổ chức tư vấn niêm yết
Giá niêm yết lần đầu (VND) 29,000
Số lượng nhân viên 1,076
Địa chỉ B1-1 Khu Công Nghiệp Tây Bắc Củ Chi, Xã Tân An Hội, , Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại +84 (28) 37907565
Website www.theky.vn
 
 
 
Kế hoạch kinh doanh
Chỉ tiêu Giá trị % hoàn thành kế hoạch
Doanh thu (Triệu VND) 1,914,586 105.00
LNTT (Triệu VND) 108,923 96.71
LNST (Triệu VND) 87,138 112.35
Cổ tức (%)
 
 
 
Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
0.00%
Sở hữu nước ngoài
8.70%
Sở hữu khác
91.30%
 
 
 
Tài chính
SS ngành SS ngành
PE 6.6
Lợi nhuận biên 7.5%
PB 1.3
Nợ/VCSH 1.3
P/S 0.5
TT LNST 80.3%
ROE 21.3%
TT doanh thu 21.0%
ROA 8.8%
TT EPS 67.6%
*Note:      Giá trị công ty      Giá trị ngành
 
 
 
Tỷ suất sinh lợi
  1 tuần 1 tháng 3 tháng 6 tháng 1 năm
STK % % % % %
VGT % % % % %
VGG % % % % %
MSH % % % % %
TCM 7% 6% 21% 23% -16%
PPH % % % % %
 
 
 
Ban lãnh đạo và sở hữu
Họ tên Chức vụ Sở hữu
Đặng Triệu Hòa Chủ tịch HĐQT 11.88%
Đặng Hướng Cường Thành viên HĐQT 7.29%
Đặng Mỹ Linh Thành viên HĐQT 7.29%
Phan Như Bích GĐ/GĐ điều hành/Các loại GĐ khác 0.06%
Lê Anh Tuấn Thành viên BKS 0.02%
Nguyễn Tự Lực Trưởng BKS 0.01%
Hoàng Nữ Mộng Tuyền Thành viên BKS 0.00%
Đinh Ngọc Hoa Thành viên BKS 0.00%
 
 
 
Các cổ đông lớn
Cổ đông Nắm giữ Tỷ lệ
Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Hướng Việt 9,381,554 15.65%
Đặng Triệu Hòa 8,332,793 11.88%
Đặng Hướng Cường 5,112,168 7.29%
Đặng Mỹ Linh 5,112,168 7.29%
Vietnam Holding Ltd 2,977,381 4.97%
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Tuấn 455,769 0.76%
Công ty Cổ phần Thực phẩm Xanh 300,000 0.50%
Phan Như Bích 40,554 0.06%
Lê Anh Tuấn 11,281 0.02%
Nguyễn Tự Lực 10,000 0.01%
Hoàng Nữ Mộng Tuyền 2,007 0.00%
Đinh Ngọc Hoa 8 0.00%
 
 
 
Cơ cấu doanh thu
Bán hàng
Dịch vụ
HĐ xây dựng
 
 
 
Lịch sử tăng vốn
 
 
 
  • Công ty là 1 trong 2 công ty lớn nhất sản xuất sợi DTY chất lượng cao và là 1 trong 5 công ty sản xuất sợi DTY ở Việt Nam.
  • Công ty có 02 nhà máy ở Củ Chi và Tây Ninh với công suất 29.500 tấn POY/năm và 32.000 tấn DTY/năm và 5.000 tấn FDY/năm. Công ty đang có kế hoạch đầu tư nhà máy mở rộng tại Chi nhánh Trảng Bàng – Giai đoạn 3 để tăng công suất hàng năm lên 52.000 tấn DTY và FDY.
  • Sản phẩm của công ty được xuất khẩu chủ yếu sang châu Âu (Thổ Nhĩ Kỳ) và châu Á. Công ty cũng là nhà cung cấp cho các doanh nghiệp dệt may như Nike, Adidas, Uniqlo và Puma.

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn