NVL - HOSE : Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va Factsheet
      
1D  5D  3M  6M  1Y  10Y
Cao nhất 52W (VND) 77,000   Giá trị sổ sách/cổ phiếu (VND) 15,244   P/E 26.07   KH Doanh thu (Triệu VND) 17,528,000
Thấp nhất 52W (VND) 57,600   Beta 0.00   P/B 4.78   KH Lợi nhuận (Triệu VND) 3,144,000
KLTB 10 phiên(CP) 345,929   EPS cơ bản (VND) 2,793   Cổ tức/Thị giá (%) ---   KH Cổ tức (%) 20
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova (Novaland) có tiền thân là Công ty TNHH Thương mại Thành Nhơn, được thành lập năm 1992. Hoạt động chính của Novaland là đầu tư, thi công xây dựng và kinh doanh bất động sản. Tập đoàn Novaland đã và đang triển khai hơn 40 dự án tại các vị trí chiến lược của hầu hết các quận, huyện tại Thành phố Hồ Chí Minh. Theo số liệu thống kê của Savills, trong năm 2015 Tập đoàn Novaland đã bán 6.686 Căn hộ, chiếm 18,5% thị phần căn hộ toàn thị trường thành phố Hồ Chí Minh. Novaland được niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) vào tháng 12/2016.
Thông tin cơ bản
KL CP niêm yết (CP) 589,369,234
KL CP lưu hành (CP) 589,369,234
Vốn điều lệ (Tỷ VND) 5,961,992.34
Vốn hóa (Tỷ VND) 42,906,080.24
Ngày giao dịch đầu tiên 28/12/2016
Room còn lại(CP) ---
 
Tổ chức tư vấn niêm yết Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn
Giá niêm yết lần đầu (VND) 50,000
Số lượng nhân viên 2,315
Địa chỉ 313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 07, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại +84 (90) 6353838
Website www.novaland.com.vn
 
 
 
Kế hoạch kinh doanh
Chỉ tiêu Giá trị % hoàn thành kế hoạch
Doanh thu (Triệu VND) 17,528,000
LNTT (Triệu VND) 4,800,000
LNST (Triệu VND) 3,144,000
Cổ tức (%)
 
 
 
Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
0.00%
Sở hữu nước ngoài
13.93%
Sở hữu khác
86.07%
 
 
 
Tài chính
SS ngành SS ngành
PE 26.1
Lợi nhuận biên 22.5%
PB 4.8
Nợ/VCSH 2.6
P/S 5.8
TT LNST 275.6%
ROE 20.6%
TT doanh thu 10.3%
ROA 5.3%
TT EPS 147.6%
*Note:      Giá trị công ty      Giá trị ngành
 
 
 
Tỷ suất sinh lợi
  1 tuần 1 tháng 3 tháng 6 tháng 1 năm
NVL % % % % %
VIC -4% -4% 22% 19% 3%
SDI 0% 0% 0% 32% 263%
KBC -19% -24% 51% 7% -55%
HAG -5% -6% 33% 2% -10%
NHN 0% 0% 0% 0% 4%
 
 
 
Ban lãnh đạo và sở hữu
Họ tên Chức vụ Sở hữu
Bùi Thành Nhơn Chủ tịch HĐQT 24.72%
Bùi Cao Nhật Quân Phó Chủ tịch HĐQT 5.32%
Phan Thành Huy Thành viên HĐQT 0.01%
Bùi Xuân Huy Phó TGĐ 0.00%
 
 
 
Các cổ đông lớn
Cổ đông Nắm giữ Tỷ lệ
Công ty Cổ phần Novagroup 151,287,055 25.67%
Bùi Thành Nhơn 145,715,656 24.72%
Công ty Cổ phần Diamond Properties 80,870,286 13.72%
Bùi Cao Nhật Quân 31,335,524 5.32%
Phan Thành Huy 68,682 0.01%
Bùi Xuân Huy 22,894 0.00%
 
 
 
Cơ cấu doanh thu
Bán hàng
Dịch vụ
HĐ xây dựng
 
 
 
Lịch sử tăng vốn
 
 
 
  • Tập đoàn Novaland đã và đang triển khai hơn 40 dự án tại các vị trí chiến lược của hầu hết các quận, huyện tại Thành phố Hồ Chí Minh. Theo số liệu thống kê của Savills, trong năm 2015 Tập đoàn Novaland đã bán 6.686 Căn hộ và Officetel, chiếm khoảng 30% sức tiêu thụ thị trường phân khúc trung và cao cấp và 18,5% thị phần căn hộ toàn thị trường thành phố Hồ Chí Minh.

Hội sở

Địa chỉ: Số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 3928 8080  -   Fax: (84-4) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-8) 3914 6888  -   Fax: (84-8) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn