NVL - HOSE : Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va Factsheet
      
1D  5D  3M  6M  1Y  10Y
Cao nhất 52W (VND) 77,000   Giá trị sổ sách/cổ phiếu (VND) 18,977   P/E 24.97   KH Doanh thu (Triệu VND) 17,528,000
Thấp nhất 52W (VND) 57,600   Beta 0.44   P/B 3.15   KH Lợi nhuận (Triệu VND) 3,144,000
KLTB 10 phiên(CP) 1,589,564   EPS cơ bản (VND) 2,391   Cổ tức/Thị giá (%) ---   KH Cổ tức (%) 20
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova (Novaland) có tiền thân là Công ty TNHH Thương mại Thành Nhơn, được thành lập năm 1992. Hoạt động chính của Novaland là đầu tư, thi công xây dựng và kinh doanh bất động sản. Tập đoàn Novaland đã và đang triển khai hơn 40 dự án tại các vị trí chiến lược của hầu hết các quận, huyện tại Thành phố Hồ Chí Minh. Theo số liệu thống kê của Savills, trong năm 2015 Tập đoàn Novaland đã bán 6.686 Căn hộ, chiếm 18,5% thị phần căn hộ toàn thị trường thành phố Hồ Chí Minh. Novaland được niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) vào tháng 12/2016.
Thông tin cơ bản
KL CP niêm yết (CP) 622,828,788
KL CP lưu hành (CP) 622,828,788
Vốn điều lệ (Tỷ VND) 6,228,287.88
Vốn hóa (Tỷ VND) 37,182,878.64
Ngày giao dịch đầu tiên 28/12/2016
Room còn lại(CP) ---
 
Tổ chức tư vấn niêm yết Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn
Giá niêm yết lần đầu (VND) 50,000
Số lượng nhân viên 2,315
Địa chỉ 313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 07, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại +84 (90) 6353838
Website www.novaland.com.vn
 
 
 
Kế hoạch kinh doanh
Chỉ tiêu Giá trị % hoàn thành kế hoạch
Doanh thu (Triệu VND) 17,528,000 33.17
LNTT (Triệu VND) 4,800,000 32.83
LNST (Triệu VND) 3,144,000 42.75
Cổ tức (%)
 
 
 
Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
0.00%
Sở hữu nước ngoài
9.08%
Sở hữu khác
90.92%
 
 
 
Tài chính
SS ngành SS ngành
PE 25.0
Lợi nhuận biên 24.3%
PB 3.1
Nợ/VCSH 2.8
P/S 6.3
TT LNST 2204.4%
ROE 12.5%
TT doanh thu 8.8%
ROA 3.5%
TT EPS 59.7%
*Note:      Giá trị công ty      Giá trị ngành
 
 
 
Tỷ suất sinh lợi
  1 tuần 1 tháng 3 tháng 6 tháng 1 năm
NVL % % % % %
VIC -4% -4% 22% 19% 3%
SDI 0% 0% 0% 32% 263%
KDH -5% -5% -12% -34% -60%
PDR 4% 4% 73% 56% 22%
KBC -19% -24% 51% 7% -55%
 
 
 
Ban lãnh đạo và sở hữu
Họ tên Chức vụ Sở hữu
Bùi Thành Nhơn Chủ tịch HĐQT 23.40%
Phan Thành Huy Thành viên HĐQT 0.01%
Bùi Xuân Huy Thành viên HĐQT 0.00%
 
 
 
Các cổ đông lớn
Cổ đông Nắm giữ Tỷ lệ
Công ty Cổ phần Novagroup 151,287,055 24.29%
Bùi Thành Nhơn 145,715,656 23.40%
Bùi Thành Nhơn 145,715,656 23.40%
Công ty Cổ phần Diamond Properties 80,870,286 12.98%
Nguyễn Như Pho 24,939,970 4.00%
Lê Thanh Liêm 24,206,500 3.89%
VanEck Vectors ETF Trust-VanEck Vectors-Vietnam-ETF 6,412,610 1.03%
Phan Thành Huy 68,682 0.01%
Bùi Xuân Huy 22,894 0.00%
 
 
 
Cơ cấu doanh thu
Doanh thu chuyển nhượng bất động sản 90.12%
Doanh thu tư vấn quản lý và phát triển dự án 8.60%
Doanh thu cho thuê tài sản 1.12%
Doanh thu khác 0.16%
 
 
 
Lịch sử tăng vốn
 
 
 
  • Tập đoàn Novaland đã và đang triển khai hơn 40 dự án tại các vị trí chiến lược của hầu hết các quận, huyện tại Thành phố Hồ Chí Minh. Theo số liệu thống kê của Savills, trong năm 2015 Tập đoàn Novaland đã bán 6.686 Căn hộ và Officetel, chiếm khoảng 30% sức tiêu thụ thị trường phân khúc trung và cao cấp và 18,5% thị phần căn hộ toàn thị trường thành phố Hồ Chí Minh.

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 2 và 3, số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn