CRE - HOSE : Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ Factsheet
      
1D  5D  3M  6M  1Y  10Y
Cao nhất 52W (VND) 28,938   Giá trị sổ sách/cổ phiếu (VND) 20,439   P/E 5.42   KH Doanh thu (Triệu VND) 2,562,000
Thấp nhất 52W (VND) 24,250   Beta 0.27   P/B 1.21   KH Lợi nhuận (Triệu VND) 450,000
KLTB 10 phiên(CP) 249,953   EPS cơ bản (VND) 4,545   Cổ tức/Thị giá (%) ---   KH Cổ tức (%) 10
Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (CRE) được thành lập vào năm 2001. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ môi giới bất động sản, nghiên cứu và tư vấn marketing cho các dự án bất động sản. CRE trở thành công ty đại chúng vào tháng 03/2018. Theo số liệu từ Hội môi giới bất động sản Việt Nam năm 2017, CRE dẫn đầu tại thị trường Việt Nam với trên 30% thị phần môi giới Bất động sản tại miền Bắc. CRE sở hữu mạng lưới bán hàng trải dài từ Bắc vào Nam với khoảng 1.899 nhân viên bán hàng, 700 sàn liên kết và 15.000 connectors/partnerships. CRE được niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) lần lượt từ tháng 08 và tháng 09/2018.
Thông tin cơ bản
KL CP niêm yết (CP) 80,000,000
KL CP lưu hành (CP) 79,999,892
Vốn điều lệ (Tỷ VND) 800,000.00
Vốn hóa (Tỷ VND) 1,971,997.34
Ngày giao dịch đầu tiên 05/09/2018
Room còn lại(CP) ---
 
Tổ chức tư vấn niêm yết Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
Giá niêm yết lần đầu (VND) 50,000
Số lượng nhân viên 1,899
Địa chỉ Số 82 Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại +84 (24) 62636688
Website www.cenland.vn
 
 
 
Kế hoạch kinh doanh
Chỉ tiêu Giá trị % hoàn thành kế hoạch
Doanh thu (Triệu VND) 2,562,000 40.75
LNTT (Triệu VND) 562,500 42.55
LNST (Triệu VND) 450,000 42.51
Cổ tức (%)
 
 
 
Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
0.00%
Sở hữu nước ngoài
28.43%
Sở hữu khác
71.57%
 
 
 
Tài chính
SS ngành SS ngành
PE 5.4
Lợi nhuận biên 17.1%
PB 1.2
Nợ/VCSH 0.6
P/S 0.9
TT LNST 63.9%
ROE 23.7%
TT doanh thu 127.7%
ROA 15.3%
TT EPS 14.2%
*Note:      Giá trị công ty      Giá trị ngành
 
 
 
Tỷ suất sinh lợi
  1 tuần 1 tháng 3 tháng 6 tháng 1 năm
CRE % % % % %
VIC -4% -4% 22% 19% 3%
VHM % % % % %
VHM % % % % %
VHM % % % % %
VHM % % % % %
 
 
 
Ban lãnh đạo và sở hữu
Họ tên Chức vụ Sở hữu
Nguyễn Thọ Tuyển Thành viên HĐQT 0.74%
Phạm Thanh Hưng Phó Chủ tịch HĐQT 0.59%
Nguyễn Minh Hồi Phó TGĐ 0.35%
Nguyễn Anh Hương Phó TGĐ 0.30%
Nguyễn Thị Thanh Phó TGĐ 0.12%
Cấn Công Việt Phó TGĐ 0.07%
Doãn Thị Thu Hương Các chức vụ khác 0.05%
Chu Hữu Chiến Phó TGĐ 0.04%
Trương Hùng Cường Phó TGĐ 0.04%
Mậu Minh Tuyến Các chức vụ khác 0.02%
Vũ Thị Xuân Giang Kế toán trưởng 0.01%
Trần Thị Nhượng Các chức vụ khác 0.01%
Lê Thị Lan Kế toán trưởng 0.01%
 
 
 
Các cổ đông lớn
Cổ đông Nắm giữ Tỷ lệ
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thế kỷ 25,573,456 31.97%
Vietnam Master Holding 2 Limited 5,879,000 7.35%
Vietnam Enterprise Investments Limited 5,320,000 6.65%
Amersham Industries Limited 2,611,000 3.26%
Nguyễn Thọ Tuyển 592,000 0.74%
Phạm Thanh Hưng 471,456 0.59%
Aquila SPC Ltd 280,008 0.35%
Nguyễn Minh Hồi 276,480 0.35%
Nguyễn Anh Hương 241,056 0.30%
Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu Việt Nam 100,000 0.13%
Nguyễn Thị Thanh 92,800 0.12%
Cấn Công Việt 52,100 0.07%
Quỹ Đầu tư Chủ động VND 46,000 0.06%
Doãn Thị Thu Hương 36,512 0.05%
Chu Hữu Chiến 32,000 0.04%
Trương Hùng Cường 29,100 0.04%
Mậu Minh Tuyến 16,000 0.02%
Vũ Thị Xuân Giang 10,000 0.01%
Trần Thị Nhượng 6,240 0.01%
Lê Thị Lan 4,000 0.01%
 
 
 
Cơ cấu doanh thu
Bán hàng
Dịch vụ
HĐ xây dựng
 
 
 
Lịch sử tăng vốn
 
 
 
  • Theo số liệu từ Hội môi giới bất động sản Việt Nam năm 2017, CRE dẫn đầu tại thị trường Việt Nam với trên 30% thị phần môi giới Bất động sản tại miền Bắc.
  • CRE đã phát triển mạng lưới bán hàng trải dài từ Bắc vào Nam với khoảng 1.899 nhân viên bán hàng, 700 sàn liên kết và 15.000 connectors/partnerships. Bên cạnh đó, Công ty sở hữu vận hành website www.nghemoigioi.vn cho phép mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng một cách nhanh chóng thông qua
    việc kết nối và tăng tương tác giữa chủ đầu tư – đơn vị phân phối (connector) – khách hàng, đặc biệt, nhiều bước giao dịch được tự động hoá và trực tuyến (Online).
  • Bên cạnh đó, CRE cung cấp dịch vụ tư vấn marketing cho các dự án bất động sản thông qua công ty con - Công ty Cổ phần Truyền thông và Giải trí Ngôi Sao Mới (RSM)
  • Trong giai đoạn 2015 - 2017, tỷ lệ tăng trưởng doanh thu hàng năm đạt 54,47% và lợi nhuận hàng năm đạt 97,31%.

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn