BTP - HOSE : Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa Factsheet
11.55       0.00(0.00%)
Cập nhật lúc 15:01 31/05/2018
1D  5D  3M  6M  1Y  10Y
Cao nhất 52W (VND) 12,800   Giá trị sổ sách/cổ phiếu (VND) 19,227   P/E 3.19   KH Doanh thu (Triệu VND) 2,301,419
Thấp nhất 52W (VND) 9,114   Beta 0.46   P/B 0.63   KH Lợi nhuận (Triệu VND) 86,883
KLTB 10 phiên(CP) 29,301   EPS cơ bản (VND) 3,791   Cổ tức/Thị giá (%) 8.89%   KH Cổ tức (%) 10
Nhà máy Điện Bà Rịa (nay là Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa) được thành lập ngày 24/12/1992, là đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty Điện lực 2 thuộc Bộ Năng Lượng. Năm 1995 Nhà máy chuyển thành đơn vị thành viên thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam. Nhà máy Nhiệt điện Bà Rịa chuyển sang hạch toán tài chính độc lập ngày 1/7/2005. Ngày 29/12/2006 Công ty Nhiệt điện Bà Rịa đã hoàn thành công tác cổ phần hóa và chính thức chuyển đổi sang hình thức Công ty cổ phần với tên mới là Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa. Sản lượng điện sản xuất của công ty chiếm khoảng 3,4% sản lượng điện cả nước. BTP có địa bàn ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, chuyên cung cấp điện cho khu vực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Vốn điều lệ hiện tại của công ty là 604 tỷ đồng tính đến năm 2015.
Thông tin cơ bản
KL CP niêm yết (CP) 60,485,600
KL CP lưu hành (CP) 60,485,600
Vốn điều lệ (Tỷ VND) 604,856.00
Vốn hóa (Tỷ VND) 731,875.76
Ngày giao dịch đầu tiên 25/11/2009
Room còn lại(CP) 23,812,344
 
Tổ chức tư vấn niêm yết Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn
Giá niêm yết lần đầu (VND) 16,600
Số lượng nhân viên 294
Địa chỉ Khu phố Hương Giang, phường Long Hương, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại +84 (254) 2212811
Website www.btp.com.vn
 
 
 
Kế hoạch kinh doanh
Chỉ tiêu Giá trị % hoàn thành kế hoạch
Doanh thu (Triệu VND) 2,301,419 34.31
LNTT (Triệu VND) 108,604 132.78
LNST (Triệu VND) 86,883 133.53
Cổ tức (%)
 
 
 
Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
79.56%
Sở hữu nước ngoài
9.63%
Sở hữu khác
10.81%
 
 
 
Tài chính
SS ngành SS ngành
PE 3.2
Lợi nhuận biên 10.8%
PB 0.6
Nợ/VCSH 0.6
P/S 0.3
TT LNST -77.1%
ROE 20.4%
TT doanh thu -26.4%
ROA 10.6%
TT EPS -8.8%
*Note:      Giá trị công ty      Giá trị ngành
 
 
 
Tỷ suất sinh lợi
  1 tuần 1 tháng 3 tháng 6 tháng 1 năm
BTP -9% 13% 48% 41% 129%
POW % % % % %
PGV % % % % %
NT2 -15% -15% 8% -13% -11%
PPC -7% 9% 50% 56% 56%
HND % % % % %
 
 
 
Ban lãnh đạo và sở hữu
Họ tên Chức vụ Sở hữu
Nguyễn Tiến Dũng Thành viên HĐQT 0.01%
Phạm Quốc Thái Thành viên HĐQT 0.00%
 
 
 
Các cổ đông lớn
Cổ đông Nắm giữ Tỷ lệ
Tổng công ty Phát điện 3 48,123,557 79.56%
Samarang UCITS - Samarang Asian Prosperity 5,236,210 8.66%
Nguyễn Tiến Dũng 3,200 0.01%
Phạm Quốc Thái 2,100 0.00%
 
 
 
Công ty con và công ty liên kết
  Vốn góp Sở hữu
Công ty liên kết
CTCP Thủy điện Buôn Đôn 8 25.00
 
 
 
Lịch sử tăng vốn
 
 
 
  • Sản lượng điện của Công ty chiếm khoảng 3,4% sản lượng điện sản xuất của cả nước.
  • Theo tính toán của Tập đoàn Điện lực Việt Nam nhu cầu điện trong 20 năm tới (đến 2025) sẽ tăng từ 15 - 17% mỗi năm. Vì thế các nhà máy của Công ty vẫn đóng vai trò hết sức quan trọng trong hệ thống điện Quốc gia.

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn