Tin doanh nghiệp
KSQ: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
HNX - 22 Tháng Ba 2019        -
Mã liên quan
Giá Thay đổi
KSQ  1.90 5.56%

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KSQ của CTCP CNC Capital Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/04/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 26/04/2019
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018;
+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát;
+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
+ Phương án phát hành cổ phiếu, trái phiếu công ty;
+ Nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn