Tin đấu giá
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA BAN QUẢN LÝ KHAI THÁC CUNG CẤP NƯỚC SINH HOẠT HUYỆN CHÂU THÀNH
27 Tháng Tư 2018        -

           
                                      
Số lượng nhà đầu tư đăng ký tham dự đấu giá mua cổ phần của Ban Quản Lý Khai Thác Cung Cấp Nước Sinh Hoạt Huyện Châu Thành:

Số cổ phần đấu giá:         834,200 cổ phần        
Số cổ phần đăng ký:     1,746,000 cổ phần        
o   Cá nhân trong nước:              8 nhà đầu tư        
o   Tổ chức trong nước:               0 nhà đầu tư        
o   Cá nhân nước ngoài:             0 nhà đầu tư        
o   Tổ chức nước ngoài:              0 nhà đầu tư

 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn