Tin đấu giá
THÔNG BÁO KẾT QUẢ BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA CỔ PHẦN CỦA UBND TỈNH PHÚ YÊN TRONG ĐỢT PHÁT HÀNH THÊM 150 TỶ ĐỒNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN
05 Tháng Mười Hai 2018        -

Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt thông báo kết quả bán đấu giá quyền mua cổ phiếu của UBND tỉnh Phú Yên trong đợt phát hành thêm 150 tỷ đồng tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên, được tổ chức vào ngày 05/12/2018 như sau:

1.       Chủ sở hữu:                                                     Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên

2.       Công ty có quyền mua được bán đấu giá:      Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên

3.       Số quyền đưa ra đấu giá:                                 9.369.025 quyền.

(01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu phát hành thêm với giá 10.600 đồng/cổ phần).

4.       Giá khởi điểm:                                               30 đồng/quyền.

5.       Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 07 nhà đầu tư

          Trong đó:

          + Tổ chức:       02 nhà đầu tư

          + Cá nhân:       05 nhà đầu tư

6.       Tổng số lượng quyền đăng ký mua tham dự hợp lệ: 58.714.150 quyền

7.       Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ:          07 phiếu

8.       Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ:                  58.714.150 quyền

09.     Khối lượng đặt cao nhất:                               9.369.025 quyền

10.     Khối lượng đặt thấp nhất:                               2.500.000 quyền

12.     Giá đặt mua cao nhất:                                     11.910 đồng/quyền

13.     Giá đặt mua thấp nhất:                                    30 đồng/quyền

14.     Giá đấu thành công cao nhất:                         11.910 đồng/quyền

15.     Giá đấu thành công thấp nhất:                        11.909 đồng/quyền

16.     Giá đấu thành công bình quân:                       11.909 đồng/quyền (làm tròn)

17.     Tổng số nhà đầu tư trúng giá:                         02 nhà đầu tư

          Trong đó:                   

          + Tổ chức:       0 nhà đầu tư

          + Cá nhân:       2 nhà đầu tư

18.     Tổng số lượng quyền bán được:                     9.369.025 quyền

19.     Tổng giá trị quyền bán được:                       111.578.218.725 đồng

20.     Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ 8h30 đến 16h30 các ngày làm việc từ ngày 06/12/2018 đến ngày 12/12/2018

Trân trọng thông báo./.

 

 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn