Tin đấu giá
BVSC - Thông báo đấu giá bán cổ phần của CTCP Phát Triển Công Trình Viễn Thông do Tập Đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam sở hữu
12 Tháng Tư 2017        -

 
1.Tên tổ chức sở hữu cổ phần : Tập Đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam
 
2.Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Phát Triển Công Trình Viễn Thông
 
3.Địa chỉ: Lô 18, KĐT mới Định Công, phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
 
4.Điện thoại:                                    04 36405420 Fax: 04 36405419
 
5.Ngành nghề kinh doanh:   Xây dựng các công trình bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin; Tư vấn, thiết kế, lập dự án đầu tư và thẩm định dự toán đầu tư các công trình bưu chính viễn thông, CNTT,…
 
6.Vốn điều lệ : 50.000.000.000 đồng
 
7.Mệnh giá cổ phần                      10.000 đồng/cổ phần
 
8.Số lượng cổ phần bán đấu giá: 2.450.000  cổ phần 
 
9.Loại cổ phần chào bán                Cổ phần phổ thông
 
10.Giá khởi điểm: 16.793 đồng/cổ phần
 
11.Địa điểm tổ chức bán đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
                                        Địa chỉ: Số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 
12.Thời gian tổ chức đấu giá: 08h30 ngày 10/05/2017     
 
13.Điều kiện tham dự đấu giá:  Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá đã ban hành
 
14.Thời gian, địa điểm đăng ký tham dự đấu giá, nhận và nộp phiếu tham dự đấu giá cuối cùng:

Địa điểm

Địa chỉ

Thời gian đăng ký tham gia đấu giá

Thời gian phát phiếu tham dự đấu giá

Thời hạn nộp phiếu tham dự đấu giá

CTCP Chứng khoán Bảo Việt

Số 8 Lê  Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Từ  08h30 ngày 10/04/2017 đến 15h30 ngày 03/05/2017 

Từ  08h30 ngày 10/04/2017 đến 15h30 ngày 03/05/2017 

Chậm nhất 16 giờ 00 ngày 08/05/2017 tại các địa điểm đăng ký.

 

Phòng Giao dịch số 1 – Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt

Số 94 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Phòng Giao dịch - Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt tại TPHCM

Số 233 Đồng Khởi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh


15.Thời gian nộp tiền mua cổ phần : Từ 8h30 ngày 11/05/2017 đến 16h00 ngày 20/05/2017
 
16.Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ 8h30 ngày 12/05/2017 đến 16h00 ngày 17/05/2017
     
 
Thông tin chi tiết về doanh nghiệp và cuộc bán đấu giá cổ phần tham khảo tại Tập Đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam, địa điểm đăng ký và website:www.bvsc.com.vn, 

Quý khách hàng vui lòng xem nội dung chi tiết tại file đính kèm sau đây./

1. Quy chế đấu giá
2. Quyết định chuyển nhượng vốn của VNPT tại Telecom
3. Quyết định giá trị khoản đầu tư của VNPT tại Telecom
4. CV chấp thuận của UBCKNN
5. Điều lệ
6. Công bố thông tin
7. Báo cáo tài chính 2014
8. Báo cáo tài chính 2015
9. Báo cáo tài chính 9 tháng 2016
10. Giấy ủy quyền
11. Hướng dẫn nộp tiền đấu giá
12. Memo
13. Phiếu đăng ký tham dự đấu giá
1.Tên tổ chức sở hữu cổ phần : Tập Đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam
 
2.Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Phát Triển Công Trình Viễn Thông
 
3.Địa chỉ: Lô 18, KĐT mới Định Công, phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
 
4.Điện thoại:                                    04 36405420 Fax: 04 36405419
 
5.Ngành nghề kinh doanh:   Xây dựng các công trình bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin; Tư vấn, thiết kế, lập dự án đầu tư và thẩm định dự toán đầu tư các công trình bưu chính viễn thông, CNTT,…
 
6.Vốn điều lệ : 50.000.000.000 đồng
 
7.Mệnh giá cổ phần                      10.000 đồng/cổ phần
 
8.Số lượng cổ phần bán đấu giá: 2.450.000  cổ phần 
 
9.Loại cổ phần chào bán                Cổ phần phổ thông
 
10.Giá khởi điểm: 16.793 đồng/cổ phần
 
11.Địa điểm tổ chức bán đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
                                        Địa chỉ: Số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 
12.Thời gian tổ chức đấu giá: 08h30 ngày 10/05/2017     
 
13.Điều kiện tham dự đấu giá:  Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá đã ban hành
 
14.Thời gian, địa điểm đăng ký tham dự đấu giá, nhận và nộp phiếu tham dự đấu giá cuối cùng:

Địa điểm

Địa chỉ

Thời gian đăng ký tham gia đấu giá

Thời gian phát phiếu tham dự đấu giá

Thời hạn nộp phiếu tham dự đấu giá

CTCP Chứng khoán Bảo Việt

Số 8 Lê  Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Từ  08h30 ngày 10/04/2017 đến 15h30 ngày 03/05/2017 

Từ  08h30 ngày 10/04/2017 đến 15h30 ngày 03/05/2017 

Chậm nhất 16 giờ 00 ngày 08/05/2017 tại các địa điểm đăng ký.

 

Phòng Giao dịch số 1 – Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt

Số 94 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Phòng Giao dịch - Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt tại TPHCM

Số 233 Đồng Khởi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh


15.Thời gian nộp tiền mua cổ phần : Từ 8h30 ngày 11/05/2017 đến 16h00 ngày 20/05/2017
 
16.Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ 8h30 ngày 12/05/2017 đến 16h00 ngày 17/05/2017
     
 
Thông tin chi tiết về doanh nghiệp và cuộc bán đấu giá cổ phần tham khảo tại Tập Đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam, địa điểm đăng ký và website:www.bvsc.com.vn, 

Quý khách hàng vui lòng xem nội dung chi tiết tại file đính kèm sau đây./

1. Quy chế đấu giá
2. Quyết định chuyển nhượng vốn của VNPT tại Telecom
3. Quyết định giá trị khoản đầu tư của VNPT tại Telecom
4. CV chấp thuận của UBCKNN
5. Điều lệ
6. Công bố thông tin
7. Báo cáo tài chính 2014
8. Báo cáo tài chính 2015
9. Báo cáo tài chính 9 tháng 2016
10. Giấy ủy quyền
11. Hướng dẫn nộp tiền đấu giá
12. Memo
13. Phiếu đăng ký tham dự đấu giá
 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 2 và 3, số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn