Tin hoạt động của BVSC
BVSC - Thông báo đấu giá bán cổ phần của CTCP Xi măng Tuyên Quang do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Tuyên Quang sở hữu
06 Tháng Ba 2017        -

1.Tên tổ chức sở hữu cổ phần : Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Tuyên Quang
 
2.Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Xi Măng Tuyên Quang
 
3.Địa chỉ:Số 2 Đường Kim Bình, xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
 
4. Điện thoại:                                 027 3 822 269 Fax: 027 3 821 920
 
5.Ngành nghề kinh doanh:             Sản xuất xi măng, bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh
 
6. Vốn điều lệ : 55.000.000.000 đồng
 
7. Mệnh giá cổ phần                         10.000 đồng/cổ phần
 
8. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 3.025.000  cổ phần 
 
9.Loại cổ phần chào bán                 Cổ phần phổ thông
 
10. Giá khởi điểm: 3.200 đồng/cổ phần
 
11. Địa điểm tổ chức bán đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
                                        Địa chỉ: Số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 
12. Thời gian tổ chức đấu giá: 08h30 ngày 30/03/2017    
 
13. Điều kiện tham dự đấu giá: Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá đã ban hành
 
14. Thời gian, địa điểm đăng ký tham dự đấu giá, nhận và nộp phiếu tham dự đấu giá cuối cùng:

Địa điểm

Địa chỉ

Thời gian đăng ký tham gia đấu giá

Thời gian phát phiếu tham dự đấu giá

Thời hạn nộp phiếu tham dự đấu giá

CTCP Chứng khoán Bảo Việt

Số 8 Lê  Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Từ  08h30 ngày 03/03/2017 đến 15h30 ngày 23/03/2017 

Từ  08h30 ngày 03/03/2017 đến 15h30 ngày 23/03/2017 

Chậm nhất 16 giờ 00 ngày 28/03/2017 tại các địa điểm đăng ký.

 

Phòng Giao dịch số 1 – Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt

Số 94 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Phòng Giao dịch - Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt tại TPHCM

Số 233 Đồng Khởi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh


15. Thời gian nộp tiền mua cổ phần : Từ 8h30 ngày 31/03/2017 đến 16h00 ngày 09/04/2017
 
16. Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ 8h30 ngày 03/04/2017 đến 16h00 ngày 05/04/2017
     
 
Thông tin chi tiết về doanh nghiệp và cuộc bán đấu giá cổ phần tham khảo tại Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Tuyên Quang, địa điểm đăng ký và website:www.bvsc.com.vn, 

Quý khách hàng vui lòng xem nội dung chi tiết tại file đính kèm sau đây./

1. Quy chế đấu giá
2. Quyết định phê duyệt phương án thoái vốn
3. Quyết định sửa đổi QD 1478
4. CV UBCKNN chấp thuận
5. Điều lệ
6. Bản công bố thông tin thoái vốn
7. Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất 2013
8. Báo cáo tài chính kiểm toán riêng năm 2013
9. Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2014
10. 
Báo cáo tài chính kiểm toán riêng năm 2014
11. 
Báo cáo tài chính  hợp nhất năm 2015
12. 
 Báo cáo tài chính tự lập 9 tháng năm 2016 
13. Giấy ủy quyền
14. Hướng dẫn nộp tiền đấu giá
15. Memo
16. Phiếu đăng ký tham dự đấu giá
Tin mới
BVSC - Thông báo kết quả đăng kí tham gia đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng để cổ phần hóa công ty TNHH MTV Đồng Tân 16/10/2017
BVSC - Thông báo Danh sách các mã chứng khoán đủ điều kiện ký quỹ theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán trong Quý 4/2017 10/10/2017
BVSC - Thông báo Loại mã cổ phiếu DLG, MCG và TIC ra khỏi “Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ”áp dụng từ ngày 06/10/2017 05/10/2017
BVSC - Thông báo Loại mã cổ phiếu KMR ra khỏi “Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ”áp dụng từ ngày 04/10/2017 03/10/2017
BVSC - Thông báo chào bán phần vốn cổ phần tại Công ty Cổ phần DIC Đà Nẵng 18/09/2017
BVSC - Thông báo Loại mã cổ phiếu SVN ra khỏi “Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ”áp dụng từ ngày 14/09/2017 14/09/2017
BVSC - Thông báo Loại mã cổ phiếu PHP ra khỏi “Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ”áp dụng từ ngày 12/09/2017 11/09/2017
BVSC - Thông báo Loại mã cổ phiếu EID ra khỏi “Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ”áp dụng từ ngày 08/09/2017 07/09/2017
BVSC - Thông báo Loại mã cổ phiếu HMH ra khỏi “Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ”áp dụng từ ngày 06/09/2017 05/09/2017
BVSC - Thông báo Loại mã cổ phiếu HDG, PVD, SCD, SII và TDC ra khỏi “Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ”áp dụng từ ngày 01/09/2017 31/08/2017
 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 2 và 3, số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn