Tin doanh nghiệp
CE1: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
VSD - 21 Tháng Ba 2017        -

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE1

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE1

Mã chứng khoán: CE1

Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2017

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

-  Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

-  Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ  9h00 ngày 21/4/2017

-  Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở  chính Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết bị  công nghiệp CIE1, tại địa chỉ Lô 22+23, khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội.

-     Nội dung họp:   Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán, thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế  hoạch kinh doanh năm 2017, thông qua các báo cáo của Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 2 và 3, số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn