Tin doanh nghiệp
PNJ: 3/4 GDKHQ tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
HOSE - 20 Tháng Ba 2017        -
Mã liên quan
Giá Thay đổi
PNJ  173.90 1.99%

Tổ chức niêm yết : CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận

Mã chứng khoán : PNJ

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá : 10.000 đồng (mười nghìn đồng)

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/04/2017

Ngày đăng ký cuối cùng : 04/04/2017

1) Lý do và mục đích: Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017

2) Nội dung cụ thể:

 • Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
 • Thời gian thực hiện: Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 24/04/2017 – 29/04/2017
 • Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

Nội dung họp:

 • Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2016;
 • Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016;
 • Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2016;
 • Thông qua BCTC năm 2016 đã kiểm toán;
 • Thông qua tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2016;
 • Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT, BKS và báo cáo mức lương, trợ cấp, quyền lợi của Tổng Giám đốc;
 • Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2017;
 • Thông qua định hướng chiến lược giai đoạn 2017 – 2022 và kế hoạch năm 2017;
 • HOSE_BM-7.2/4-BH4-02/2014 Trang 2/2
 • Thông qua tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty;
 • Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 2 và 3, số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn