Tin doanh nghiệp
TDC: 31/3 GDKHQ tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
HOSE - 20 Tháng Ba 2017        -
Mã liên quan
Giá Thay đổi
TDC  8.51 -2.96%

Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương

Mã chứng khoán : TDC

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá : 10.000 đồng (mười nghìn đồng)

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 31/03/2017

Ngày đăng ký cuối cùng : 03/04/2017

Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

Thời gian thực hiện: ngày 28/4/2017

Địa điểm thực hiện: trụ sở Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương, địa chỉ: Số 26-27 Lô I, Đường Đồng Khởi, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Nội dung họp:

  • Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016.
  • Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016.
  • Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.
  • Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2016.
  • Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2017.
  • Đề nghị Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2017.
  • Phê chuẩn việc bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế.
  • Và các nội dung khác (nếu có).
 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 2 và 3, số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn