Tin doanh nghiệp
VNR: 27/03 GDKHQ tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2017
HNX - 17 Tháng Ba 2017        -
Mã liên quan
Giá Thay đổi
VNR  23.30 1.30%

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2017

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/03/2017

3. Lý do và mục đích: 

     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

          - Thời gian họp: 26/04/2017

          - Địa điểm tổ chức họp: Tổng công ty sẽ thông báo sau

          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017;

+ Phê chuẩn phương án phân phối lợi tức sau thuế, chi trả cổ tức năm 2016;

+ Phê chuẩn thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký năm 2016’;

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, các tiểu ban của Hội đồng quản trị năm 2016;

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016;

+ Phương án ESOP, sửa đổi Điều lệ;

+ Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập;

+ Nội dung khác (nếu có).

 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 2 và 3, số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn