Tin doanh nghiệp
BVS: Giải trình chênh lệch lãi 6 tháng năm 2016
HNX - 23 Tháng Tám 2016        -
Mã liên quan
Giá Thay đổi
BVS  18.70 -1.06%

Theo đó BVSC giải trình về biến động kết qủa kinh doanh giữa 6 tháng đầu năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2015 toàn công ty (báo cáo tài chính tổng hợp) như sau:

STT

Nội dung

6 tháng 2015 (Kỳ trước)

6 tháng 2016 (Kỳ báo cáo)

Thay đổi (%) giữa kỳ này so với kỳ trước

1

Tổng doanh thu và thu nhập khác

146,237,543,250

150,007,631,575

2.6%

1.1

Doanh thu hoạt động

140,452,097,528

142,652,339,761

1.6%

1.2

Doanh thu hoạt động tài chính

5,767,263,904

7,355,291,814

27.5%

1.3

Thu nhập khác

18,181,818

 

 

2

Tổng chi phí

78,982,211,354

83,964,196,074

6.3%

2.1

Chi phí hoạt động

46,364,855,629

47,169,955,987

1.7%

 

Trong đó: - Dự phòng suy giảm các tài sản tài chính

(13,926,025,508)

(13,828,017,515)

 

2.2

Chi phí quản lý doanh nghiệp

31,256,573,317

32,981,321,268

5.5%

2.3

Chi phí tài chính

1,157,629,139

3,605,265,007

211.4%

2.4

Chi phí ngoài hoạt động KDCK

203,153,269

207,653,812

2.2%

3

Lợi nhuận trước thuế

67,255,331,896

66,043,435,501

-1.8%

4

Thuế thu nhập phải nộp

 

10,605,912,156

 

5

Lợi nhuận sau thuế

67,255,331,896

55,437,523,345

-17.6%

 

Trong 6 tháng đầu năm 2016, lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 55.4 tỷ đồng, giảm 11.8 tỷ đồng (tưcmg ứng giảm 17.6%). chủ yếu do thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp phát sinh kỳ này là 10,6 tỷ trong khi kỳ trước không phát sinh do còn chuyển lỗ.

Tải file gốc

 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 2 và 3, số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn