Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVS_HNX) 21/09/2019 18:09 Giá cuối phiên 10,700   Thay đổi 0.00%   Khối lượng giao dịch 23,000  

 

Tin tức & Sự kiện

Tin đã đưa
27/06/2019   BVSC - CBTT định kỳ của tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp
25/06/2019   BVSC - CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc Phê duyệt cho Công ty ký kết các hợp đồng, thỏa thuận, giao dịch liên quan dịch vụ đào tạo với những Người có liên quan, hoặc những Người có liên quan của Người nội bộ công ty
20/06/2019   BVSC công bố Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
12/06/2019   BVSC - CBTT Phụ lục sửa đổi, bổ sung Hợp đồng Kiểm toán năm 2019
06/06/2019   BVSC - CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc Phê duyệt Kế hoạch Kinh doanh năm 2019
26/04/2019   BVSC - CBTT Bản án của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội
22/04/2019   BVSC - CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc điều chỉnh kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
19/04/2019   BVSC - Công bố Báo cáo Tài chính Quý I năm 2019
18/04/2019   BVSC - CBTT Báo cáo thường niên năm 2018
29/03/2019   BVSC - CBTT Báo cáo tài chính, Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tỷ lệ tài chính năm 2018
28/02/2019   BVSC - CBTT Quyết định về việc sửa đổi thành lập PGD Thanh Xuân trực thuộc Trụ sở chính
22/02/2019   BVSC - CBTT Quyết định của HĐQT về việc Cử người phụ trách kế toán của Công ty
19/02/2019   BVSC - CBTT Nghị Quyết của HĐQT về việc Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
29/01/2019   BVSC - CBTT Báo cáo Quản trị Công ty năm 2018
18/01/2019   BVSC - Công bố Báo cáo Tài chính Quý IV năm 2018
110  Tiếp

 

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 2 và 3, Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3928 8080

Fax: (84-24) 3928 9888

Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Website: www.bvsc.com.vn

 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn