Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVS_HNX) 17/01/2019 21:59 Giá cuối phiên 12,200   Thay đổi 0.00%   Khối lượng giao dịch 25,200  

 

Tin tức & Sự kiện

Tin đã đưa
29/11/2018   BVSC - Thay đổi nhân sự là Người nội bộ
19/10/2018   BVSC - Công bố Báo cáo tài chính Quý III năm 2018
31/08/2018   BVSC - Thay đổi nhân sự là Người nội bộ
23/08/2018   BVSC - CBTT Quyết định của HĐQT về việc thay đổi nhân sự Kiểm toán nội bộ
14/08/2018   BVSC - CBTT Báo cáo tài chính và BC Chỉ tiêu an toàn tài chính bán niên năm 2018
26/07/2018   BVSC - Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2018
19/07/2018   BVSC - Thông báo về việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm tài chính 2017
19/07/2018   BVSC - Công bố Báo cáo tài chính Quý II năm 2018
06/07/2018   BVSC - Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm tài chính 2017
04/07/2018   BVSC - CBTT Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018
29/06/2018   BVSC - CBTT Nghị quyết của HĐQT về Kế hoạch chi trả cổ tức năm tài chính 2017
05/06/2018   Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của BVSC
05/06/2018   BVSC công bố Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đong thường niên năm 2018
26/05/2018   BVSC - CBTT Kế hoạch kinh doanh năm 2018
26/04/2018   BVSC - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
1 Tiếp

 

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 2 và 3, Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3928 8080

Fax: (84-24) 3928 9888

Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Website: www.bvsc.com.vn

 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn