Công nghiệp
52.98       0.30(0.57%)
Cập nhật lúc 27/04/2017
Khối lượng giao dịch: 34,346,349
Giá trị giao dịch: (Tỷ VND) : 1,273.34
Giá trị GD ròng khối ngoại (Tỷ VND) : 0.00
Biến động cổ phiếu trong ngành
MCK A/H Beta CPLH (Triệu) Giá +/- % KLGD GTGD (Triệu)
ALP 0.00% 0.00 192.00 3.40 0.00 0.00% 4,820 17
BHV 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00%
BTC 0.02% 1.51 1.00 44.00 0.00 0.00% 0 0
BTH 0.00% 0.00 3.00 0.00 0.00%
CNH 0.06% 0.05 24.00 0.00 0.00%
DAS 0.00% 0.00 4.00 0.00 0.00%
HACO3 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00%
HOANGTHACH 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00%
HT2 0.00% 0.00 88.00 0.00 0.00%
MTH 0.02% -0.35 4.00 20.80 0.00 0.00% 0 0
NDX 0.01% 0.33 4.00 12.00 0.00 0.00% 0 0
NHC 0.02% 0.35 3.00 36.90 2.80 0.08% 1,420 52
S91 0.00% 0.00 2.00 0.00 0.00%
SD8 0.00% 1.91 2.00 0.70 -0.10 -0.13% 4,000 3
SNG 0.00% 0.00 4.00 0.00 0.00%
STS 0.02% 0.07 2.00 35.00 0.00 0.00% 0 0
TDA 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00%
TJC 0.02% 1.39 8.00 8.50 0.00 0.00% 20,000 170
VCT 0.00% 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00% 0 0
VCH 0.00% 0.00 4.00 0.90 0.00 0.00% 0 0
VICEMHP 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00%
VTK 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00%
XMD 0.01% 0.00 4.00 0.00 0.00%
Chỉ số tài chính cơ bản ngành
P/E 15.93
P/B 4.72
ROA 9.66%
ROE 19.73%
Lợi nhuận thuần/DT 21.10%
Nợ/VCSH 135.10%
Tăng trưởng doanh thu 19.94%
Tăng trưởng lợi nhuận 75.31%
Bản đồ thị trường ngành
Tỷ trọng ngành/Thị trường
Tin tức ngành
TJC: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 201727/04/2017

CTCP Dịch vụ Vận tải và Thương mại (TJC) công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên...

MTH: America LLC đã mua 2.500 CP19/04/2017

Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 12/04/2017.

TJC: Báo cáo thường niên 201619/04/2017

CTCP Dịch vụ Vận tải và Thương mại (TJC) công bố Báo cáo thường niên 2016

BTC: Báo cáo thường niên 201618/04/2017

CTCP Cơ Khí và Xây Dựng Bình Triệu công bố Báo cáo thường niên 2016 như sau:

STS: 25/04 GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 201717/04/2017

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu STS của CÔNG TY...

Top tăng/giảm ngành
Mã tăng giá GD cuối Thay đổi
NHC 36.90 2.80(0.08%)
Mã giảm giá
SD8 0.70 -0.10(-0.13%)
Tài chính các doanh nghiệp trong ngành
MCK Beta Vốn hóa (tỷ) P/E EPS P/B Nợ/VCSH Nợ/tài sản TT h/hành TT nhanh NPM TT doanh thu TT lợi nhuận
ALP 0.00 0.00 0.00 -706 0.00 103.15% 50.78% 1.50% 0.91% -26.83% -16.22% %
BHV 0.00 0.00 0.00 961 -509.95% 124.39% 0.42% 0.06% 1.81% -13.33% 212.73%
BTC 1.51 62.88 -7.26 -6,063 3.72 37.21% 27.12% 3.35% 3.10% -121.74% -91.87% %
BTH 0.00 0.00 0.00 -106 0.00 32.95% 24.78% 2.63% 0.69% -1.70% -21.32% %
CNH 0.05 245.39 96.37 104 1.00 3.51% 3.40% 7.18% 7.18% 5.08% -3.75% 14.35%
DAS 0.00 15.12 9.37 384 0.31 29.38% 22.71% 2.65% 0.89% 1.04% -34.79% 27.54%
HACO3 0.00 0.00 0.00 3,249 0.00 41.95% 29.55% 0.88% 0.85% 42.98% 13.95% 86.92%
HOANGTHACH 0.00 0.00 0.00 2,987 0.00 106.08% 51.47% 0.79% 0.29% 8.89% 7.55% 64.79%
HT2 0.00 0.00 0.00 1,502 0.00 164.42% 62.18% 2.78% 2.24% 8.34% 25.91% 19.78%
MTH -0.35 99.59 6.43 3,233 0.94 19.46% 16.29% 3.31% 3.14% 7.43% -7.19% -0.88%
NDX 0.33 58.32 5.53 2,171 0.91 140.92% 58.49% 1.36% 1.25% 6.12% 9.75% 51.66%
NHC 0.35 103.72 7.96 4,285 1.98 17.49% 14.88% 2.37% 1.59% 10.80% -12.18% -14.02%
S91 0.00 0.00 0.00 2,415 0.00 253.92% 71.75% 1.25% 0.74% 6.22% 136.74% 557.85%
SD8 1.91 3.08 -0.17 -6,657 -823.63% 113.82% 0.79% 0.36% -28.45% -65.94% %
SNG 0.00 0.00 0.00 3,757 0.00 130.63% 56.64% 1.48% 1.11% 8.84% -5.55% -30.22%
STS 0.07 96.89 5.16 6,781 1.69 28.69% 22.29% 2.97% 2.70% 25.71% 21.19% 610.55%
TDA 0.00 0.00 0.00 5,304 0.00 212.90% 68.04% 1.12% 0.61% 2.11% 39.18% 13.04%
TJC 1.39 73.10 6.39 1,331 0.57 53.35% 34.79% 0.66% 0.52% 6.44% -10.30% 7.67%
VCT 0.00 1.10 -0.30 -3,333 0.67 1,928.38% 95.07% 0.83% 0.59% -8.54% 123.60% %
VCH 0.00 0.00 0.00 -8,845 -1,122.26% 109.78% 0.67% 0.25% -38.34% -21.24% %
VICEMHP 0.00 0.00 0.00 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
VTK 0.00 0.00 0.00 5,573 0.00 14.99% 13.04% 7.12% 7.09% 22.00% 15.05% 16.75%
XMD 0.00 44.80 13.51 829 0.85 146.42% 59.42% 1.28% 0.95% 2.06% 5.41% -22.99%

Hội sở

Địa chỉ: Số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 3928 8080  -   Fax: (84-4) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-8) 3914 6888  -   Fax: (84-8) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn