BVS - HNX : Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt Factsheet
19.00       0.30(1.60%)
Cập nhật lúc 15:03 26/05/2017
1D  5D  3M  6M  1Y  10Y
Cao nhất 52W (VND) 19,100   Giá trị sổ sách/cổ phiếu (VND) 21,794   P/E 12.73   KH Doanh thu (Triệu VND) 314,000
Thấp nhất 52W (VND) 12,100   Beta 0.97   P/B 0.87   KH Lợi nhuận (Triệu VND) 97,600
KLTB 10 phiên(CP) 83,677   EPS cơ bản (VND) 1,492   Cổ tức/Thị giá (%) 3.83%   KH Cổ tức (%) 7
Thống kê:  Từ ngày:
Đến ngày:
Đơn vị giá: Nghìn đồng
Ngày Giá %Thay đổi KLGD ròng GTGD ròng Khối lượng Mua Giá trị mua Khối lượng Bán Giá trị bán Room còn lại
25/05/2017 18.70 0.00 30,300 567,350,000 30,300 567,350,000 0 0 15,061,477
24/05/2017 18.70 0.00 25,100 469,290,000 26,200 489,560,000 1,100 20,270,000 15,088,777
23/05/2017 18.70 1.63 5,620 1,042,980,000 5,960 1,106,160,000 340 63,180,000 1,511,418
22/05/2017 18.40 1.66 46,000 854,890,000 49,000 910,690,000 3,000 55,800,000 15,160,577
11/05/2017 17.90 -0.56 16,000 285,010,000 16,000 285,010,000 0 0 15,267,817
10/05/2017 18.00 0.00 10,100 182,040,000 10,100 182,040,000 0 0 15,261,817
09/05/2017 18.00 2.86 -61,800 -1,104,930,000 15,200 273,180,000 77,000 1,378,110,000 15,267,417
08/05/2017 17.50 0.00 -11,900 -208,660,000 10,100 176,340,000 22,000 385,000,000 15,282,617
05/05/2017 17.50 -1.13 17,570 307,029,000 22,070 385,579,000 4,500 78,550,000 15,292,717
04/05/2017 17.70 4.12 9,220 1,599,280,000 9,220 1,599,280,000 0 0 1,530,879
03/05/2017 17.00 2.41 30,000 504,720,000 30,000 504,720,000 0 0 15,347,987
28/04/2017 16.60 -0.60 35,100 584,590,000 41,100 681,790,000 6,000 97,200,000 15,377,987
27/04/2017 16.70 2.45 10,800 187,490,000 63,800 1,053,700,000 53,000 866,210,000 15,419,087
26/04/2017 16.30 -0.61 31,300 518,770,000 31,300 518,770,000 0 0 15,475,187
25/04/2017 16.40 -1.80 30,100 498,480,000 30,100 498,480,000 0 0 15,503,487
24/04/2017 16.70 0.00 22,500 375,440,000 30,200 502,490,000 7,700 127,050,000 15,530,587
21/04/2017 16.70 0.00 32,200 536,820,000 35,200 586,920,000 3,000 50,100,000 15,541,887
20/04/2017 16.70 -0.60 2,000 34,000,000 5,000 83,500,000 3,000 49,500,000 15,577,077
19/04/2017 16.80 1.20 47,300 790,580,000 66,200 1,102,540,000 18,900 311,960,000 15,579,977
18/04/2017 16.60 0.61 -10 428,901,000 0 429,050,000 10 149,000 15,646,177
Đang xem 1 đến 20 trong tổng số 54 mục
1

Hội sở

Địa chỉ: Số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 3928 8080  -   Fax: (84-4) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-8) 3914 6888  -   Fax: (84-8) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn