Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVS_HNX) 20/04/2018 17:31 Giá cuối phiên 19,800   Thay đổi 100.00/0.51%   Khối lượng giao dịch 5,000  

 

Các chỉ số chính

  Q4 2016Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2017
Kết quả kinh doanh (triệu VND)      
Doanh thu
79,12083,716135,614112,984129,730
Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán
29,61546,29564,00752,52244,845
Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh
79,12083,716135,614112,984129,730
Chi phí hoạt động kinh doanh
-25,151-34,736-76,453-60,007-69,198
Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh
53,96948,97959,16152,97760,532
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
37,34631,54544,11531,26945,912
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
31,40925,75835,29024,57736,323
Cân đối kế toán (triệu VND)      
TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,854,1251,800,4871,855,4081,950,1522,102,930
Nợ phải trả
306,052226,567230,566295,332405,099
Nợ ngắn hạn
306,052226,567224,714287,636394,446
Nợ dài hạn
  5,8537,69610,653
Vốn chủ sở hữu
1,548,0721,573,9201,624,8421,654,8191,697,830
Lưu chuyển tiền tệ (triệu VND)      
13. Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh chứng khoán
-4,424,320-2,870,687-1,558,217-2,507,179-4,113,721
Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư
-264 -97-31-382
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
159,677-68,853-16,74435,672222,831
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-168,623262,818-53,495-15,186-143,070
Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ
117,958380,776327,281312,095169,024
Dữ liệu cổ phiếu (triệu VND)      

 

Hội sở

Địa chỉ: Số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3928 8080

Fax: (84-4) 3928 9888

Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Website: www.bvsc.com.vn

 

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 2 và 3, số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn