Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVS_HNX) 21/09/2019 18:21 Giá cuối phiên 10,700   Thay đổi 0.00%   Khối lượng giao dịch 23,000  

 

Các chỉ số chính

  Q2 2018Q3 2018Q4 2018Q1 2019Q2 2019
Kết quả kinh doanh (triệu VND)      
Doanh thu
133,302120,105144,368103,642145,305
Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán
45,65137,97738,08331,73332,001
Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh
133,302120,105144,368103,642145,305
Chi phí hoạt động kinh doanh
-83,213-70,056-95,396-51,394-69,617
Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh
50,08950,04848,97252,24875,688
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
33,35231,72821,88233,88138,255
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
26,73427,29720,36329,37533,934
Cân đối kế toán (triệu VND)      
TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,854,4043,281,9952,927,0282,429,3832,440,971
Nợ phải trả
2,103,8291,553,0671,235,151707,923685,070
Nợ ngắn hạn
1,792,3191,235,693914,489393,671364,888
Nợ dài hạn
311,510317,374320,662314,252320,182
Vốn chủ sở hữu
1,750,5751,728,9281,691,8771,721,4601,755,901
Lưu chuyển tiền tệ (triệu VND)      
13. Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh chứng khoán
-4,697,871-5,471,174-5,726,856-6,015,687-7,707,630
Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư
-65-70-4,585-887-1,029
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
272,725-111,083187,32622,24841,256
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-1,889,831-532,758-548,289-457,24582,310
Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ
1,395,3881,014,138465,8498,60490,914
Dữ liệu cổ phiếu (triệu VND)      

 

Hội sở

Địa chỉ: Số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3928 8080

Fax: (84-4) 3928 9888

Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Website: www.bvsc.com.vn

 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn