Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVS_HNX) 24/09/2017 01:20 Giá cuối phiên 20,400   Thay đổi -0.49%   Khối lượng giao dịch 10,000  

 

Các chỉ số chính

  Q2 2016Q3 2016Q4 2016Q1 2017Q2 2017
Kết quả kinh doanh (triệu VND)      
Doanh thu
86,48354,30479,12083,716128,664
Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán
25,65323,49429,61546,29564,007
Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh
86,48354,30479,12083,716128,664
Chi phí hoạt động kinh doanh
-25,800-29,805-25,151-34,736-69,072
Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh
60,68224,49953,96948,97959,592
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
44,94616,69437,34631,54543,999
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
35,81114,77831,40925,75835,278
Cân đối kế toán (triệu VND)      
TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,748,0811,704,4181,854,1251,800,4871,855,408
Nợ phải trả
246,210187,754306,052226,567230,566
Nợ ngắn hạn
246,210187,754306,052226,567224,714
Nợ dài hạn
    5,853
Vốn chủ sở hữu
1,501,8711,516,6641,548,0721,573,9201,624,842
Lưu chuyển tiền tệ (triệu VND)      
13. Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh chứng khoán
6,809,285-2,524,574-4,424,320-2,870,687-1,558,217
Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư
 -574-264 -97
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
41,658-66,841159,677-68,853-16,744
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-68,954139,783-168,623262,818-53,495
Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ
146,799286,582117,958380,776327,281
Dữ liệu cổ phiếu (triệu VND)      

 

Hội sở

Địa chỉ: Số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3928 8080

Fax: (84-4) 3928 9888

Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Website: www.bvsc.com.vn

 

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 2 và 3, số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn