Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVS_HNX) 24/01/2018 16:57 Giá cuối phiên 20,500   Thay đổi -0.49%   Khối lượng giao dịch 24,570  

 

Các chỉ số chính

  Q3 2016Q4 2016Q1 2017Q2 2017Q3 2017
Kết quả kinh doanh (triệu VND)      
Doanh thu
54,30479,12083,716128,664112,984
Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán
23,49429,61546,29564,00752,522
Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh
54,30479,12083,716128,664112,984
Chi phí hoạt động kinh doanh
-29,805-25,151-34,736-69,072-60,007
Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh
24,49953,96948,97959,59252,977
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
16,69437,34631,54543,99931,269
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
14,77831,40925,75835,27824,577
Cân đối kế toán (triệu VND)      
TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,704,4181,854,1251,800,4871,855,4081,950,152
Nợ phải trả
187,754306,052226,567230,566295,332
Nợ ngắn hạn
187,754306,052226,567224,714287,636
Nợ dài hạn
   5,8537,696
Vốn chủ sở hữu
1,516,6641,548,0721,573,9201,624,8421,654,819
Lưu chuyển tiền tệ (triệu VND)      
13. Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh chứng khoán
-2,524,574-4,424,320-2,870,687-1,558,217-2,507,179
Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư
-574-264 -97-31
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-66,841159,677-68,853-16,74435,672
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
139,783-168,623262,818-53,495-15,186
Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ
286,582117,958380,776327,281312,095
Dữ liệu cổ phiếu (triệu VND)      

 

Hội sở

Địa chỉ: Số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3928 8080

Fax: (84-4) 3928 9888

Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Website: www.bvsc.com.vn

 

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 2 và 3, số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn