Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVS_HNX) 21/07/2019 17:37 Giá cuối phiên 11,100   Thay đổi -0.89%   Khối lượng giao dịch 21,900  

 

Các chỉ số chính

  Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2018Q1 2019
Kết quả kinh doanh (triệu VND)      
Doanh thu
125,935133,302120,105144,368103,642
Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán
49,87845,65137,97738,08331,733
Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh
125,935133,302120,105144,368103,642
Chi phí hoạt động kinh doanh
-72,431-83,213-70,056-95,396-51,394
Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh
53,50450,08950,04848,97252,248
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
35,26733,35231,72821,88233,881
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
28,86326,73427,29720,36329,375
Cân đối kế toán (triệu VND)      
TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,670,6403,854,4043,281,9952,927,0282,429,383
Nợ phải trả
3,934,6172,103,8291,553,0671,235,151707,923
Nợ ngắn hạn
3,922,9301,792,3191,235,693914,489393,671
Nợ dài hạn
11,686311,510317,374320,662314,252
Vốn chủ sở hữu
1,736,0241,750,5751,728,9281,691,8771,721,460
Lưu chuyển tiền tệ (triệu VND)      
13. Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh chứng khoán
-1,711,320-4,697,871-5,471,174-5,726,856-6,015,687
Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư
-690-65-70-4,585-887
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-68,573272,725-111,083187,32622,248
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
3,426,466-1,889,831-532,758-548,289-457,245
Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ
3,654,8501,395,3881,014,138465,8498,604
Dữ liệu cổ phiếu (triệu VND)      

 

Hội sở

Địa chỉ: Số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3928 8080

Fax: (84-4) 3928 9888

Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Website: www.bvsc.com.vn

 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn