Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVS) là công ty chứng khoán đầu tiên được thành lập tại Việt Nam năm 1999 với cổ đông sáng lập là Tập đoàn Bảo Việt. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực môi giới chứng khoán, trái phiếu, tư vấn đầu tư, bảo lãnh phát hành. Trong năm 2018, BVS đứng vị trí thứ 3 về thị phần môi giới trái phiếu trên HOSE, thứ 9 về thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ trên HOSE, và đứng thứ 2 về thị phần môi giới trái phiếu chính phủ trên HNX trong năm 2018.

Mã CK: BVS Nhóm ngành: Tài chính Khuyến nghị: ---
Địa chỉ: Tầng 2 & 3, Số 72 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo,, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội Ngành: Dịch vụ tài chính Giá mục tiêu: ---
Điện thoại: +84 (24) 39288888 Website: www.bvsc.com.vn Discount/Premium: ---
Thông tin tài chính

Giá hiện tại(VND) 10,900

Market cap( (tỷ) VND) 787

KL CP lưu hành 72,200,145

Beta 0

Giá trị công ty 24,308.09

% Nước ngoài nắm giữ 28.48

%SLCP giao dịch tự do 25,270,051

P/E 4 quý gần nhất 7.14

P/E dự báo 6.15

P/B 0.45

Cổ tức/Thị giá 5.60%

 
 
 
Biểu đồ giá
Bắt đầu Kết thúc Thời gian Index
18/12/2006 Y HNX
 
 
 
Thay đổi

1 ngày -0.05%

1 tháng -0.03%

3 tháng 0.28%

6 tháng 0.17%

52 Tuần -0.14%

 
 
 
KLGD trung bình

1 tháng 32,895.13

3 tháng 25,469.30

6 tháng 30,403.63

52 Tuần 35,150.04

 
 
 
Thông tin cổ đông
Cổ đông SL cổ phiếu Tỷ lệ
Tập đoàn Bảo Việt 43,281,193 59.92%
Yurie Vietnam Securities Investment Trust (Stock) 3,628,300 5.02%
PYN Fund Elite (Non-UCITS) 3,021,000 4.18%
Société Générale 2,448,000 3.39%
Korea Investment & Securities Co., Ltd 2,150,330 2.98%
Sở hữu nhà nước
Sở hữu nước ngoài
Sở hữu khác
 
 
 
Ban lãnh đạo và sở hữu
Tên Chức vụ SLCP SH Năm Học vị Kinh nghiệm
Nhữ Đình Hòa Thành viên HĐQT 109,500 1972 Cử nhân QTKD, Thạc sỹ Kế toán ---
Võ Hữu Tuấn Phó TGĐ 16,560 1974 Thạc sỹ chuyên ngành tài chính ngân hàng ---
Nguyễn Thị Thanh Thủy Phó TGĐ 4,000 1976 Thạc sỹ tài chính ngân hàng, Cử nhân Tiếng Anh ---
Nguyễn Hồng Tuấn Chủ tịch HĐQT 26 --- --- ---
 
 
 

Thông tin nổi bật
BVSC chưa có nhận định về mã này
 
 
 
Tỷ lệ tăng trưởng(CAGR)
  1 năm 5 năm
Doanh thu 0.13% 0.14%
EBIT -0.05% 0.00%
EBITDA -0.02% 0.00%
LNST -0.15% ---
Tổng tài sản 0.33% ---
VCSH 0.00% ---
EPS -0.15% -0.06%
 
 
 
Z-score
Chỉ tiêu 20172018
Z-score 5.50 7.90
 
 
 

Phân tích cạnh tranh
BVSC chưa có nhận định về mã này
 
 
 
Báo cáo tài chính ĐVT: Triệu VND
Kết quả kinh doanh 20142015201620172018
Doanh thu
305,344273,390275,739462,044522,954
Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán
108,68084,02499,887207,668171,590
Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh
305,344273,390275,739462,044522,954
Chi phí hoạt động kinh doanh
(114,437)(101,399)(102,566)(240,483)(322,133)
Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh
190,907171,991173,173221,561200,821
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
131,642120,325119,306152,423122,480
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
131,642116,105101,714122,445103,532
Cân đối kế toán 20142015201620172018
Tài sản ngắn hạn
1,688,3851,384,9541,342,2471,740,8952,547,077
Tài sản dài hạn
195,350282,873513,009458,059380,084
TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,883,7351,667,8271,855,2552,198,9542,927,161
Nợ phải trả
542,529217,087307,093500,8511,235,009
Nợ ngắn hạn
542,529217,087307,093490,044914,347
Nợ dài hạn
   10,807320,662
Vốn chủ sở hữu
1,341,2061,450,7401,548,1621,698,1041,692,152
Lưu chuyển tiền tệ 20142015201620172018
1. Tiền thu từ hoạt động kinh doanh
31,017,386    
8. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
(11,741)    
Tiền chi khác
(243,785)17,445(458,300)45,437182,541
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
(864)(1,603)(3,026)(2,480)(7,348)
Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư
419,423(1,185)(3,026)(2,447)(7,348)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
 29,151130,52767,435280,395
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
175,63845,411(330,799)110,425455,588
Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ
710,556448,757117,958228,383465,849
Chỉ số tài chính 20142015201620172018
Tỷ suất thanh toán hiện thời
3.116.384.373.552.79
Tổng công nợ/Vốn CSH
0.400.150.200.290.73
Tổng công nợ/Tổng Tài sản
0.290.130.170.230.42
ROE %
10.318.326.787.546.11
ROA %
7.166.545.776.044.04
Tỷ suất lợi nhuận gộp %
62.5262.9162.8047.9538.40
Tỷ suất EBITDA %
44.4841.3740.0430.3024.82
Tỷ suất EBIT %
43.1740.5939.2930.3024.04
Tỷ suất lợi nhuận thuần %
43.1142.4736.8926.5019.80
 
 
 
Cơ cấu doanh thu
Môi giới và dịch vụ khách hàng 67.90%
Đầu tư tài sản tài chính 30.51%
Tư vấn tài chính và các bộ phận khác 1.59%
 
 
 
Lịch sử tăng vốn và cổ tức
Ngày thông báo Ngày thực hiện Loại hình SLCP SH
02/03/2007 10/04/2007 Trả cổ tức bằng tiền mặt 0
06/09/2007 10/10/2007 Trả cổ tức bằng tiền mặt 0
21/01/2008 25/02/2008 Trả cổ tức bằng tiền mặt 0
13/05/2008 05/06/2008 Trả cổ tức bằng tiền mặt 0
13/07/2018 09/08/2018 Trả cổ tức bằng tiền mặt 0
27/12/2018 28/02/2019 Trả cổ tức bằng tiền mặt 0
 
 
 
So sánh doanh nghiệp cùng ngành
Công ty Vốn hóa
(Triệu VND)
P/E PEG P/B ROE ROA Tăng trưởng doanh thu Tăng trưởng lợi nhuận Đòn bẩy tài chính
 
 
 
Nhận định BVSC
BVSC chưa có nhận định về mã này
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn