Phân tích thị trường trái phiếu
 
Báo cáo phân tích thị trường trái phiếu
Bản tin trái phiếu tuần từ 08.07 đến 12.07.2019: Lãi suất liên ngân hàng tiếp tục giảm

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

Tuần qua, NHNN thực hiện hút ròng 13.999 tỷ đồng qua kênh tín phiếu. Cụ thể, NHNN đã phát hành mới 48.998 tỷ đồng (kỳ hạn 7 ngày với mức lãi suất duy trì ở mức 3%) trong khi có 34.999 tỷ đồng đáo hạn trong tuần. Trên kênh OMO, NHNN không thực hiện hoạt động phát hành mới và không có lượng đáo hạn nào.

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Lãi suất liên ngân hàng các kỳ hạn trong tuần vừa qua có chung xu hướng giảm tương đối mạnh. Với kỳ hạn qua đêm, lãi suất giảm từ 3,15% xuống 2,75%. Với kỳ hạn 1 tuần và 2 tuần, lãi suất liên cũng giảm từ lần lượt 3,35% và 3,45% xuống 2,85% và 3,2%.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Tuần qua, tỷ giá tại NHTM tiếp tục giảm tương đối mạnh, khoảng 0,19%, từ 23.248 VND/USD xuống 23.203 VND/USD. Tỷ giá trung tâm cũng được điều chỉnh giảm 2 đồng từ 23.061 VND/USD xuống 23.059 VND/USD.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần qua, KBNN tổ chức gọi thầu tại 4 loại kỳ hạn: 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm. Khối lượng gọi thầu cho 4 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 500 tỷ, 3.000 tỷ, 3.000 tỷ và 1.000 tỷ đồng. Tỷ lệ trúng thầu lần lượt ở mức 10%; 98%; 100% và 100%.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

Trong tuần qua, tổng GTGD Outright đạt 18.520 tỷ đồng, tăng 48,12% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 23.141 tỷ đồng (tăng 17,47%). Khối ngoại thực hiện bán ròng 909 tỷ đồng.

 

Bản tin trái phiếu tuần từ 01.07 đến 05.07.2019: Lãi suất liên ngân hàng hạ nhiệt

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

Tuần qua, NHNN hút ròng qua cả 2 kênh tín phiếu và OMO. Qua kênh tín phiếu, 2.000 tỷ đồng đã được hút ròng khỏi thị trường. Cụ thể, NHNN đã phát hành mới 34.999 tỷ đồng (kỳ hạn 7 ngày với mức lãi suất duy trì ở mức 3%) trong khi có 32.999 tỷ đồng đáo hạn trong tuần. Trên kênh OMO, NHNN không thực hiện hoạt động phát hành mới và chỉ có 12.000 tỷ đồng của tuần trước đáo hạn.

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Lãi suất qua đêm liên ngân hàng thời điểm đầu tuần tăng lên mức 3,65%/năm nhưng sau đó giảm dần về cuối tuần, đóng cửa tuần ở mức 3,15%/năm.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Tuần qua, tỷ giá tại NHTM tiếp tục giảm tương đối mạnh, khoảng 0,27%, từ 23.301 VND/USD xuống 23.238 VND/USD. Tuy vậy tỷ giá trung tâm lại được điều chỉnh tăng 19 đồng, lên mức 23.061 VND/USD, khiến mức chênh lệch giữa tỷ giá trung tâm và tỷ giá được thu hẹp.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần qua, KBNN tổ chức gọi thầu tại 4 loại kỳ hạn: 5 năm, 10 năm, 15 năm và 20 năm. Khối lượng gọi thầu cho 4 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 500 tỷ, 1.500 tỷ, 1.500 tỷ và 1.000 tỷ đồng. Tỷ lệ trúng thầu lần lượt ở mức 0%; 100%; 100% và 76%.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

Trong tuần qua, tổng GTGD Outright đạt 12.503 tỷ đồng, giảm 41,23% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 19.700 tỷ đồng (giảm 44,72%). Trong tuần qua, khối ngoại thực hiện mua ròng 857 tỷ đồng.

 

 

Bản tin trái phiếu tuần từ 24.06 đến 28.06.2019: Thanh khoản ngân hàng có dấu hiệu căng thẳng, NHNN bơm ròng vốn mạnh qua kênh OMO và tín phiếu

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

Tổng hợp 2 kênh OMO và tín phiếu, NHNN bơm ròng 46.979 tỷ đồng trong tuần qua. Tính đến thời điểm hiện tại, đang có lượng tín phiếu lưu hành là 32.999 tỷ đồng, lượng OMO đang lưu hành tương ứng là 12.000 tỷ.

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Lãi suất liên ngân hàng trong tuần có nhiều biến động. Có thời điểm lãi suất qua đêm, 1 tuần và 2 tuần cùng lên mức cao 3,7%/năm, tuy nhiên nhanh chóng hạ nhiệt về cuối tuần.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Tỷ giá trung tâm tuần qua tăng 11 đồng, từ 23.055 VND/USD lên 23.066 VND/USD. Ngược lại, tỷ giá tại NHTM giảm 4 đồng xuống 23.301 VND/USD.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần qua, KBNN tổ chức gọi thầu tại 3 loại kỳ hạn: 7 năm, 10 năm và 30 năm. Khối lượng gọi thầu cho 3 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 500 tỷ, 1.000 tỷ và 1.500 tỷ đồng. Tỷ lệ trúng thầu lần lượt ở mức 0%; 94% và 100%.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

Trong tuần qua, tổng GTGD Outright đạt 21.275 tỷ đồng, tăng 17,14% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 35.637 tỷ đồng (tăng 102,89%). Trong tuần qua, khối ngoại thực hiện mua ròng 1.484 tỷ đồng.

 

Bản tin trái phiếu tuần từ 17.06 đến 21.06.2019: NHNN hút ròng qua kênh tín phiếu

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

Tổng hợp 2 kênh OMO và tín phiếu, NHNN hút ròng 3.179 tỷ đồng trong tuần qua. Tính đến thời điểm hiện tại, đang có lượng tín phiếu lưu hành là 67.999 tỷ đồng, lượng OMO tương ứng với lượng phát hành tuần này là 21 tỷ. Tính lũy kế từ đầu năm 2019 tới nay, NHNN đã hút ròng tổng cộng 124.486 tỷ đồng.

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Lãi suất liên ngân hàng tuần qua tương đối ổn định ở đa số các kỳ hạn. Các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 2 tuần biến động trong biên độ +/-1%, lần lượt đạt mức 3,2%/năm, 3,3%/năm và 3,2%/năm.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Tỷ giá tại NHTM tuần qua giảm 19 đồng, từ 23.324 VND/USD xuống 23.305 VND/USD. Tỷ giá trung tâm cũng giảm 4 đồng xuống 23.055 VND/USD.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần qua, KBNN tổ chức gọi thầu tại 3 loại kỳ hạn: 5 năm, 10 năm và 15 năm. Khối lượng gọi thầu cho 3 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 500 tỷ, 1.000 tỷ và 1.000 tỷ đồng. Tỷ lệ trúng thầu lần lượt ở mức 0%; 100% và 100%.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

Trong tuần qua, tổng GTGD Outright đạt 16.579 tỷ đồng, tăng 26,25% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 21.379 tỷ đồng (giảm 4,02%). Trong tuần qua, khối ngoại thực hiện mua ròng 567 tỷ đồng.

 

 

Bản tin trái phiếu tuần từ 10.06 đến 14.06.2019: NHNN bơm ròng trở lại qua kênh tín phiếu

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

Tổng hợp 2 kênh OMO và tín phiếu, NHNN bơm ròng 5.651 tỷ đồng trong tuần qua. Tính đến thời điểm hiện tại, đang có lượng tín phiếu lưu hành là 64.799 tỷ đồng, không có lượng OMO đang lưu hành nào. Tính lũy kế từ đầu năm 2019 tới nay, NHNN đã hút ròng tổng cộng 121.307 tỷ đồng.

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Lãi suất liên ngân hàng tuần qua tăng nhẹ ở đa số các kỳ hạn. Các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 2 tuần lần lượt tăng 0,1-0,35%, lên mức 3,1%/năm và 3,3%/năm.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Tỷ giá tại NHTM tuần qua giảm 74 đồng, từ 23.398 VND/USD xuống 23.324 VND/USD. Tỷ giá trung tâm trong tuần qua tương đối ổn định khi tăng 1 đồng lên mức 23.059 VND/USD.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần qua, KBNN tổ chức gọi thầu tại 3 loại kỳ hạn: 15 năm, 20 năm và 30 năm. Khối lượng gọi thầu cho 4 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 1.000 tỷ, 1.500 tỷ và 1.500 tỷ đồng. Tỷ lệ trúng thầu đều ở mức 100%.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

Trong tuần qua, tổng GTGD Outright đạt 16.579 tỷ đồng, tăng 26,25% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 21.379 tỷ đồng (giảm 4,02%). Khối ngoại thực hiện mua ròng 634 tỷ đồng.

 

 

Bản tin trái phiếu tuần từ 03.06 đến 07.06.2019: Lãi suất liên ngân hàng tiếp tục giảm nhẹ

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

Tổng hợp 2 kênh OMO và tín phiếu, NHNN bơm ròng 14.349 tỷ đồng trong tuần qua. Tính đến thời điểm hiện tại, đang có lượng tín phiếu lưu hành là 70.449 tỷ đồng, không có lượng OMO đang lưu hành nào.

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Lãi suất liên ngân hàng tuần qua tiếp tục giảm ở đa số các kỳ hạn. Các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 2 tuần lần lượt giảm 0,1-0,15% xuống mức 2,85%/năm, 2,95%/năm và 3,2%/năm.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Tỷ giá trung tâm trong tuần qua giảm 7 đồng xuống mức 23.058 VND/USD. Còn tỷ giá tại NHTM giảm 17 đồng, từ 23.418 VND/USD xuống 23.398 VND/USD. Từ đầu năm 2019 đến nay, VND đã giảm giá khoảng 0,7% so với USD.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần qua, KBNN tổ chức gọi thầu tại 4 loại kỳ hạn: 7 năm, 10 năm, 15 năm và 20 năm. Khối lượng gọi thầu cho 4 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 500 tỷ, 1.000 tỷ, 1.000 tỷ và 750 tỷ đồng. Tỷ lệ trúng thầu lần lượt ở mức 0%; 94%; 100% và 100%.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

Trong tuần qua, tổng GTGD Outright đạt 13.132 tỷ đồng, giảm 19% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 22.275 tỷ đồng (tăng 62,72%). Khối ngoại thực hiện mua ròng 183 tỷ đồng.

 

 

1 Tiếp
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn