Phân tích thị trường trái phiếu
 
Báo cáo phân tích thị trường trái phiếu
BVSC- Ban tin trai phieu tuan so 05 tuan tu 13.02.2017 - 17.02.2017

§  NHNN hút ròng 36.541 tỷ đồng qua kênh OMO và tín phiếu .

§  Lãi suất liên ngân hàng tăng mạnh.

§  Tỷ giá niêm yết tại các NHTM tăng mạnh.

§  Hoạt động đấu thầu TPCP sôi động.

§  Lợi suất TPCP trên thị trường thứ cấp tăng nhẹ tại tất cả các kỳ hạn dưới 10 năm.

BVSC- Ban tin trai phieu tuan so 04 tuan tu 06.02.2017 - 10.02.2017

§  NHNN hút ròng 161.613 tỷ đồng qua kênh OMO và tín phiếu .

§  Lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh.

§  Tỷ giá niêm yết tại các NHTM tăng nhẹ.

§  Hoạt động đấu thầu TPCP sôi động hơn tuần trước đó.

§  Lợi suất TPCP trên thị trường thứ cấp giảm nhẹ tại tất cả các kỳ hạn.

 ...........................................................................................

Chi tiết trong báo cáo đính kèm,

 

BVSC- Ban tin trai phieu tuan so 03 tuan tu 16.01.2016 - 20.01.2016

§  NHNN bơm ròng 93.482 tỷ đồng qua kênh OMO.

§  Lãi suất liên ngân hàng tăng tuần thứ ba liên tiếp.

§  Tỷ giá niêm yết tại các NHTM giảm nhẹ.

§  Hoạt động đấu thầu TPCP sôi động hơn tuần trước đó.

§  Lợi suất TPCP trên thị trường thứ cấp giảm nhẹ tại tất cả các kỳ hạn dưới 15 năm.

 ...........................................................................................

Chi tiết trong báo cáo đính kèm,

BVSC- Ban tin trai phieu tuan so 02 tuan tu 09.01.2016 - 13.01.2016

§  NHNN bơm ròng 34.796 tỷ đồng qua kênh OMO.

§  Lãi suất liên ngân hàng tăng mạnh tuần thứ hai liên tiếp.

§  Tỷ giá niêm yết tại các NHTM giảm mạnh.

§  Hoạt động đấu thầu TPCP sôi động hơn tuần trước đó.

§  Lợi suất TPCP trên thị trường thứ cấp giảm nhẹ tại tất cả các kỳ hạn.

 ...........................................................................................

Chi tiết trong báo cáo đính kèm,

BVSC- Ban tin trai phieu tuan so 01 tuan tu 02.01.2017 - 06.01.2017

§  NHNN bơm ròng 3.786 tỷ đồng ra thị trường.

§  Lãi suất liên ngân hàng bật tăng trở lại.

§  Tỷ giá niêm yết tại các NHTM giảm mạnh.

§  Hoạt động đấu thầu TPCP tuần đầu năm kém sôi động.

§  Lợi suất TPCP trên thị trường thứ cấp giảm nhẹ tại các kỳ hạn dưới 10 năm.

 ...........................................................................................

Chi tiết trong báo cáo đính kèm,

 

BVSC- Ban tin trai phieu tuan so 51 tuan tu 26.12.2016 - 30.12.2016

§  NHNN bơm ròng 4.609 tỷ đồng ra thị trường.

§  Lãi suất liên ngân hàng giảm.

§  Tỷ giá có xu hướng giảm nhẹ.

§  Hoạt động phát hành TPCP đã đạt 98,94% kế hoạch năm.

§  Lợi suất TPCP trên thị trường thứ cấp giảm nhẹ tại các kỳ hạn dưới 15 năm.

 ...........................................................................................

Chi tiết trong báo cáo đính kèm,

 

1 Tiếp
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 3928 8080  -   Fax: (84-4) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-8) 3914 6888  -   Fax: (84-8) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn