Phân tích thị trường trái phiếu
 
Báo cáo phân tích thị trường trái phiếu
Ban tin trai phieu tuan so 02 tuan tu 07.01.2019 - 11.01.2019

§  NHNN bơm ròng 17.213 tỷ đồng qua kênh tín phiếu và OMO.

§  Lãi suất liên ngân hàng giảm đối với kỳ hạn 1 tuần và 2 tuần.

§  Tỷ giá giao dịch tại các NHTM giảm mạnh so với tuần trước đó.

§  KBNN gọi thầu thành công đối với kỳ hạn 10 năm và 15 năm.

§  Lợi suất TPCP trên thị trường thứ cấp có xu hướng giảm đối với các loại kỳ hạn 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm, 7 năm và 10 năm.

 

Ban tin trai phieu tuan so 01 tuan tu 31.12.2018 - 04.01.2019

§  NHNN hút ròng 46.784 tỷ đồng qua kênh tín phiếu và OMO.

§  Lãi suất liên ngân hàng tăng đối với kỳ hạn qua đêm và 1 tuần.

§  Tỷ giá giao dịch tại các NHTM giảm mạnh so với tuần trước đó.

§  Phiên đấu thầu 10 năm và 15 năm của KBNN hấp dẫn các nhà đầu tư.

§  Lợi suất TPCP trên thị trường thứ cấp có xu hướng giảm đối với các loại kỳ hạn 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm và 15 năm.

Ban tin trai phieu tuan so 50 tuan tu 10.12.2018 - 14.12.2018

§  NHNN hút ròng 8.280 tỷ đồng qua kênh tín phiếu và OMO.

§  Lãi suất liên ngân hàng giảm đối với kỳ hạn qua đêm và 1 tuần.

§  Tỷ giá giao dịch tại các NHTM giảm mạnh so với tuần trước đó.

§  Phiên đấu thầu 10 năm và 15 năm của KBNN hấp dẫn các nhà đầu tư.

§  Lợi suất TPCP trên thị trường thứ cấp có xu hướng tăng đối với các loại kỳ hạn 1 năm, 2 năm, 3 năm, 10 năm và 15 năm.

 

Ban tin trai phieu tuan so 49 tuan tu 03.12.2018 - 07.12.2018

§  NHNN bơm ròng 23.528 tỷ đồng qua kênh tín phiếu và OMO.

§  Lãi suất liên ngân hàng diễn biến tăng đối với kỳ hạn qua đêm và 1 tuần.

§  Tỷ giá giao dịch tại các NHTM giảm mạnh so với tuần trước đó.

§  Phiên đấu thầu 10 năm và 15 năm của KBNN hấp dẫn các nhà đầu tư.

§  Lợi suất TPCP trên thị trường thứ cấp có xu hướng giảm đối với các loại kỳ hạn 1 năm, 3 năm, 5 năm, 7 năm, 10 năm và 15 năm.

 

Ban tin trai phieu tuan so 48 tuan tu 26.11.2018 - 30.11.2018

§  NHNN hút ròng 18.870 tỷ đồng qua kênh tín phiếu và OMO.

§  Lãi suất liên ngân hang diễn biến giảm.

§  Tỷ giá giao dịch tại các NHTM tăng so với tuần trước đó.

§  Phiên đấu thầu 10 năm của KBNN hấp dẫn các nhà đầu tư.

§  Lợi suất TPCP trên thị trường thứ cấp có xu hướng giảm đối với các loại kỳ hạn 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm, 7 năm, 10 năm và 15 năm.

 

Ban tin trai phieu tuan so 47 tuan tu 19.11.2018 - 23.11.2018

§  NHNN bơm ròng 5.589 tỷ đồng qua kênh tín phiếu và OMO.

§  Lãi suất liên ngân hàng tiếp tục xu hướng tăng.

§  Tỷ giá giao dịch tại các NHTM tăng so với tuần trước đó.

§  Các phiên đấu thầu 5 năm, 7 năm và 15 năm của KBNN không thành công.

§  Lợi suất TPCP trên thị trường thứ cấp có xu hướng tăng đối với các loại kỳ hạn 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm, 7 năm, 10 năm và 15 năm.

 

1 Tiếp
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn