Phân tích thị trường trái phiếu
 
Báo cáo phân tích thị trường trái phiếu
BVSC- Ban tin trai phieu tuan so 18 tu 15.05.2017 - 19.05.2017

§  NHNN hút ròng 1.796 tỷ đồng qua kênh OMO.

§  Lãi suất liên ngân hàng tiếp tục có xu hướng giảm.

§  Tỷ giá niêm yết tại các NHTM có diễn biến giảm mạnh.

§  KBNN huy động vốn thành công tại các kỳ hạn ngắn.

§  Lợi suất TPCP trên thị trường thứ cấp giảm nhẹ tại tất cả các loại kỳ hạn.

Ban tin trai phieu tuan so 17 tuan tu 08.05.2017 - 12.05.2017

§  NHNN hút ròng 460 tỷ đồng qua kênh OMO.

§  Lãi suất liên ngân hàng tiếp tục có xu hướng giảm.

§  Tỷ giá niêm yết tại các NHTM có diễn biến giảm mạnh.

§  KBNN huy động vốn không thành công tại các kỳ hạn dài.

§  Lợi suất TPCP trên thị trường thứ cấp giảm nhẹ tại các kỳ hạn 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm và 10 năm.

 

BVSC- Ban tin trai phieu tuan so 16 tu 01.05.2017 - 05.05.2017

§  NHNN hút ròng 24.000 tỷ đồng qua kênh OMO.

§  Lãi suất liên ngân hàng có xu hướng giảm nhẹ.

§  Tỷ giá niêm yết tại các NHTM có diễn biến tăng nhẹ.

§  KBNN huy động vốn không thành công tại các kỳ hạn ngắn.

§  Lợi suất TPCP trên thị trường thứ cấp tăng nhẹ tại các kỳ hạn 2 năm, 3 năm, 7 năm, 10 năm và 15 năm.

 

BVSC- Ban tin trai phieu tuan so 15 tu 24.04.2017 - 28.04.2017

§  NHNN bơm ròng 7.000 tỷ đồng qua kênh OMO.

§  Lãi suất liên ngân hàng có xu hướng tăng.

§  Tỷ giá niêm yết tại các NHTM có diễn biến tăng nhẹ.

§  KBNN tiếp tục huy động vốn thành công tại các kỳ hạn dài.

§  Lợi suất TPCP trên thị trường thứ cấp tăng nhẹ tại các kỳ hạn dưới 15 năm.

BVSC- Ban tin trai phieu tuan so 14 tu 17.04.2017 - 21.04.2017

§  NHNN bơm ròng 9.977 tỷ đồng qua kênh OMO.

§  Lãi suất liên ngân hàng có xu hướng giảm mạnh đối với tất cả các loại kỳ hạn.

§  Tỷ giá niêm yết tại các NHTM có diễn biến tăng mạnh.

§  KBNN tiếp tục huy động vốn thành công tại các kỳ hạn dài.

§  Lợi suất TPCP trên thị trường thứ cấp giảm nhẹ tại các kỳ hạn dưới 10 năm.

BVSC- Ban tin trai phieu tuan so 13 tu 10.04.2017 - 14.04.2017

§  NHNN bơm ròng 4.023 tỷ đồng qua kênh OMO.

§  Lãi suất liên ngân hàng có xu hướng giảm đối với kỳ hạn 1 tuần và 2 tuần.

§  Tỷ giá trung tâm do NHNN công bố và tỷ giá niêm yết tại các NHTM có diễn biến trái chiều.

§  KBNN tiếp tục huy động vốn thành công tại các kỳ hạn dài.

§  Lợi suất TPCP trên thị trường thứ cấp giảm nhẹ tại tất cả các kỳ hạn.

 

1 Tiếp
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 3928 8080  -   Fax: (84-4) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-8) 3914 6888  -   Fax: (84-8) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn