Phân tích thị trường trái phiếu
 
Báo cáo phân tích thị trường trái phiếu
Bản tin trái phiếu tuần từ 09.09 đến 13.09.2019: Lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

Tuần qua, NHNN thực hiện hút ròng 988 tỷ đồng qua thị trường mở. Cụ thể, NHNN không phát hành thêm mới lượng tín phiếu hay OMO nào và chỉ có 988 tỷ lượng OMO đáo hạn.

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Lãi suất liên ngân hàng trong tuần qua giảm tương đối mạnh. Cụ thể, lãi suất liên ngân hàng các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 2 tuần giảm lần lượt 0,8%; 0,5% và 0,8%, xuống mức 2,55%/năm; 2,85%/năm và 2,8%/năm.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Tuần qua, tỷ giá trung tâm giảm 5 đồng, từ mức 23.138 VND/USD xuống mức 23.133 VND/USD. Tỷ giá giao dịch thực tế tại các NHTM tăng 18 đồng, từ mức 23.197 VND/USD lên mức 23.215 VND/USD.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần qua, KBNN tổ chức gọi thầu tại 4 loại kỳ hạn: 5 năm, 10 năm, 15 năm và 20 năm. Khối lượng gọi thầu cho 4 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 500 tỷ, 1.000 tỷ, 1.000 tỷ và 500 tỷ đồng. Tỷ lệ trúng thầu lần lượt đạt 100%, 90%, 100% và 100%.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

Trong tuần qua, tổng GTGD Outright đạt 23.382 tỷ đồng, tăng 28,21% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 18.644 tỷ đồng (tăng 38,24%). Trong tuần qua, khối ngoại thực hiện bán ròng 466 tỷ đồng.

 

Bản tin trái phiếu tuần từ 03.09 đến 06.09.2019: Lãi suất liên ngân hàng hạ nhiệt

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

Tuần qua, NHNN thực hiện bơm ròng 12.145 tỷ đồng qua thị trường mở. Cụ thể, lượng vốn bơm mới qua kênh OMO của NHNN đạt OMO 988 tỷ đồng trong khi lượng vốn đáo hạn cũng qua lênh này đạt 13.134 tỷ đồng. Trong khi đó, ở kênh tín phiếu, NHNN không phát hành thêm mới và cũng không có lượng tín phiếu đáo hạn trong tuần.

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Lãi suất liên ngân hàng trong tuần vừa qua có dấu hiệu hạ nhiệt. Đóng cửa tuần, lãi suất liên ngân hàng các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 2 tuần giảm lần lượt 1,05%; 1,05% và 0,8%, xuống mức 3,35%/năm; 3,35%/năm và 3,6%/năm.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Tuần qua, tỷ giá trung tâm tăng 5 đồng, từ mức 23.133 VND/USD lên mức 23.138 VND/USD. Tỷ giá giao dịch thực tế tại các NHTM không đổi, vẫn ở mức 23.200 VND/USD. Khoảng cách giữa tỷ giá trung tâm và tỷ giá thực tế tại các NHTM tiếp tục thu hẹp, chỉ còn 62 đồng.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần qua, KBNN không tổ chức gọi thầu.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

Trong tuần qua, tổng GTGD Outright đạt 19.030 tỷ đồng, giảm 30,37% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 13.487 tỷ đồng (giảm 56,83%). Tuần vừa qua có 1 ngày nghỉ lễ nên giao dịch cũng thấp hơn đột biến so với tuần trước đó.

 

Bản tin trái phiếu tuần từ 26.08 đến 30.08.2019: Lãi suất liên ngân hàng tăng

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

Tuần qua, NHNN thực hiện bơm ròng 31.133 tỷ đồng qua thị trường mở. Cụ thể, NHNN không phát hành thêm mới lượng tín phiếu nào và chỉ có 18.000 tỷ đồng tín phiếu đáo hạn trong tuần. Trên kênh OMO, NHNN phát hành mới lượng OMO 13.134 tỷ đồng và không có lượng OMO đáo hạn.

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Lãi suất liên ngân hàng trong tuần vừa qua tăng mạnh đột biến, có thời điểm lãi suất kỳ hạn qua đêm đạt mức 4,8%/năm. Đóng cửa tuần, lãi suất liên ngân hàng vẫn duy trì ở mức cao quanh 4%/năm.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Tuần qua, tỷ giá trung tâm tăng 6 đồng, từ mức 23.127 VND/USD lên mức 23.133 VND/USD. Tuy vậy, tỷ giá giao dịch thực tế tại các NHTM lại giảm từ mức 23.208 VND/USD xuống còn 23.201 VND/USD. Khoảng cách giữa tỷ giá trung tâm và tỷ giá thực tế tại các NHTM tiếp tục thu hẹp, chỉ còn 63 đồng.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần qua, KBNN tổ chức gọi thầu tại 4 loại kỳ hạn: 7 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm. Khối lượng gọi thầu cho 4 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 500 tỷ, 1.000 tỷ, 1.000 tỷ và 500 tỷ đồng. Tỷ lệ trúng thầu lần lượt đạt 100%; 90%; 100% và 100%.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

Trong tuần qua, tổng GTGD Outright đạt 25.415 tỷ đồng, giảm 7,01% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 31.240 tỷ đồng (tăng 31,27%). Khối ngoại thực hiện mua ròng 219 tỷ đồng.

 

 

Bản tin trái phiếu tuần từ 19.08 đến 23.08.2019: NHNN thực hiện bơm ròng 23.979 tỷ

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

Tuần qua, NHNN thực hiện bơm ròng 23.979 tỷ đồng qua thị trường mở. Cụ thể, NHNN đã phát hành mới 18.000 tỷ đồng (kỳ hạn 7 ngày với mức lãi suất 2,75%/năm) trong khi có 41.999 tỷ đồng đáo hạn trong tuần.

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Lãi suất liên ngân hàng trong tuần vừa qua tăng trở lại ở mức trên 3%/năm. Cụ thể, kỳ hạn qua đêm, 1 tuần tăng nhẹ lần lượt từ mức 2,65%/năm và 3,05%/năm lên mức 3,1%/năm và 3,3%/năm.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Tuần qua, tỷ giá trung tâm tăng 7 đồng, từ mức 23.120 VND/USD lên mức 23.127 VND/USD. Tuy vây, tỷ giá giao dịch thực tế tại các NHTM lại giảm từ mức 23.208 VND/USD xuống 23.201 VND/USD.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần qua, KBNN tổ chức gọi thầu tại 4 loại kỳ hạn: 5 năm, 10 năm, 15 năm và 20 năm. Khối lượng gọi thầu cho 4 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 500 tỷ, 1.000 tỷ, 1.000 tỷ và 500 tỷ đồng. Tỷ lệ trúng thầu lần lượt đạt 100%; 85%; 100% và 100%.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

Trong tuần qua, tổng GTGD Outright đạt 27.332 tỷ đồng, tăng 39,01% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 23.798 tỷ đồng (tăng 17,00%). Khối ngoại thực hiện bán ròng 198 tỷ đồng.

 

Bản tin trái phiếu tuần từ 12.08 đến 16.08.2019: Lãi suất liên ngân hàng duy trì ở mức thấp

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

Tuần qua, NHNN thực hiện hút ròng 2.980 tỷ đồng qua kênh tín phiếu. Cụ thể, NHNN đã phát hành mới 41.999 tỷ đồng (kỳ hạn 7 ngày với mức lãi suất 2,75%/năm) trong khi có 38.999 tỷ đồng đáo hạn trong tuần.

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Lãi suất liên ngân hàng trong tuần vừa qua tiếp tục duy trì ở mức thấp quanh 3%/năm. Cụ thể, kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 2 tuần giảm nhẹ, lần lượt từ mức 2,9%/năm; 3,1%/năm và 3,2%/năm xuống mức 2,65%/năm; 3,05%/năm và 3%/năm.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Tuần qua, tỷ giá trung tâm tăng 18 đồng, từ mức 23.102 VND/USD lên mức 23.120 VND/USD. Tuy vây, tỷ giá giao dịch thực tế tại các NHTM lại giảm nhẹ từ mức 23.221 VND/USD xuống 23.208 VND/USD.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần qua, KBNN tổ chức gọi thầu tại 3 loại kỳ hạn: 10 năm, 15 năm và 30 năm. Khối lượng gọi thầu cho 3 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 1.500 tỷ, 1.500 tỷ và 500 tỷ đồng. Tỷ lệ trúng thầu lần lượt ở mức 100%; 100% và 39%.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

Trong tuần qua, tổng GTGD Outright đạt 19.662 tỷ đồng, giảm 6,16% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 20.340 tỷ đồng (giảm 26,41%). Khối ngoại thực hiện bán ròng 256 tỷ đồng.

 

Bản tin trái phiếu tuần từ 05.08 đến 09.08.2019: Tỷ giá USD/VND ổn định bất chấp những biến động của đồng NDT

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

Tuần qua, NHNN thực hiện bơm ròng 11.000 tỷ đồng qua kênh tín phiếu. Cụ thể, NHNN đã phát hành mới 38.999 tỷ đồng (kỳ hạn 7 ngày với mức lãi suất 2,75%/năm) trong khi có 49.999 tỷ đồng đáo hạn trong tuần.

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Lãi suất liên ngân hàng trong tuần vừa qua tiếp tục xu hướng dao động quanh mức 3%/năm. Cụ thể, kỳ hạn qua đêm và 2 tuần tăng nhẹ từ mức 2,7%/năm và 3,1%/năm lần lượt lên mức 2,9%/năm và 3,2%/năm. Trong khi đó, đối với kỳ hạn 1 tuần, lãi suất giảm từ 3,25%/năm xuống còn 3,1%/năm.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Tuần qua, tỷ giá trung tâm tăng 12 đồng, từ mức 23.090 VND/USD lên mức 23.102 VND/USD. Tỷ giá giao dịch thực tế tại các NHTM lại giảm nhẹ từ mức 23.226 VND/USD xuống 23.221 VND/USD.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần qua, KBNN tổ chức gọi thầu tại 2 loại kỳ hạn: 10 năm và 15 năm. Khối lượng gọi thầu cho 2 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 1.000 tỷ và 1.000 tỷ đồng. Tỷ lệ trúng thầu lần lượt ở mức 100% và 80%.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

Trong tuần qua, tổng GTGD Outright đạt 20.952 tỷ đồng, giảm 13,4% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 27.640 tỷ đồng (tăng 22,65%). Trong tuần qua, khối ngoại thực hiện mua 660 tỷ đồng.

 

1 Tiếp
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn