BVSF         
Vốn hóa 262,749.22 tỷ   PE 12.01   KL CP lưu hành 12.90 tỷ
Giá trị 1,863,440.88 tỷ   PB 1.65   Cổ tức/Thị giá 4.74%
 
Phương pháp luận
 
Chỉ số BVSF là chỉ số theo tỷ trọng vốn hóa của các cổ phiếu đầu ngành tài chính- bảo hiểm, ngân hàng và chứng khoán được niêm yết trên 2 sàn chứng khoán HSX và HNX. Các công ty được lựa chọn trong rổ tính BVSF thuộc 3 ngành: Bảo hiểm, Ngân hàng, Dịch vụ tài chính . Các công ty đầu ngành sẽ được lựa chọn vào rổ tính.
 

Việc xây dựng mô hình tính chỉ số BVSF nhằm cung cấp một công cụ tham chiếu để đo lường hiệu quả của các công ty trong ngành ngân hàng, bảo hiểm, tài chính so với các ngành khác, đồng thời so với chỉ số thị trường chung. Ngoài ra, việc xây dựng chỉ số BVSF cũng nhằm cung cấp cho nhà đầu tư một công cụ trong việc lựa chọn danh mục.

 

 

 
 
 
BVSF
       
 
 
 
BVSF
 
 
 
Thông tin cơ bản các công ty trong BVSF
Mã CK Beta Vốn hóa
( (tỷ))
PE EPS PB Nợ/VCSH Dividend
yield
Ngày
VNR  0.82 2,765.70 9.05 2,332.62 0.82 1.30 0.05 20/05/2019
VND  1.15 3,472.61 10.66 1,562.13 1.15 2.62 0.05 20/05/2019
VCB  1.00 251,461.89 15.51 4,371.84 1.00 13.70 0.04 20/05/2019
STB  0.76 21,553.66 9.63 1,240.63 0.76 15.68 0.04 20/05/2019
SSI  1.36 13,289.34 12.04 2,167.96 1.36 1.67 0.06 20/05/2019
SHB  1.64 8,782.78 4.94 1,478.51 1.64 18.52 0.07 20/05/2019
PVI  0.36 8,920.81 14.51 2,660.78 0.36 2.03 0.09 20/05/2019
PVF  0.00 0.00 0.00 80.11 0.00 9.08 0.02 20/05/2019
PGI  -0.12 1,525.95 10.43 1,648.53 -0.12 2.94 0.08 20/05/2019
MBB  0.95 44,698.38 6.98 3,029.08 0.95 9.61 0.03 20/05/2019
Trang 1 trên 2 Tiếp>
 
 
 
BVSF Rating
Mã CK Trạng thái Giá mục tiêu Hiện tại Discount/Premium
BVH  Hold 42.3 82.5 0.51
VCB  Hold 28.2 71.5 0.39
CTG  Hold 20.3 32.7 0.62
EIB  Hold 15.4 15.3 1.01
 
 
 
Dự báo kết quả hoạt động các công ty trong BVSF
Ngày Năm Doanh thu dự báo Lợi nhuận dự báo
ACB  2013 25,800.50 5,500.00
EIB  2013 20,000.20 4,600.00
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn