BVSF   128.91        4.96(4.00%) Cập nhật lúc 22/11/2017 10:44:35 SA
Vốn hóa 262,749.22 tỷ   PE 12.01   KL CP lưu hành 15,478,799
Giá trị 376.40 tỷ   PB 1.65   Cổ tức/Thị giá 4.74%
 
Phương pháp luận
 
Chỉ số BVSF là chỉ số theo tỷ trọng vốn hóa của các cổ phiếu đầu ngành tài chính- bảo hiểm, ngân hàng và chứng khoán được niêm yết trên 2 sàn chứng khoán HSX và HNX. Các công ty được lựa chọn trong rổ tính BVSF thuộc 3 ngành: Bảo hiểm, Ngân hàng, Dịch vụ tài chính . Các công ty đầu ngành sẽ được lựa chọn vào rổ tính.
 

Việc xây dựng mô hình tính chỉ số BVSF nhằm cung cấp một công cụ tham chiếu để đo lường hiệu quả của các công ty trong ngành ngân hàng, bảo hiểm, tài chính so với các ngành khác, đồng thời so với chỉ số thị trường chung. Ngoài ra, việc xây dựng chỉ số BVSF cũng nhằm cung cấp cho nhà đầu tư một công cụ trong việc lựa chọn danh mục.

 

 

 
 
 
BVSF
       
 
 
 
BVSF
 
 
 
Thông tin cơ bản các công ty trong BVSF
Mã CK Beta Vốn hóa
( (tỷ))
PE EPS PB Nợ/VCSH Dividend
yield
Ngày
VNR  0.75 3,001.64 10.83 2,114.25 0.75 1.40 0.03 21/11/2017
VND  0.00 3,359.70 7.29 3,051.16 0.00 1.89 0.04 21/11/2017
VCB  1.08 168,015.79 20.66 2,260.91 1.08 15.56 0.04 21/11/2017
STB  1.20 21,373.29 31.22 379.60 1.20 14.95 0.04 21/11/2017
SSI  1.75 12,295.12 13.48 1,862.60 1.75 0.95 0.06 21/11/2017
SHB  1.40 9,065.46 6.46 1,253.15 1.40 18.75 0.07 21/11/2017
PVI  0.40 7,542.32 10.79 3,142.77 0.40 1.85 0.04 21/11/2017
PVF  0.00 0.00 0.00 80.11 0.00 9.08 0.02 21/11/2017
PGI  -0.08 1,623.54 11.47 1,594.89 -0.08 2.32 0.05 21/11/2017
MBB  1.67 43,572.13 11.54 2,079.66 1.67 9.26 0.04 21/11/2017
Trang 1 trên 2 Tiếp>
 
 
 
BVSF Rating
Mã CK Trạng thái Giá mục tiêu Hiện tại Discount/Premium
BVH  Hold 42.3 56.8 0.74
VCB  Hold 28.2 47.4 0.59
CTG  Hold 20.3 21.9 0.93
EIB  Hold 15.4 12.3 1.26
 
 
 
Dự báo kết quả hoạt động các công ty trong BVSF
Ngày Năm Doanh thu dự báo Lợi nhuận dự báo
ACB  2013 25,800.50 5,500.00
EIB  2013 20,000.20 4,600.00
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 2 và 3, số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn